'Forskning om österländsk medicin avfärdas som ovetenskaplig' | Fria.Nu
  • Christina Doctare menar att svensk sjukvård har mycket att vinna på att öppna ögonen för österländsk medicin.
Göteborgs Fria

'Forskning om österländsk medicin avfärdas som ovetenskaplig'

Den svenska sjukvården har mycket att lära av den kinesiska och den indiska medicinen. Det menar Christina Doctare, läkare och författare.

- Jag tror att vi har mycket att vinna på att integrera delar av den så kallade alternativa medicinen i den vanliga sjukvården, säger hon.
Den svenska sjukvården har expanderat kraftigt under hela 1900-talet. Trots det mår folk sämre i dag än för några decennier sedan. Vi har en stigande ohälsa som framför allt handlar om depressioner och subjektiva upplevelser av vanmakt och illabefinnande. Livslängden ökar inte som den gjorde tidigare.
Samtidigt söker sig allt fler personer till den alternativa medicinen. Det finns studier som visar att en majoritet av vårdtagarna i Sverige har provat alternativa metoder.
Christina Doctare är läkare och författare och hon är aktuell med boken Vägen till hälsa - det bästa av väst och det största av öst. I den beskriver hon hur hon själv upptäckte den indiska läkekonsten Ayurveda och blev botad från sin astma och tinnitus. I sin bok försöker hon visa hur det är möjligt att integrera den västerländska skolmedicinen med den österländska medicinen, och hur detta kan vara en väg för att lösa den svenska sjukvårdens bekymmer. Hon använder gärna begreppet integrativ medicin för att beskriva vad hon menar.
- Integrativ medicin är ett begrepp som betyder att vi tillsammans över olika blockgränser, akademiska och yrkesmässiga, går samman för att finna vad som skapar hälsa. Det är känt att dyrbara individuella satsningar på sjukvård inte leder till ökad folkhälsa. Men vi vet att vi kan aktivera människors egna läkande förmågor genom massage, akupunktur och beröringsterapi.
Vad betyder integrativ medicin, enligt dig?
- Integrativ medicin är ett nytt begrepp i Sverige men det har använts i USA under de senaste tio till femton åren. Det handlar om olika medicinska system som integreras med varandra. Begreppet antyder att det är likvärdiga system som integreras.
Christina Doctare menar att integrativ medicin är ett betydligt bättre begrepp än till exempel alternativ medicin.
- Alternativ medicin har fått sina benämningar utifrån ett mycket etnocentriskt västerländskt perspektiv, som anser sig vara det enda rätta och sanna med hänvisning till vetenskap och beprövad erfarenhet.
Men, frågar sig Christina Doctare, vad är vetenskap och beprövad erfarenhet?
- Föreställningen om vetenskap och beprövad erfarenhet kommer från upplysningstiden och har några hundra år på nacken. Det är främst naturvetenskapen som avses och denna naturvetenskap grundar sig på en värdering, nämligen att människan och naturen kan reduceras till något objektivt och mätbart och därmed sant. Allt som handlade om känslor och annat omätbart förpassades ur historien. Kvar fanns den upplysta människan som styrdes av sitt förnuft. Med denna klarhet skulle människan undersöka hur världen är beskaffad. Experiment som utfördes skulle kunna upprepas av andra och därmed bekräftas. Allt skulle kunna reduceras till orsak- verkan och vara mätbart.
Christina Doctare menar att detta är ett alltför endimensionellt sätt att se på människan och världen. Hon påpekar att bara under hennes dryga 40 år inom medicinen hade många sanningar reviderats.
- Det vi kallar vetenskap och beprövad erfarenhet är alltså inte så objektivt som vi tror. Man får aldrig tro att man sitter på den ultimata sanningen.
Med detta sagt frågar sig Christina Doctare om vi inte måste hysa lika stor respekt för den kinesiska och indiska läkekonsten som för den västerländska.
- Den indiska läkekonsten Ayurveda har funnits i 5ı000 år. Det är lika länge som den kinesiska. Vad anses om 5ı000 år av beprövad erfarenhet? Räcker det?
- Den stora utmaningen i dag är att försöka förstå och beforska dessa helt outforskade områden. Det finns massor med forskning i Kina och Indien om den kinesiska respektive indiska medicinen, men de avfärdas som ovetenskapliga. Därför är det en stor utmaning att hitta metoder för att beskriva och testa dessa medicinska system så att de kan jämföras med skolmedicinen. Som det är i dag blir det som att jämföra päron och äpplen.

Fakta: 

* Ayurveda
Ayurveda är en gammal indisk hälsovetenskap. Ayurveda betyder "kunskap om livet" och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet.
Att identifiera de här egenskaperna är nyckeln till förståelse för hur dessa personliga särdrag sätter sin prägel på vårt liv. Ett exempel på detta är hur olika vi reagerar psykiskt och fysiskt på stress.
Också krämpor och sjukdomar är i hög grad förbundna med kroppstyp. Vad som händer oss är ingen slump, det finns en orsak och verkan. Dessa samband följer en lagbundenhet, som blir lättare att förstå om man lär känna sin kroppstyp, menar man inom Ayurveda.

Annons

Rekommenderade artiklar

'Det saknas inte resurser inom vården'

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen?
Detta är den fjärde och avslutande delen i GFT:s serie om framtidens sjukvård:
Sjukvården i Västra Götalandsregionen kan bli bättre. Det menar Johan Assarsson, regiondirektör.
- Medicinskt håller sjukvården en hög kvalitet, med när det gäller bemötande och tillgänglighet tror jag att vi har en del att lära fortfarande, säger han.

Göteborgs Fria

Sjukvård är en konstvetenskap

Den svenska sjukvården är alltför starkt präglad av den naturvetenskapliga världsbilden. Om sjukvården skall bli bättre på att möta patienter och hantera det utbredda missnöjet med vården måste läkarna bli humanister. Det menar åtminstone företrädarna för humanistisk medicin.

Göteborgs Fria

'Alla läkarstudenter borde gå i terapi'

Alla blivande läkare borde gå i egenterapi för att få en större förståelse för sina egna tillgångar och brister. Allt för att skapa bättre möten med patienterna. Det menar Johanna Bengtsson, läkarstudent.

Göteborgs Fria

Vårdtiden räcker inte

Maj-Britt Hasselblad har stor erfarenhet av den svenska vården. Hon har jobbat som barnmorska i över 30 år och hon har själv utnyttjat vården otaliga gånger på grund av sin kroniska lungsjukdom.

Göteborgs Fria

Vart är vården på väg

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen? GFT ska i en serie artiklar undersöka nya vägar för sjukvården och medicinen. Men först ska vi undersöka själva problemet - orsaken till missnöjet.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu