Solidarisk utvidgning eller? | Fria.Nu

Inledare


László Gönczi
  • Global solidaritet behöver inte byggas på globala organisationer och byråkratier. På bilden: FN-byggnaden i New York.
Fria.Nu

Solidarisk utvidgning eller?

Ett numera nästan uttjatat faktum är att EU utvidgas i morgon. Det finns mycket att säga om EU och dess utvidgning, och mycket har också blivit sagt.

Ett numera nästan uttjatat faktum är att EU utvidgas i morgon. Det finns mycket att säga om EU och dess utvidgning, och mycket har också blivit sagt.

Den aspekt på utvidgningen som lär vara mest tilltalade är, att rika och fattiga europeiska länder skulle kunna mötas i en gest av solidaritet. Hur det är med den saken återstår väl att se, men på kort sikt står det helt klart illa till med den saken. Detta kan man lätt inse när man följer diskussionerna kring de så kallade undantagsreglerna och orättvisorna i jordbruksstödet till exempel.

Utvidgning skulle kunna vara en möjlighet för fattiga regioner i den nya EU om organisationen EU verkligen hade solidaritet som grundläggande egenskap. Men den har ju inte det. Frågan är om den ens på papperet skulle kunna bli det. En solidarisk organisation kan inte rimligen bygga på hierarkiska strukturer med gråa 'statsmän' som beslutsfattare. Inte ens om vi lyckades skicka unga färgglada politiker av vardera könet tror jag att situationen skulle medge en välförankrad och solidarisk politik.

Det vore intressant med en förutsättningslös diskussion kring internationell och global solidaritet och hur en sådan skulle kunna organiseras.

Ett annorlunda försök pågår faktiskt. Den 2-5 maj hålls kongressen för 'Förenta kommunerna' (United Cities and Local Governments) med 2 500 till 3 000 deltagare från 80-talet länder. Vad är detta för något? Kanske inte lätt att veta då mötet i Paris ska bli ett så kallat konstituerande möte.

Ett möte har hållits tidigare i Rio de Janeiro 2001. 1 100 lokala beslutsfattare och lokala organisationer, från 90 olika länder, menade där 'att lokal demokrati är en fundamental källa till legitimitet'. Sannolikt är detta ett bättre koncept än motsvarigheter av förenta nationer på olika nivåer.

I kommuner förekommer bättre närhet än i riken eller unioner, men då ska man inte glömma att bland kommuner ingår världsmetropoler som London, Tokyo, Mexico City och Calcutta och skulle de myriader små och medelstora kommunerna från Planeten Jorden komma med representation, skulle väl inte ens Paris klara av arrangemanget!

Vi som vill att förändringar ska kunna ske på andra sätt än genom att skapa konstgjorda superstater, har ett viktigt uppdrag. Vi behöver formulera hur vi ser att global solidaritet ska kunna organiseras på ett alternativt sätt. Och 'It ain´t necessarily so' att global solidaritet behöver bygga på en global organisation!

ANNONS

© 2022 Fria.Nu