Världsförändrande förlagsverksamhet | Fria.Nu
Fria.Nu

Världsförändrande förlagsverksamhet

Att starta ett förlag i dag kräver varken stora resurser eller mycket kapital. Persondatorerna har gjort det möjligt att sköta sättning och formgivning från sängkammaren. Ändå är det svårt att försörja sig på att driva ett litet förlag.

Styrbjörn Gustafsson drog igång Tranan, som ger ut litteratur från tredje världen, för tio år sedan. I dag har de sina lokaler på Wollmar Yxkullsgatan nära Mariatorget, där de också säljer böcker i butik. Styrbjörn Gustafsson lever på sin utgivning, men det var inte vinstintresset som fick honom att starta förlaget.
– Drivkraften var dels en vilja att gå vidare i livet, men också en vilja att föra fram litteratur från tredje världen. Jag var lärare från början och hade jobbat för Sida, och när det yppade sig ett tillfälle så satsade jag på att försöka utveckla förlaget på heltid.
Det började med att Styrbjörn och en vän som är översättare gav ut några kinesiska romaner. Sedan gick de igenom vad som kunde vara intressant att ge ut av utomeuropeisk litteratur. Det mesta skötte de från köksbordet innan de skaffade en liten lokal i Skarpnäck.
– Ekonomin var en stressande faktor, säger Styrbjörn. Men jag hade inte några direkta skulder och barnen stod på egna ben så jag vågade kasta mig ut i det här. Det som förvånade mig lite grann i början var att det var så svårt att nå ut och exponera böckerna. Vi är tvungna att försöka hitta andra vägar än bokhandlarna. Bibliotek och skolor är viktiga för oss, och just nu försöker vi bygga ut hemsidan så mycket vi kan.

Även Normal förlag, som är specialiserade på litteratur utanför den gängse heterosexuella normen, hade idealistiska skäl att starta sin verksamhet.
– Vi tänkte att vi skulle förändra världen på det sättet vi kan, säger Ulrika Larsson som startade förlaget tillsammans med Erika Larsson. Vi såg att svensk bokmarknad hade påtagliga brister. Det fanns ett öppet gapande hål som väntade på att fyllas upp. Jag har jobbat i branschen länge och har försökt påverka där det går, men det blev så mycket kompromissande att det till slut kändes meningslöst.
Ifall Tranan smög igång verksamheten från köksbordet slog Normal förlag på stort ganska omgående.
– Vi bestämde oss för att vi skulle köra igång ordentligt från start, säger Ulrika. Vi flyttade från Uppsala till Stockholm, vi bytte till billigare boende. Vi tömde våra spargrisar och löste in våra aktier så att vi hade råd att starta aktiebolag. Sedan började vi direkt förhandla med banker. Förlagsverksamhet är kostnadskrävande, man måste ligga ute med mycket pengar som man aldrig vet om eller när man ska få igen.
Ulrika Larsson hade haft enskild firma tidigare, men märkte att det faktiskt var lättare att driva ett aktiebolag. Fördelen var att de kunde sätta ihop en styrelse som bestod av människor med kompetens inom områden de själva inte behärskade.

I början delade Normal förlag lokaler med tidskriften Bang, men verksamheten växte snabbt och de blev tvungna att flytta till egna lokaler.
– Vi bestämde oss från början att satsa stort för att vara ett litet förlag. Första året gav vi ut 12 titlar, andra året 20 och i år runt 30. Man måste upp i de volymerna om man ska kunna leva på det man gör. Men vi tar fortfarande ut så lite som vi över huvud taget behöver.
Båda förläggarna poängterar att det tar mer tid i anspråk att driva ett företag än vad de hade tänkt sig.
– Vi har alla bekymmer som småföretag har. Dessutom tillkommer svårigheter med rättigheter och kontrakt. Det är inte bara att tillverka en pizza, inget illa om det, säger Styrbjörn Gustafsson och skrattar.
Han beskriver ett litet förlag som en projektcentral där mycket av jobbet läggs ut på entreprenad.
– Översättare, formgivning, distribution, lagerhållning, redovisning, ekonomi, det går inte att ha anställda till allting. Allt det här tar tid att styra upp och det kostar mycket pengar.
Men trots mycket administrativt arbete och kärv ekonomi ser båda förläggarna positivt på framtiden.
– Jag tror att det kommer att gå bättre och bättre för småförlagen, säger Ulrika Larsson. De stora förlagen kommer att bli allt mer mainstream. Vi kan faktiskt ge ut en bok som inte säljer i mer än ett två tre tusen exemplar medan stora förlag måste utgå ifrån att de säljer åtminstone fyra eller fem tusen. Marknaden för vassa, nischade förlag kommer att bli starkare och starkare.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Mellan vykort och verklighet

För att främja turistnäringen gör politiker och näringsliv ofta gemensam sak i en strävan att försköna det egna landet. Det kan märkas i dagstidningar, i politiska program och i reklam. Men allra mest skimrar turistromantiken på kioskståndens vykort.

Drömmen om framtidens filmbransch

Varje år arrangerar Svenska Filminstitutet Drömfabriken, en branschfestival för manusförfattare, regissörer och andra filmarbetare. SFT var där och lyssnade bland annat på en debatt om kvalitet som främst kom att handla om männens makt över filmvärlden.

Stockholms Fria

Karikatyr av ungdomen

Hata Göteborg tecknar motsättningarna mellan mjukt och hårt, manligt och kvinnligt i alltför skrikiga färger. Och så fort det bränner till gömmer sig filmen bakom sina egna skämt.

Stockholms Fria

© 2021 Fria.Nu