Humor och hyperromantiska dikter | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Humor och hyperromantiska dikter

Alkoholdränkta hyllningar till vackra kvinnor eller mystiska metaforer för kärleken till Gud? Hur man än väljer att tolka Hafiz dikter så är det en stor händelse att han nu äntligen finns översatt till svenska.

Den persiske medeltidsdiktaren Hafiz har en enorm ställning i Iran. Han är den mest läste poeten på det persiska språket, trots att han samtidigt är en av de mest svårtolkade. Enligt översättaren Ashk Dahlén är hans dikter så komplexa och verkar på så många nivåer att det egentligen är en omöjlig uppgift att tolka dem till svenska.
Vi kan vara glada över att han ändå gett sig på detta omöjliga uppdrag. 'Kulturgärning' är förvisso ett svårt missbrukat ord, men i det här fallet är det högst befogat - detta är den första direktöversättningen av Hafiz dikter till svenska. Dahlén har dessutom tillfogat en mycket grundlig och pedagogisk presentation av diktarens liv och verk.

Shams al-din Hafiz, som hans fullständiga namn lyder, föddes omkring år 1324 e Kr i den persiske staden Shiraz, som under medeltiden var en kulturell och litterär metropol, och en av de främsta lärdomsstäderna. Shiraz var dessutom ett centrum för sufismen, den islamska mystiken som Hafiz bekände sig till.
Sufierna i allmänhet var kritiska till prästerskapet, och Hafiz i synnerhet driver en hel del med präster och imamer i sina dikter. Det är rätt underhållande läsning. Han hade sett för många skenheliga präster som bars ut stupfulla ur vinstugorna för att bevara någon respekt för prästämbetet.
Nu ska inte detta tolkas som att Hafiz var ateist. Tvärtom - namnet 'hafiz' är en hederstitel för den som lär sig hela Koranen utantill. Själv skryter han med att ingen är så koranlärd som han själv:
'Av alla de som bevarar Koranen i sina hjärtan
kan ingen uttyda dess sköna visdom som jag.'
Ghazal kallas den form dikterna är skrivna i. Det är korta lyriska dikter bestående av mellan fem och femton rader, skrivna enligt ett bestämt mönster med kärlekstema. Kärleken framstår som flyktig och svårfångad, och sensmoralen i den mån det finns en sådan är att man ska glömma sina sorger, fånga dagen och leva för kärleken i nuet.
Förutom kärleken är vinet det stora temat i Hafiz lyrik. För honom är det den förtappade drinkaren som står närmast Gud, eftersom han lever med rent hjärta, utan dubbelmoral:
'Vinstugans förnämsta plats är för evigt min hemvist,
omgiven av kärlek och de renhjärtade rumlarnas lust'
Många sufier betraktade det inte som en synd att dricka vin - däremot var det en synd att avstå! Hafiz är en alkoholromantiker av Allahs nåde, helt i paritet med Carl Michael Bellman. Vilket ju är intressant med tanke på att man i Iran håller Hafiz dikter nästan lika heliga som Koranen, och utgår från hans dikter när man ska göra val i livet, både i vardagslag och i livsavgörande situationer.
Det är nog hans humor och hans hyperromantiska kärleksdikter som ligger bakom denna massiva popularitet. Att han tar så tydlig ställning för de förtappade och utslagna är vad som gör honom verkligt radikal än i dag.

Hafiz dikter kan tolkas bokstavligt, som hyllningssånger till vinet och den sinnliga kärleken. Men de kan också läsas i enlighet med den islamska mystikens tradition. Då tolkar man de jordiska njutningarna i dikterna som en metafor för närmandet till Gud.
Tolkningsproblematiken har varit hett omdiskuterad i över sexhundra år, så jag känner att jag lugnt kan avstå från att välja sida i den tvisten. Hur läsaren väljer att tolka dikterna kanske, som översättaren är inne på i sin presentation av Hafiz, säger mest om läsaren själv.
Att läsa de här vackra dikterna kan förhoppningsvis, förutom den rent estetiska njutningen, krossa en del fördomar om islam och muslimer och skänka kunskap och förståelse för den islamska kultursfären, så kriminellt förbisedd som den är på dessa breddgrader.

Fakta: 

Dikter
Författare: Shams al-din Mohammed Hafiz
Förlag: Rosengårdens förlag

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny lyrik som lyser upp vardagen

Lyrikskörden har hittills i höst varit minst sagt mager, långt ifrån vårens toppar i form av Sara Hallström, Mohamed Omar och Viktor Johansson. Nu har jag dock fått tre diktsamlingar i min hand som var och en på olika sätt hjälper mig att lyfta blicken bortom den grå betongen och se mer fantasieggande vyer - lyrikens styrka när den är som bäst, skriver Jakob Simonson.

Göteborgs Fria

Ekelöf motstår tidens tand

Det är få författare förunnat att vara älskade både av kritikerna och av den stora massan lyrikläsare, men detta gäller i ovanligt hög grad Gunnar Ekelöf. Med anledning av att han i år skulle ha fyllt 100 år ges hans samlade dikter ut i ny upplaga, och det är tur för mig som läst sönder min egen slitna utgåva, skriver Jakob Simonson.

Göteborgs Fria

Tidig feministisk skräckroman

Ann Radcliffes The Mysteries of Udolpho publicerades för första gången 1794 och har nu för första gången kommit ut på svenska.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu