'Det saknas inte resurser inom vården' | Fria.Nu
Göteborgs Fria

'Det saknas inte resurser inom vården'

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen?
Detta är den fjärde och avslutande delen i GFT:s serie om framtidens sjukvård:
Sjukvården i Västra Götalandsregionen kan bli bättre. Det menar Johan Assarsson, regiondirektör.
- Medicinskt håller sjukvården en hög kvalitet, med när det gäller bemötande och tillgänglighet tror jag att vi har en del att lära fortfarande, säger han.

Vart är vården på väg - Del 4.
Johan Assarsson jobbar sedan två år tillbaka som regiondirektör i Västra Götaland. Det betyder att han är den högste tjänstemannen i regionen med det yttersta ansvaret för sjukvården.
På knappt 20 år har han gått från jobbet som planeringssekreterare i Blekinge läns landsting, via en rad olika chefsjobb inom offentlig förvaltning, till posten som regiondirektör. En karriär som gett honom en bred bild av den svenska sjukvården.

Hur ser du på allmänhetens missnöje med sjukvården?
- Jag tror att man måste dela upp den här frågan i två delar. Om man tittar på innehållet i vården så är vi i absolut världsklass. När det gäller den biten finns det inget utbrett missnöje. Men om man tittar på sånt som bemötande och tillgänglighet så funkar det inte riktigt lika bra. Där tror jag att vi fortfarande har en hel del att lära.
Den årliga vårdbarometern visar att missnöjet i Västra Götalandsregionen på många punkter är större än på andra håll i landet. Varför?
- Det kan vara svårt att dra generella slutsatser för hela Västra Götalandsregionen utifrån den typen av undersökningar, eftersom resultatet varierar beroende på bostadsorten för de som svarat. Våra egna undersökningar visar att missnöjet är lite mer utbrett i Göteborg, där invånarna tycker att det finns brister i tillgången på vård. Jag tror att det är ett typiskt storstadsproblem, vården är ofta mer komplext sammansatt i en storstad och svårare att överblicka för den enskilde.

Hur ska ni lösa de här problemen?
- Ett sätt att komma till rätta med de här problemen är att i så hög grad som möjligt skilja på den planerade och på den akuta vården. Ett annat sätt är att jobba med logistiken. Det gäller helt enkelt att utnyttja resurserna på ett bättre sätt, att öka flödet i sjukvården och därmed tillgängligheten. Jag tror inte att det saknas resurser. Sjukvården har mycket resurser. Nej, vad det handlar om är att utnyttja resurserna på rätt sätt.

Hur ska ni hantera de mjuka frågorna om exempelvis bemötande?
- När det gäller mjuka frågor tror jag att den fysiska miljön är underskattad. Där tror jag att vi kan göra mycket för att öka välbefinnandet för patienterna. Det kan handla om sådana enkla saker som hur en mottagning ser ut. Över huvud taget är det första mötet med vården viktigt. Hur ser det ut när man kommer till ett sjukhus? Känner man sig välkommen? Vi måste skapa miljöer som ger förutsättningar för ett gott möte mellan patient och vårdgivare. Jag tycker att man kan låta sig inspireras av antroposofernas vårdfilosofi. De är mycket medvetna om hur färger påverkar våra sinnen.

Kan den svenska sjukvården lära något av den alternativa medicinen?
- Självfallet finns det mycket att lära. På vissa håll jobbar man redan med den här typen av behandling. Inom regionen jobbar vi bland annat med något som heter grön rehabilitering för långtidssjukskriva tillsammans med botaniska trädgården i Göteborg. Men samtidigt som det kan vara viktigt att inspireras av den alternativa medicinen måste vi ha respekt för hälso- och sjukvårdslagen. All vård och behandling måste bygga på beprövad erfarenhet, allt annat är kvacksalveri. Men det betyder ju inte att man ska blunda för alternativen. Det gäller att ha ett öppet sinne.

Annons

Rekommenderade artiklar

Sjukvård är en konstvetenskap

Den svenska sjukvården är alltför starkt präglad av den naturvetenskapliga världsbilden. Om sjukvården skall bli bättre på att möta patienter och hantera det utbredda missnöjet med vården måste läkarna bli humanister. Det menar åtminstone företrädarna för humanistisk medicin.

Göteborgs Fria

'Alla läkarstudenter borde gå i terapi'

Alla blivande läkare borde gå i egenterapi för att få en större förståelse för sina egna tillgångar och brister. Allt för att skapa bättre möten med patienterna. Det menar Johanna Bengtsson, läkarstudent.

Göteborgs Fria

Vårdtiden räcker inte

Maj-Britt Hasselblad har stor erfarenhet av den svenska vården. Hon har jobbat som barnmorska i över 30 år och hon har själv utnyttjat vården otaliga gånger på grund av sin kroniska lungsjukdom.

Göteborgs Fria

Vart är vården på väg

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen? GFT ska i en serie artiklar undersöka nya vägar för sjukvården och medicinen. Men först ska vi undersöka själva problemet - orsaken till missnöjet.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu