Fantastisk biografi om futuristisk poet | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Fantastisk biografi om futuristisk poet

Med sin sexhundrasidiga biografi Med livet som insats har Majakovskij-experten Bengt Jangfeldt levererat sitt mästerverk, skriver Jakob Simonson.

Hos mig finns ingen gubbsjuk trånad
och på min själ växer inga gråa hår.
Världen har jag
med röstkanonader bedånat,
Här kommer jag
- en vacker ung man på tjugotvå år.

Det är inte någon falsk ödmjukhet i Vladimir Majakovskijs presentation av sig själv i Ett moln i byxor! Denna futuristiska dikt, som bygger på fyra paroller: 'ner med er kärlek', 'ner med er konst', ner med ert system' och 'ner med er religion', innebar hans genombrott som poet. 1915 läste han upp den då nyskrivna dikten för det välbärgade unga paret Lili och Osip Brik som han just blivit bekant med. Denna uppläsning kom att förändra livet för de tre: Majakovskij och Lili blev förälskade i varandra, och Osip förälskade sig i Majakovskijs poesi.
Detta var starten för en ömsesidig vänskap och kärlek som skulle vara i femton år, till den ödesdigra dagen i april 1930 då Majakovskij begick självmord.
Med livet som insats är berättelsen om denna, även utifrån vår tids mått, mycket radikala allians och om den tidsanda som formade och påverkade den. Med den här sexhundrasidiga biografin har Majakovskij-experten Bengt Jangfeldt levererat sitt mästerverk, vågar jag påstå. Det är inte bara en lysande biografi över Vladimir Majakovskij (faktiskt den första på något annat språk än ryska!) utan också en oerhört fascinerande berättelse om Sovjetunionens tidiga historia och hur den ryska revolutionens ideal växte fram och sedan vissnade.

För Majakovskij innebar relationen med paret Brik en trygghet och gemenskap som han aldrig fann med någon annan människa, vare sig förr eller senare. Och de insåg redan från första stund hans storhet som poet. Ändå var de så olika. De var rika, välutbildade och belevade, medan han var en fattiglapp från landet med oborstade manér.
Gentemot sina närmaste var Majakovskij oerhört krävande. Han begärde en absolut, kompromisslös lojalitet i både vänskap och kärlek. Både han och Lili hade under sitt liv tillsammans otaliga romanser, men skillnaden var att medan hon var trygg i sitt sexuellt utsvävande liv och tillät sina män samma frihet, så led Majakovskij av svår svartsjuka. Men han visste att ingen uppskattade hans dikter som hon. Osip då, hennes man? Ja, han är den märkligaste figuren i den här biografin. Uppenbarligen älskade han Lili djupt utan att låta känslor av svartsjuka förstöra deras förhållande. Om Majakovskij var en utpräglad känslomänniska, så var Osip hans pragmatiska motpol - så pragmatisk att han efter revolutionen till synes utan moraliska skrupler kom att arbeta för Tjekan, den sovjetiska säkerhetstjänsten.
Vilket leder oss in på den stora, oundvikliga gåtan i den här historien - hur kunde de stolta revolutionära parollerna om frihet och jämlikhet åt alla kraschlanda så fatalt? Bengt Jangfeldt väljer här att varken försvara eller fördöma Majakovskij.

Majakovskij tillhörde en generation som var radikal utan att med nödvändighet bekänna sig till någon särskild politisk ideologi - det handlade om att bekämpa etablissemanget, borgerligheten, det gamla konservativa tsarväldet.
Så hur kunde han då svika sina ideal och förvandlas till politisk propagandapoet under Stalin? Svaret är att det kunde han inte i längden.
Majakovskijs medlöperi under Stalins begynnande skräckvälde kan inte ursäktas med att han inte visste vad som pågick - i själva verket hade han goda kontakter inom den sovjetiska säkerhetstjänsten. Inte heller kan han ursäktas med att ingen annan protesterade - författare som Osip Mandelstam och Boris Pasternak visade under samma tid betydligt mer civilkurage.

Majakovskijs bryderi var att han bekände sig till en antiauktoritär, närmast anarkistisk form av socialism, medan Sovjetunionen i allt raskare takt rörde sig i motsatt riktning. Han drömde om en framtida utopi där människan var stark, fri och klok och inte behövde några ledare.
Han var alltså dåligt lämpad för Stalins samhälle där man premierade nyttiga idioter som kunde rabbla de rätta flosklerna och avrättade dem som vågade ha en avvikande åsikt. Dessutom var Majakovskijs futuristiska estetik, med dess originella och nyskapande bildspråk, oförenlig med socialrealismen, och hans dikter kritiserades för att vara obegripliga.
Det är med en klump i halsen jag följer Majakovskijs försök att anpassa sig till de politiska kraven på hans poesi.
I längden var medlöperiet inte en möjlighet för honom. I sitt avskedsbrev skriver han sin sista dikt:

Som man säger -
'leken är slut'
kärlekens båt
har krossats mot vardagens rev.

Fakta: 

Med livet som insats
Författare: Bengt Jangfeldt
Förlag: Wahlström & Widstrand

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny lyrik som lyser upp vardagen

Lyrikskörden har hittills i höst varit minst sagt mager, långt ifrån vårens toppar i form av Sara Hallström, Mohamed Omar och Viktor Johansson. Nu har jag dock fått tre diktsamlingar i min hand som var och en på olika sätt hjälper mig att lyfta blicken bortom den grå betongen och se mer fantasieggande vyer - lyrikens styrka när den är som bäst, skriver Jakob Simonson.

Göteborgs Fria

Ekelöf motstår tidens tand

Det är få författare förunnat att vara älskade både av kritikerna och av den stora massan lyrikläsare, men detta gäller i ovanligt hög grad Gunnar Ekelöf. Med anledning av att han i år skulle ha fyllt 100 år ges hans samlade dikter ut i ny upplaga, och det är tur för mig som läst sönder min egen slitna utgåva, skriver Jakob Simonson.

Göteborgs Fria

Tidig feministisk skräckroman

Ann Radcliffes The Mysteries of Udolpho publicerades för första gången 1794 och har nu för första gången kommit ut på svenska.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu