Det är klart att Palestinerna har rätt att göra motstånd! | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria.Nu

Det är klart att Palestinerna har rätt att göra motstånd!

För alla som på ett eller annat sätt är engagerade för en rättvis fred i Mellanöstern och ett fritt Palestina, var det en glädjens dag förra lördagen när den palestinska samlingsregeringen äntligen presenterades. Efter många mörka år fick man äntligen känna en svag strimma av hopp igen.

De hade klarat att under de svåra omständigheter som råder under den israeliska ockupationen förhandla fram en lösning där Hamas ger ifrån sig den regeringsmakt som de vunnit i ett val. Och de lyckades tillsammans formulera en regeringsförklaring som går omvärlden till mötes i kraven för att häva bojkotten mot det palestinska folket. Eller?
Norge meddelade omedelbart att de normaliserade alla kontakter med den palestinska regeringen och har redan visat det i handling. EU-länderna kan ju inte agera fullt lika självständigt, men flera länder uttalade sitt stöd för regeringen. Utrikesminister Carl Bildt sade att det är hans förhoppning att Sverige ska kunna återuppta samarbetet med den palestinska regeringen i full omfattning. USA har valt ut fyra av ministrarna och sagt att de kan tänka sig att samarbeta med dem. Men Israel har lobbat stenhårt för fortsatta sanktioner.
Det är nu helt uppenbart att den israeliska regeringen inte har något intresse av att staten Israel 'erkänns' av Hamas och den nya regeringen, eftersom de uppenbarligen höll för öronen när premiärminister Ismail Haniyeh höll sitt tal i samband med att den nya samlingsregeringen installerades. Nyhetsrapporteringen som följde dagarna efter tycks enbart ha använt den israeliska tolkningsramen.

Jag trodde att det skulle bli en sensationell nyhet när Hamasledaren tillika premiärministern tydligt och klart talade om ett Palestina inom 1967 års gränser och respekt för ingångna avtal. Alltså ett Palestina och ett Israel inom de gränser som världssamfundet otaliga gånger slagit fast. Som man har tjatat och varit fixerade vid att dessa ord måste uttalas, trots att Israel ännu inte erkänt att en palestinsk stat ska bildas utifrån 1967 års gränser med östra Jerusalem som huvudstad. Vi är många som har tolkat Hamas tidigare uttalanden som ett indirekt erkännande av Israel, och tyckt att det varit märkligt att man kräver av en ockuperad befolkning att de ska erkänna sin ockupationsmakt. Men nu har det uttalats så att ingen kan missförstå. Enda sättet någon skulle ha kunnat missa detta budskap vore genom att hålla för öronen. Så det kändes väldigt ledsamt att höra nyheternas referat från premiärministerns tal. 'Hamas fortsätter att hävda att de har rätt att göra motstånd mot ockupationen...' Självklart har de rätt att göra motstånd! För inte så många år sedan stod det i svenska telefonkatalogen att det är varje svensk medborgares plikt att göra motstånd om vi blir ockuperade. Har alla glömt att man enligt internationell lag har rätt att göra motstånd mot en ockupationsmakt?
Israels premiärminister Ehud Olmert fick ensam kommentera den palestinske premiärministern i sena Aktuellt (17/3), det var som en tragikomisk parodi. Någon kunnig reporter borde ha påpekat att FN-stadgan och folkrätten tillåter ett ockuperat folk att göra motstånd mot ockupationsmakten. Någon borde också ha påpekat att staten Israel systematiskt bryter mot internationell lag genom murbygget, bosättningarna, riktade mord, arresteringar utan rättegång och så vidare. Men så skedde inte förrän kommande dag när Rädda Barnens Sanna Johnsson var inbjuden till Nyhetsmorgon.

Nu har palestinierna gått omvärlden till mötes och bildat en nationell samlingsregering där Hamas inte är i egen majoritet. Den självklara reaktionen borde ha varit ett omedelbart slut på embargot mot det palestinska folket. Som många gånger tidigare ligger bollen hos omvärlden. Ska den svika igen? Och hur kommer Carl Bildt att agera när han besöker området i helgen?

ANNONS

© 2022 Fria.Nu