Borås sjukhus ratas av läkare | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Borås sjukhus ratas av läkare

En ny undersökning listar, för andra året i rad, Södra Älvsborgs sjukhus som det sämsta stället för nya läkare att göra sin allmäntjänstgöring på.
- Färre kommer att vilja jobba där och sjukhuset kan få svårt att klara av verksamheten, säger Heidi Stensmyren på Sveriges yngre läkares förening.

Jennifer Campbell har precis avslutat sin allmäntjänst, AT, på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och arbetar för nuvarande inom primärvården. Hon är en av dem som inte kommer att återvända till sjukhuset.
- Jag önskar att jag kunde säga att jag ville tillbaka. Sjukhuset är bra i grunden, det är lagom stort, det finns många specialiteter, engagerade och kunniga äldre kollegor och man känner sig som en del i gänget. Men det har varit brist på handledning, utbildning och inflytande.
Jennifer Campbells kritik får stöd i SYLF:s undersökning, som har gjorts årligen sedan 2000 och i år listar 64 sjukhus. Södra Älvsborgs sjukhus, som finns i Borås och Skene, har nu kommit på sista plats för andra året i rad. Bäst i klassen är Mälarsjukhuset i Eskilstuna och på andra plats kommer Kungälvs sjukhus. De som svarat på enkäten är 1 076 nyutexaminerade läkare som genomför eller nyligen avslutat sin allmäntjänstgöring, en 18-21 månader lång handledd tjänst som görs på olika kliniker innan utfärdande av läkarlegitimation.

Enligt Heidi Stensmyren och Jennifer Campbell gör nedskärningar att läkare inte alltid har tid att ge AT- läkarna handledning.
- Det fattas personal, och läkarnas pressade situation gör att de inte alltid hinner handleda, säger Jennifer Campbell. De måste sätta patienternas säkerhet främst och får då göra avkall på undervisningen.
Det kommer att skapa problem framöver, enligt Stensmyren.
- Sjukhuset prioriterar den löpande verksamheten som ger direkta pengar. Men det straffar sig på sikt. Få läkare kommer att vilja jobba där och det kommer att bli svårt för sjukhuset att klara av verksamheten, säger hon.

Ett annat problem är, enligt Jennifer Campbell, att sjukhuset blir allt mer toppstyrt. Fler beslut tas på regional nivå, klinikchefer och läkare får allt mindre att säga till om, vilket innebär att AT-läkarna får ännu mindre inflytande och möjlighet att påverka sin situation. AT-läkarna får även täcka upp när det saknas personal, till exempel på jourpass.
- Vi har fått klagomål från AT-läkare som tvingas springa runt på kvällar och nätter istället för att kunna lära sig av äldre kollegor som jobbar dagtid, säger Heidi Stensmyren.
AT-läkarna ska till exempel ha tid för utbildning, vanligtvis en eftermiddag i veckan, enligt Stensmyren. Något som inte alltid hinns med på Södra Älvsborgs sjukhus. Jennifer Campbell har haft allmän utbildning en gång i månaden och utbildning på respektive klinik en gång i veckan, men hon har inte alltid haft möjlighet att komma ifrån.
- På vissa enheter har det fungerat men på en del har jag varit tvungen att jobba på grund av underbemanningen. Det hade varit bra om man till exempel är på akuten, om någon alltid kom och avlöste en så man kunde gå till utbildningen. Och studierektorerna tvingas jobba gratis på sin fritid, trots att de har fullt arbetsschema dagtid, för att det ska bli någon undervisning.

Marianne Segenstedt, utvecklingschef på Södra Älvsborgs sjukhus, erkänner att problem finns, men menar att ett nytt utvecklingsprogram ska lösa dem.
- Det är naturligtvis oerhört allvarligt att det finns brister, men varje brist har uppmärksammats tidigare. Efter att vi rankades sist förra året påbörjade vi en utvecklingsplan för att förändra situationen.
Planen innebär bland annat en målbeskrivning för vad AT-läkare ska kunna, tillgång till handledning, att det finns en fast AT-chef i varje AT-läkargrupp och att 20 procent av tiden ska upptas av studier.

Varför verkar ingenting ha förändrats trots planen?
- Det tar längre tid än ett år att vända en trend, AT-läkarna är här i 15 månader och det går inte att förändra något i mitten av tjänsten. Även om man gör det finns de negativa upplevelserna kvar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu