Sagor och myter i politikens värld | Fria.Nu
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria.Nu

Sagor och myter i politikens värld

I böckernas och filmernas värld står kampen mellan det goda och det onda. Det är Frodo mot Sauron, Harry Potter mot Voldemort och så vidare. Ingen behöver tveka om vem man ska hålla på. Vad som är gott och vad som är ont är övertydligt och vi kan lugnt luta oss tillbaka utan djupare analyser. Många försöker framställa verkligheten lika endimensionellt. Det är Persson mot Reinfeldt, Bush mot bin Ladin, Sharon mot Hamas och så vidare. Två motpoler ställs mot varandra och sedan inget mer. Är du emot det ena är du automatiskt för det andra, eftersom det bara finns två alternativ.

För att få detta att fungera behöver kraftiga förenklingar göras och mängder av idéer buntas ihop. Allt blir svart eller vitt. Är du emot Sharon så är du inte bara kritisk mot den israeliska statens agerande utan även antisemit. Om du inte direkt eller indirekt stödjer Persson och hans ideer då buntas du ihop med Reinfeldt och de borgerliga. Och är du emot Bushs försök att kontrollera världen, då är du för terrorism. I denna svart-vita värld blir också allt som USA gör ont, för de som står till vänster. Allt israeliskt är dåligt och allt som alla palestinier gör försvarbart. Moderaternas idéer är alltid förkastliga och sossarnas alltid bättre (de kan visserligen anses småborgerliga, men ändå alltid bättre än Reinfeldts). Och för de till höger är det precis tvärtom.

Men så enkelt är det förstås inte, världen är inte svart eller vit. Och det är definitivt inte så att vi bara har att välja mellan svart eller vitt. Tvärtom döljer det svartvita synsättet att dessa personer och ideologier står väldigt nära varandra. I grunden tror de alla på en auktoritär ideologi. Med hårda centrala lagar ska samhället styras. I Bushs kristna korståg eller bin Ladins motsvarande islamska ska massorna tvingas till ett moraliskt riktigt leverne. Dessa herrars ideal ska i guds namn alla rätta sig efter. Mannen är familjens överhuvud, kvinnan ska sköta hemmet och barnen, inget sex före äktenskapet, inga skilsmässor, inga droger, fångenskap utan rättegångar och dödsstraff för obekväma, endast de rätta åsikter får spridas. Detta är bara några exempel på vad som förenar dessa män.

Det finns mer som förenar dem än skiljer dem åt. Och viktigast av allt är att de båda är beroende av den motsättning som målas upp. De är beroende av en hemsk fiende, av 'den andra sidan', för att själva kunna få stöd. Persson och Reinfeldt undviker de renodlade religiösa termerna. De använder i stället marknaden och arbetsmoralen som ledstjärnor. Med ett närmast religiöst predikande sprids evangeliet om arbete och tillväxt. Utifrån dessa herrars frälsningsbudskap tvingas vi in i ett leverne som följer deras moral. Och precis som Bush och bin Ladin är de beroende av varandra som fiender, för att hålla ljuset borta från alternativen.

Men det finns många alternativ till dessa idéer. I stället för att låta auktoritära ideal styra bör vi forma en värld där var och ens egen tro och vilja blir styrande. Ett samhälle där vi tillsammans eller enskilt formar våra liv utan en härskande klass och religiösa dogmer.

För att det alternativet ska bli verkligt måste vi dock sluta stirra oss blinda på de auktoritära idéernas kamp och lyfta fram alternativen. Bara Bush och bin Ladin tjänar på att vi dras in i deras krig. Endast moderaterna och sossarna vinner på att vi fokuserar på deras gamla maktkamp. Hellre miljontals gatupredikanter än en enda påve.

ANNONS

© 2022 Fria.Nu