Krafttag krävs för att rädda planeten | Fria.Nu

Inledare


Jessica Mann
Fria.Nu

Krafttag krävs för att rädda planeten

Det räcker inte om några gör mycket. Alla måste göra allt, och det måste ske förändringar genom klimatsäkrande lagstiftning, skriver Jessica Mann.

Jag sällar mig till den del av klimatkampen som säger: skynda. Till den som säger: mycket och nu. Till den som säger: drastiska steg måste tas. Som säger: inte några lite, utan alla allt. Och jag sällar mig till den delen som säger att detta inte kommer att lösas på individnivå utan att det behövs politiska och ekonomiska styrmedel, också. Åtgärder som är så drastiska att det inte är upp till varje människa att själv avgöra var gränsen ska dras. Varje människa måste göra det den kan. Men de politiska styrmedlen är de som ger mest effekt. Lagstiftande, sanktionerande åtgärder.
Det räcker inte att byta glödlampa. Det räcker inte att sopsortera, köra mindre bil, äta mindre kött. Det måste också göras, av alla, men framför allt måste drastiska politiska åtgärder till. Biltrafiken och flygtrafiken måste minska, och det rejält. På många ställen och många sträckor, helt elimineras. Ekonomerna pratar om höjd ränta, lagom inflation och ökad köpkraft. De talar för ökad konsumtion. Det är helt orealistiskt och ett ohållbart scenario. Vi konsumerar oss - och hela den här planeten - till döds. Ekonomerna pratar om julhandeln som frälsare när det i själva verket är den som ger oss ett av de dödliga såren, den som knuffar oss ett steg närmare kanten, längre ut i det allt varmare, stigande väldshavet.

Isarna smälter, skogarna skövlas. Vi kan inte se på som om vår del i det hela är obetydlig, som om inget hänt. Vi kan inte längre köra bilen till köpladorna, ta flyget till weekendresan och blunda för vad som sker. Det räcker inte om några gör mycket. Alla måste göra allt, och det måste ske förändringar genom klimatsäkrande lagstiftning. Vi kan inte lita på att det på en fri marknad kommer att ske under, på att en diffus teknikutveckling löser problemen. Vi har satt oss på pottan - nu gäller det att vi för egen maskin förmår resa oss.
Ekonomerna kan sluta fundera över inflationstakten om de inte samtidigt oroar sig för klimatet. Alla andra politiska problem är - som Andreas Malm, författare till Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent skriver - oviktiga.
Allt annat är underordnat den katastrof mot vilken vi är på väg. Med - bokstavligen talat - stormsteg. Vi måste rädda den här världen, det är vår förbannade plikt. Att då hålla på och diskutera graderna i helvetet, eller centimetrarna som haven kommer att stiga, är strunt.

Politikerna, forskarna och samhället i stort måste sluta sig kring lösningarna. Allt för länge har det diskuterats hur mycket och när. Detta trots att det sedan länge konstaterats att. Att det är mot svåra tider vi är på väg. Att klimatkatastrofen är ett faktum. Nu gäller det att de som har makten vågar besluta. Det är inga lätta politiska beslut som behöver fattas. Det är beslut som påverkar varje människas vardag, varje dag. Men å andra sidan, vilken politiker skulle inte vilja bli ihågkommen som superpolitikern som räddade världen? Nu är det ju världens chans!

ANNONS

© 2021 Fria.Nu