Bara politik kan stoppa terror | Fria.Nu
Fria.Nu

Bara politik kan stoppa terror

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss?

Varifrån? Och varför? Detta är andra delen av en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

Den 23 februari 1998 publicerade London-tidningen al-Quds

al-"Arabia en krigsförklaring. Usama bin Ladin och flera andra ledare för islamistiska grupper hade skrivit den.

De hade faxat sin krigsförklaring till tidningen. De skrev att heligt krig mot 'judarna och korsfararna' är en plikt för alla muslimer. Nu kunde den som ville 'döda amerikaner och deras allierade - civila och militära - i vilket land som helst där det är möjligt att göra det. Målet var att 'befria al-Aqsamoskén i Jerusalem och den Heliga moskén i Mecka.'

1993 skrev Samuel Huntington, professor vid Harvarduniversitetet, en artikel i tidningen Foreigin Affairs . Han skrev att världen var på väg in i en ny tid. Konflikten mellan kommunism och kapitalism var över. Nu skulle det komma nya konflikter. Konflikter mellan olika kulturer, särskilt mellan västvärlden och den islamska världen.

Krigsförklaringen verkade vara ett bevis på att Huntington hade rätt. Och efter krigsförklaringen kom attentat mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania.

Samuel Huntington har fått mycket kritik. Många ha sagt att han bara fantiserar. Diplomaten Ingmar Karlsson har skrivit en bok som just har kommit ut. Boken heter Tro, terror och tolerans. Karlsson är mycket kritisk till Samuel Huntington. Ingmar Karlsson menar att Samuel Huntington inte har några bevis. Däremot finns det flera bevis för att världen inte består av olika civilisationer som bygger på religion och geografi, skriver Karlsson. Ett viktigt bevis är att människor handlar och flyttar över civilisationsgränserna. Ett annat bevis är att de flesta människor tänker på sig själva som medborgare i ett land eller som personer som bor på en viss plats. De tänker inte att de tillhör islam eller västerlandet.

Men trots kritiken fortsätter människor att använda Samuel Huntingtons tankar när de diskuterar. Människor tänker lätt att det finns en konflikt mellan västvärlden och islam. Det är kanske för att det stämmer bra överens med det som Usama bin Ladin och George W Bush säger.

Krigsförklaringen sa att USA och dess allierade angriper den islamska världen. Orsaken var att de vill trycka ner och ta över andra religioner och kulturer.

Bush säger att islamisterna angriper USA och Europa för att de 'hatar vår frihet' och 'vår livsstil'.

I media är det bara sådana här enkla budskap som kommer fram.

Ingmar Karlsson försöker visa en annan bild av terrorismen. I sin bok skriver han att den militanta islamismen och USAs krig mot terrorismen är en konflikt om makt, inte en konflikt mellan civilisationer.

Ingmar Karlsson skriver bland annat: 'De båda Bushkrigen mot Saddam Hussein var inga civilisationskrig, civilisationer för inte krig, utan i första hand en kamp om olja och om den strategiska balansen i Mellanöstern, även om sonen Bush motiverade sitt angrepp mot Irak som en kamp mot internationell terrorism.'

Mellanösternexperten Fred Hallidy har också skrivit om det här. Han tror inte heller på ett krig mellan civilisationer. Han vill visa de problem som finns inom den islamska världen. Han säger att det finns starka konflikter där. Konflikter mellan män och kvinnor, fattiga och rika, militärer och civila, korrumperade statsmän och offer för korruptionen. De här konflikterna blir starkare på grund av USAs och Europas politik i området. Hallidy menar att det här konflikterna är orsaken till terrorismen.

Ingmar Karlssons och Fred Hallidys sätt att se är positivt. Man kan lösa sociala problem och ta bort maktkamp. Man kan göra det genom politik.

Det kan man inte göra om konflikten handlar om det onda mot det goda och om civilisation mot civilisation.

Annons

Rekommenderade artiklar

Maktlöshet bakom helig terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SF har i en serie artiklar närmat sig kriget mot terrorismen ur en språklig synvinkel. Det här är den sista delen i serien.

Allt politisk våld är terror

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss?

Varifrån? Och varför? Detta är tredje delen av en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

Maktlöshet bakom helig terror

Vägen från terrorism och våld handlar om att stötta demokratisering och om att stötta ekonomisk, kulturell och social utveckling i världen. Detta är fjärde och sista analysen av terrorism ur ett språkligt perspektiv.

Endast politik kan stoppa terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SFT skall i en serie artiklar närma sig kriget mot terrorismen ur en annan synvinkel än den vanliga - nämligen språkets.

Analys Terrorism: del 2

Myten om terrornätverket

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss? Varifrån? Och varför? Det här är början på en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

© 2021 Fria.Nu