Ge Hassan Asad en rättvis rättegång | Fria.Nu
Anna Wester

Inledare


Anna Wester
Fria.Nu

Ge Hassan Asad en rättvis rättegång

När Ahmed Aqiza och Muhammad Zery terroristanklagades och utvisades från Sverige till Egypten för fem år sedan skedde det i tysthet. Många blev chockade när Sveriges Television avslöjade hur USA genom CIA beordrat detta rättsövergrepp och hur svenska politiker gett sitt godkännande. Trots alla kritiska röster som då höjdes från flera politiska läger, utspelar sig nu en liknande skandal - denna gång i offentlighetens ljus.

Hassan Asad anklagas av CIA och Säpo för att vara terrorist. Hassan Asad är palestinier med jordanskt medborgarskap och bor sedan 10 år i Sverige. Hans fru och tre barn har fått permanent uppehållstillstånd och är nu svenska medborgare, vilket Hassan Asad också skulle ha fått om han inte blivit terroriststämplad av den svenska säkerhetspolisen. Eller som migrationsminister Tobias Billström uttryckte det; skälet är att han inte samarbetade med Säpo.
Den 16 november förra året greps Hassan Asad i Göteborg, togs i förvar och placerades i häkte i väntan på utvisning till Jordanien. Hans advokat överklagade och migrationsministern har skjutit upp verkställigheten av utvisningsbeslutet i avvaktan på att Migrationsöverdomstolen skall avge yttrande. Den 21 november släpptes Hassan ur häktet, men måste sedan dess anmäla sig till polisen varje dag.
Grunderna för Säpos anklagelser har inte delgetts Asad eller hans advokat, det har därmed inte funnits någon möjlighet för honom att försvara sig, mer än att han har många vänner som intygar att han inte alls sysslar med någon terrorverksamhet. Ovissheten och pressen på familjen Asad är omänsklig, speciellt som de redan har det jobbigt på andra sätt. Hassan är sjukskriven och har bara en fungerande lunga och en njure, en av trillingarna är CP-skadad och en annan hörselskadad. Utvisas Hassan Asad till Jordanien riskerar han fängelse och tortyr; i synnerhet som Säpo nu gjort förfrågningar om honom där.
Att bygga upp ett demokratiskt och rättssäkert samhälle tar många år, att rasera det går fort. Det finns förvisso tidigare exempel på när rättssäkerheten brustit i Sverige, men nu raseras dess grundpelare helt. Alla omständigheter kring Hassan Asad och hans familj, och det faktum att många kan vittna om att han inte alls är inblandad i någon terrorverksamhet, gör detta fall än mer tragiskt och det som Sverige utsätter hans familj för är oförsvarbart. Men det är viktigt att betona att oavsett om någon är skyldig, är grunden för en demokrati och ett rättssamhälle att en person som anklagas för brott har rätt att ta del av anklagelserna och att det ges en möjlighet att försvara sig i en rättvis rättegång.
Att USA vänder sig till regeringar världen över och ställer olika former av krav, är inte något nytt för människor i Latinamerika och Mellanöstern, där USA till och med avsätter presidenter om de känner för det. Får inte USA som de vill, lockar de med pengar eller skrämmer genom hot. Att Sverige nu går USAs ärenden i kriget mot terrorismen, är en utveckling som oroar många. Röda Korsets chefer Bengt Westerberg och Christer Zettergren skriver med anledning av fallet Hassan Asad att de är starkt oroade över att Säpo springer Bushadministrationens ärenden och att Sverige börjar likna Östeuropas gamla polisstater. Påstådd terrorverksamhet får inte bekämpas på bekostnad av mänskliga rättigheter.
Debattörer, jurister, aktivister, människorättsorganisationer och andra har de senaste veckorna visat solidaritet med Hassan Asad och avsky mot det sätt svenska myndigheter behandlar honom på. Trots att Sveriges regering nu har haft alla möjligheter att sträcka på ryggen och försvara människors grundläggande rättigheter, har inga sådana tecken synts. Tvärtom fortsätter migrationsminister Tobias Billström att försvara det katastrofala utvisningsbeslutet.
Ge Hassan Asad en rättvis rättegång – det är en angelägenhet för oss alla!

ANNONS

© 2022 Fria.Nu