Folkomröstning i Venezuela om Chávez nya grundlag | Fria.Nu
Fria.Nu

Folkomröstning i Venezuela om Chávez nya grundlag

Mer eller mindre Chávez och bolivariansk revolution i Venezuela? Denna fråga tar venezolanerna ställning till i morgondagens folkomröstning.

- De som stödjer Chávez röstar ja, de som röstar nej är förrädare! dundrade president Hugo Chávez på ett massmöte i huvudstaden Caracas för en vecka sedan.
Omval till presidentposten, sex-timmars arbetsdag och en riksbank styrd av de folkvalda. Det är några av de grundlagsreformer som Chávez vill att venezolanerna röstar ja till. Den gällande författningen antogs år 1999, under Chávez första mandatperiod. Nu föreslår han att 69 nya artiklar skrivs in i grundlagen.

Den mest kontroversiella frågan är om presidenten ska kunna ställa upp till omval. Dagens grundlag tillåter enbart ett omval, och därmed skulle Chávez tvingas lämna makten när hans mandat går ut i januari 2013. Enligt det nya förslaget kan presidenten väljas om hur många gånger som helst. Att riksbanken är 'oberoende' är ett minne från nyliberalismens dagar i Venezuela. Chávez vill därför åter ställa banken under politisk kontroll.
Frågan om sex-timmars arbetsdag har hamnat i skymundan i debatten. En del bedömare tror att förslaget syftar till att öka det folkliga stödet för reformpaketet. Ungefär hälften av venezolanerna hankar sig dock fram i den informella sektorn och skulle inte beröras av att den lagstadgade arbetsdagen kortas.
Oppositionen hävdar att reformerna är alldeles för långtgående och att det i praktiken handlar om en ny grundlag.
Oppositionen har fått oväntat stöd från förre försvarsministern Raúl Baduel, en av de militärer som stödde Chávez under statskuppen
år 2002.
- Parlamentet bröt mot grundlagen när den utlyste folkomröstningen. De reformer som föreslås måste behandlas av en konstituerande församling. Detta förfarande kan likställas med en statskupp, säger Baduel i en intervju med den argentinska tidningen La Nación.
Chávez motståndare har krävt att folkomröstningen ska skjutas upp. De anser att venezolanerna inte har hunnit sätta sig in i de frågor de ska rösta om. Så sent som den 3 november utlyste parlamentet folkomröstningen. Eftersom oppositionen bojkottade det senaste parlamentsvalet är samtliga ledamöter 'chavister'.

Under de senaste veckorna har regeringsanhängare och oppositionella demonstrerat runtom i landet. Flera gånger har det skett våldsamma sammanstötningar, främst mellan olika studentgrupper.
Enligt flera opinionsundersökningar har stödet för ja-sidan minskat stadigt sedan reformförslagen offentliggjordes i september. Många av Chávez sympatisörer är skeptiska till grundlagsändringarna, men förväntas ligga på soffan istället för att rösta mot sin president. Trots att över hälften av venezolanerna ogillar reformerna kan det därför ändå bli ja i morgon.
Hittills har Chávez aldrig förlorat en folkomröstning. Ett nej skulle innebära ett svidande nederlag och en skjuts framåt för oppositionen.
När Chávez kom till makten 1999 lovade han en bolivariansk revolution inspirerad av Simón Bolívar, hjälten från självständighetskrigen mot Spanien. Chávez bolivarianism kan beskrivas som en statligt kontrollerad kapitalism med sociala program och bidrag riktade till de fattiga.
Förra året lanserade Chávez ett nytt begrepp: 2000-talets socialism. Enligt presidenten själv innebär det ett ökat samhälleligt ägande inom stora näringsgrenar och att beslutsfattandet flyttas ner på lokal nivå.

Fakta: 

CHÁVEZ TID VID MAKTEN
1998 - Chávez väljs till president med
56 procent av rösterna. Han vann med löften om att städa upp i den korrupta statsapparaten och att minska inkomstklyftorna.
1999 - Den Chávez-vänliga konstituerande församlingen antar ny grundlag.
2000 - Nyval efter grundlagen trätt i kraft. Chávez vinner med 60 procent av rösterna.
2002 - I april genomförs en statskupp. Tack vare lojala militärer kan Chávez återfå makten efter två dygn.
2004 - Oppositionen lyckas få till stånd
en folkomröstning om huruvida Chávez skulle få avsluta sitt mandat. 59 procent röstar för att Chávez ska få sitta kvar.
2006 - Chávez omväljs med 63 procent av rösterna. Hans mandat går ut 2013.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hård valstrid i Venezuela

Hugo Chávez utmanas hårdare än på länge i morgondagens presidentval. Motkandidaten Henrique Capriles har lanserats som "till vänster om mitten" och tar sikte på regeringens ömma punkter: kriminalitet, korruptionen och stigande levnadsomkostnader.

Fria Tidningen

Kritiserad rådfrågning inleds

I morgon börjar Bolivias regering att rådfråga de boende i nationalparken Isiboro Sécure om de vill ha en motorväg till granne. Men regeringen får stark kritik för sitt agerande.

Fria Tidningen

Flyktingkris i Sudan

Den väpnade konflikten i södra Sudan har tvingat tusentals människor på flykt. Bedömare varnar för en ny svältkatastrof.

Fria Tidningen

Sargat Mexiko går till val

ANALYS Det tidigare statsbärande partiet PRI går mot seger i söndagens presidentval. Väljarna vill pröva nya alternativ efter det misslyckade kriget mot den organiserade brottsligheten de senaste sex åren.

Fria Tidningen

Paraguay pressas efter kupp

I fredags avsatte Paraguays senat presidenten Fernando Lugo. Nu hotar Lugos allierade i Sydamerika med repressalier mot Paraguay. Landet stoppas från regionala toppmöten och sanktioner kan införas.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu