Göteborg kan bli centrum för integrativ medicin | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Göteborg kan bli centrum för integrativ medicin

Göteborg kan få ett forskningscenter för integrativ medicin. Det blev resultatet av ett seminarium som Göteborgs universitet anordnade tidigare i vinter.

När Göteborgs starke man, Göran Johansson, fyllde 60 år fick han ett seminarium i present av Göteborgs universitet. Han fick själv välja ämne och inriktning. Han önskade sig ett seminarium om sjukvård och alternativa behandlingsmetoder.
Seminariet fick namnet Framtidens medicin - ett seminarium om forskning och hälsa och hölls den 27 november förra året. Med på seminariet fanns flera tunga namn. Bland annat universitetets rektor Pam Fredman och chefen för Sahlgrenska akademin Olle Larkö.
Under seminariet sa Pam Fredman att hon, som rektor för Göteborgs universitet, vill bidra till att Göteborg intar en ledande roll när det gäller integrering av olika medicinska traditioner.
Hon talade bland annat om att universitetet borde vara med och skapa ett forskningscenter för kvalitetssäkring av integrativ medicin.

Fakta: 

* Integrativ medicin
Integrativ medicin är ett begrepp som beskriver en medveten och avsiktlig samverkan mellan västerländsk skolmedicin och andra medicinska traditioner, som den indiska eller kinesiska. Det handlar alltså om integration av olika medicinska system. Begreppet antyder att de är likvärdiga system som integreras.

Annons

Rekommenderade artiklar

'Det saknas inte resurser inom vården'

Den svenska sjukvården står inför stora utmaningar. Missnöjet med vården ökar och det gör även antalet sjuka. Hur ska vården hantera den här situationen?
Detta är den fjärde och avslutande delen i GFT:s serie om framtidens sjukvård:
Sjukvården i Västra Götalandsregionen kan bli bättre. Det menar Johan Assarsson, regiondirektör.
- Medicinskt håller sjukvården en hög kvalitet, med när det gäller bemötande och tillgänglighet tror jag att vi har en del att lära fortfarande, säger han.

Göteborgs Fria

Sjukvård är en konstvetenskap

Den svenska sjukvården är alltför starkt präglad av den naturvetenskapliga världsbilden. Om sjukvården skall bli bättre på att möta patienter och hantera det utbredda missnöjet med vården måste läkarna bli humanister. Det menar åtminstone företrädarna för humanistisk medicin.

Göteborgs Fria

'Alla läkarstudenter borde gå i terapi'

Alla blivande läkare borde gå i egenterapi för att få en större förståelse för sina egna tillgångar och brister. Allt för att skapa bättre möten med patienterna. Det menar Johanna Bengtsson, läkarstudent.

Göteborgs Fria

Lyxhotell på väg - men Långgatorna är en bättre förebild

Om knappt två år kan Göteborg ha ett nytt superlyxigt hotell. Då blir Drottningtorget ett vattenhål för de allra rikaste.
Samtidigt är det Långgatorna som borde vara en förebild för stadsutvecklingen. Här finns den blandstad som politikerna och planerarna så ofta talar sig varma fö, menar en expert.

© 2020 Fria.Nu