Lättare vara radikal på avstånd | Fria.Nu
  • Carmen Blanco-Valer på Uppsala Social Forum säger att när vi möts och pratar, förlorar vi rädslorna vi har för varandra.
Stockholms Fria

Lättare vara radikal på avstånd

- När vi möts och pratar, förlorar vi rädslorna vi har för varandra, säger Carmen Blanco-Valer. Hon är en av dem som planerat och arrangerat Uppsala Social Forum.

- Mötet har inga fastslagna mål, fortsätter hon. Det är demokratiskt samtal om hur framtiden kommer att se ut. Folk från olika sammanhang träffas och lär känna varandra.

I Uppsala är ett femtiotal företag och föreningar medarrangörer.

Framförallt är det Solidaritets- och miljöorganisationer, men där finns också etablerade föreningar som Kommerskollegium och Kommunal.

- Det finns en fastslagen riktning i diskussionerna, menar Carmen Blanco-Valer. Vi samlas som en reaktion mot nyliberalismens rike, mot krigets rike, mot den ekonomiska marknadens rike. Social Forum är mångfaldig. Det är ingen som har patent på hur den nya världen kommer att se ut.

Medan vi pratar skyndar Anders Linder förbi på väg från ett av sina showframträdanden. Han försvinner bort mellan en grupp mot kärnvapen och några människor som diskuterar vattenkriget i Bolivia.

- Det är också viktigt att ta ett lokalt perspektiv på de globala frågorna, säger Carmen Blanco-Valer. Det är alltid lättare att vara

radikal om avståndet är stort. Bland annat hoppas vi att få igång ett antal studiecirkel som uppföljning till mötet. Cirklar där vi kan ta upp hur vårt leverne i Uppsala påverkar och påverkas av den globala situationen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Melanders rastlösa pensel

Boken om Lars Melander är en ganska traditionell konstbiografi. Det beskrivs hur konstnären föddes i Stockholm 1939, att han tidigt kom in på konsten bana och jobbade med design i bland annat USA för att senare allt mer ägnade sig åt måleriet. Författare Gösta Arvidsson gör sitt jobb som levnadstecknare och tar upp det man brukar ta upp.

Stockholms Fria

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu