Växande politisk kris i Ecuador | Fria.Nu
  • Anhängare till president Correa i sammanstötningar med polis.
Fria.Nu

Växande politisk kris i Ecuador

En politisk strid har blossat upp i Ecuador mellan president Rafael Correa och parlamentet. Högeroppositionen som kontrollerar parlamentet vill stoppa Correas planer på att skriva en ny grundlag.

Den unge ekonomen Rafael Correa vann presidentvalet förra året tack vare sina löften om förändring. Det viktigaste vallöftet var att sammankalla en konstituerande församling med uppgift att skriva en ny grundlag. Hans tanke är att en ny lagtext ska reformera och rensa upp i Ecuadors genomkorrumperade statsapparat. Det senaste årtiondet har präglats av sociala oroligheter, fattigdom och ett starkt folkligt missnöje med det politiska systemet.
President Rafael Correa är relativt ny i politiken och fläckas inte av de senaste årens vanstyre och korruptionsskandaler. Framförallt rättsväsendet och parlamentet förknippas med nepotism och mutor. Som ett bevis för sin vilja att förändra systemet i grunden lät inte Correa sina partikamrater ens ställa upp i parlamentsvalet. Correa har ändå ett visst stöd i parlamentet tack vare politiska allianser, som de med indianpartiet Pachakutik och andra partier på vänsterkanten.
Högeroppositionen i parlamentet godkände Correas förslag om att sammankalla en konstituerande församling, men krävde att nyval inte utlyses när den nya grundlagen väl har antagits. Det var ett sätt att säkra deras parlamentsplatser fram till 2011 då mandatperioden löper ut. Högern ser en konstituerande församling som ett hot eftersom det är brukligt att kalla till nyval när en ny grundlag antas. Dessutom skulle en ny lagtext kunna ändra maktförhållandena i det ecuadorianska samhället.

I början av mars sa Ecuadors valmyndighet ja till Correas förslag om en konstituerande församling. Men valmyndigheten ignorerade parlamentets åsikt och gav den kommande församlingen möjligheten att kalla till nyval efter slutfört arbete.
Sedan följde en sällan skådad maktkamp mellan parlament och valmyndighet. Valmyndigheten avsatte på osäkra grunder de 57 parlamentariker som på lika osäkra grunder hade avsatt valmyndighetens ordförande en dag tidigare. Polis skickades därefter till parlamentsbyggnaden för att hindra de avsatta ledamöterna från att ta sig in. De övriga ledamöterna kunde enligt reglerna inte sammanträda eftersom minst 51 av de totalt 100 ledamöterna måste närvara.
President Correa har gett valmyndigheten sitt fulla stöd. Han har även med framgång uppmanat sina anhängare att demonstrera till stöd för en ny grundlag och mot högeroppositionen. Oppositionen å sin sida har hotat med att anmäla regeringens och valmyndighetens agerande till Amerikanska staternas organisation OEA och andra internationella organ.
Rafael Correa står Venezuelas Hugo Chávez och Bolivias Evo Morales nära. Både Chávez och Morales har inlett processer med att skriva nya grundlagar i sina länder. Men till skillnad från Correa stöddes de inte bara av folkrörelser utan även av starka politiska partier när de konstituerande församlingarna valdes.
Correa och hans medarbetare är relativt nya i partipolitiken. Även om de lyckas få en konstituerande församling till stånd är det osäkert om de får en majoritet i denna. Högern kommer att försöka stoppa radikala förändringar i den nya grundlagen. Och om församlingen inte lyckas få ordning på statsapparaten och lägga grunden för ett rättvisare samhälle kommer ecuadorianernas förtroende för sina makthavare att minska ytterligare.

Fakta: 

Politisk turbulens i Ecuador
År 1996 störtades den populistiske presidenten Abdalá Bucaram efter folkliga protester.
År 2000 störtades Jamil Mahuad av ett folkligt uppror och en militärkupp ledd av bland annat Lucio Gutiérrez.
Två år senare valdes Lucio Gutiérrez till president stödd av folkrörelser som hoppades på en vänstersväng i politiken. Gutiérrez uppfyllde dock inte sina vallöften och hans popularitet rasade.
I april 2005 flydde Gutiérrez regeringspalatset mitt under våldsamma demonstrationer i huvudstaden Quito.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hård valstrid i Venezuela

Hugo Chávez utmanas hårdare än på länge i morgondagens presidentval. Motkandidaten Henrique Capriles har lanserats som "till vänster om mitten" och tar sikte på regeringens ömma punkter: kriminalitet, korruptionen och stigande levnadsomkostnader.

Fria Tidningen

Kritiserad rådfrågning inleds

I morgon börjar Bolivias regering att rådfråga de boende i nationalparken Isiboro Sécure om de vill ha en motorväg till granne. Men regeringen får stark kritik för sitt agerande.

Fria Tidningen

Flyktingkris i Sudan

Den väpnade konflikten i södra Sudan har tvingat tusentals människor på flykt. Bedömare varnar för en ny svältkatastrof.

Fria Tidningen

Sargat Mexiko går till val

ANALYS Det tidigare statsbärande partiet PRI går mot seger i söndagens presidentval. Väljarna vill pröva nya alternativ efter det misslyckade kriget mot den organiserade brottsligheten de senaste sex åren.

Fria Tidningen

Paraguay pressas efter kupp

I fredags avsatte Paraguays senat presidenten Fernando Lugo. Nu hotar Lugos allierade i Sydamerika med repressalier mot Paraguay. Landet stoppas från regionala toppmöten och sanktioner kan införas.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu