Allt politisk våld är terror | Fria.Nu
Fria.Nu

Allt politisk våld är terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SFT skall i en serie artiklar närma sig kriget mot terrorismen ur en annan synvinkel än den vanliga - nämligen språkets. Detta är den tredje delen i vår serie om definitionen på begreppet terrorism.

Två dagar efter attacken kom den inofficiella bekräftelsen. Enligt källor inom Pentagon var det en amerikansk missil som träffade Abu Alis jeep i Jemen den 3 november 2002. Hellfiremissilen avfyrades från ett obemannat plan och dödade omedelbart Abu Ali och ytterligare fem personer.

Enligt den amerikanska administrationen var Abu Ali en ledande aktör i al-Qaida och han ansågs ligga bakom självmordsattacken mot jagaren USS Cole i Jemen i oktober 2000. Då dödades 17 personer.

Det var därför Abu Ali avrättades.

Attacken kan synas oproblematisk: en terrorist eliminerad, ett hot mot säkerheten i världen undanröjt. Men denna attack - och andra liknande händelser - väcker brännande frågor. Hur skall avrättningen definieras? Som ett lagligt självförsvar, eller som ett olagligt brukande av våld? Som en rättighet, eller som ett brott?

Svaret får långtgående konsekvenser.

Det amerikanska utrikesdepartementet har definierat terrorism som 'avsiktligt, politiskt motiverat våld riktat mot icke-stridande mål, utfört av subnationella grupper eller hemliga agenter, vanligtvis avsett att påverka en publik.'

Storbritannien har antagit en liknande definition, medan FN inte lyckats enas om någon officiell hållning.

Såväl den amerikanska som den brittiska beskrivningen av terrorism är krånglig, snäv och något diffus, skriver docent Gunnar Jervas i boken Terrorismens tid (2003). I stället föreslår han en kort och enkel definition: terrorism är detsamma som illegalt våld i syfte att uppnå politiska mål.

Samma definition föreslår den pakistanske samhällskritikern Eqbal Ahmad i den postumt utgivna föreläsningen 'Terrorism: theirs and ours'. (På svenska i boken Terrorism, 2003.)

Enligt Eqbal Ahmad har denna syn på terrorism en klar fördel. Den fokuserar endast på det 'illegala, ickekonstitutionella bruket av våld' och inte på motiven bakom. Därmed säger definitionen inget om vem som står bakom våldet eller i vilka syften. Målen kan vara hur ädla som helst, men så länge det inte finns något rättsligt stöd för våldet måste det ses som terrorism.

- Har ni lagt märke till en sak, frågar han i sin föreläsning. Jag har inte sagt något om motivens moraliska halt. Jag har inte sagt något om huruvida terroristernas sak är rättfärdig eller ej. Vad jag talar om är samtycke, avsaknad av samtycke, legalitet, illegalitet, grundlagsstöd och brist på grundlagsstöd. Varför lämnar jag motiven därhän? Därför att motivet inte gör någon sakskillnad.

Gunnar Jervas och Eqbal Ahmads beskrivning av terrorism är för vissa en problematisk definition. Inte för att den är otydlig eller krånglig, utan för att den är enkel, klar och entydig. Det är en beskrivning av terrorism som drabbar alla lika. Den tar enbart sikte på det illegala våldet och struntar i mål eller moral.

Enligt den internationella rätten, precis som den nationella rätten i alla rättsstater, var mordet på Abu Ali olagligt. Ingen skall dömas och straffas utan en rättvis rättegång med möjlighet att försvara sig själv.

Ur den synvinkeln blir avrättningen i Jemen ett exempel på terrorism. Ur samma synvinkel blir Israels avrättningar av islamister, Turkiets förtryck av kurder och Rysslands krig i Tjetjenien ingenting annat än terror.

Det går inte att sätta likhetstecken mellan grupper som al-Qaida och den amerikanska administrationen. USA är trots allt en demokrati. Men det betyder inte att våldet skall kallas för något annat än vad det är - terror är alltid terror, vilka definitioner mäktiga intressen än vill anta.

Kampen om språket är en viktig del av kriget mot terrorismen. Den som är stark nog att sätta ramarna för våra ord kan även sätta gränser för vår bild av världen.

Därför måste vi våga vara konsekventa i våra definitioner av ord som terrorism, säger Eqbal Ahmad. Klarar vi detta kommer vi alla att se världen lite tydligare.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu