Livet är mening nog | Fria.Nu

Debatt


Fria Tidningar
  • Tänk själv! Lyd inte ledare och religioner blint, skriver Olle Ljungbeck.
Fria.Nu

Livet är mening nog

Alla religioner övertas så småningom av maktmänniskorna och deras syfte är inte att du ska bli lycklig eller må bra. Det skriver Olle Ljungbeck i ett svar tilll Pia Kocahârzem.

Du är mycket motsägelsefull i ditt försvar av religionen, Pia Kocahârzem. I förra numret av SFT säger du att grunden för den religiösa tron är sökandet efter gud.

Men söker det är ju precis vad ni fundamentalister och urkundstroende inte gör. Jag vill påstå att just denna brist på sökande och tvivel gör att religionerna har stått och står för mer ondska än godhet. Tron på auktoriteter har nästan alltid slutat med katastrof för människorna. Kom i håg Nürnbergrättegångarna. 'Vi lydde bara order!'

Vad har du för substitut Ljungbeck, frågar Kocahârzem. Jag vill citera några ord ur författaren Arthur Lundkvists diktsamling Glöd:

Inte stirra på naveln och mumla. Meningen? Meningen? och runka vist på huvudet.

Nej - jag ropar: meningen nog i sig själv! I detta:

att genomströmmas av livet - vandra på marken - andas in luften - räta ut sina lemmar - känna fröjden som stiger mot en från alla ting!

Denna glädje över livet utan urkundernas skuldbelastning hindrar oss inte från att ha medkänsla och empati för våra medmänniskor. Med denna livsglädje inom oss - i stället för urkundernas syndabelastning - tror åtminstone jag att vi har lättare för att visa godhet och glädje mot våra medmänniskor vilken kulör de än är av.

För mig är det omöjligt att förstå att män och kvinnor kan dela säng med varandra när det är mörkt, men inte ska kunna umgås tillsammans i dans, bad, lek etcetera, etcetera. När jag ser människorna knäböja mot Mecka är männen för sig och kvinnorna för sig. Varför? Jag tror inte att denna segregation könen emellan kan vara positiv.

Jag vill sluta som jag en gång började. Människans uppgift är att bryta tabun, spränga gränser och alltid tvivla på det goda uppsåtet hos människor som med tvång eller hot vill pådyvla dig nya läror.

Alla religioner, ideologier, trosuppfattningar med mera övertas så småningom av maktmänniskorna. Deras syfte är inte att du ska bli lycklig eller må bra. De vill enbart tillfredsställa sitt maktbegär.

Tvivla därför alltid när någon annan vill säga hur du ska leva.

Olle Ljungbeck

Gävle

Nu slutar religionsdebatten för den här gången i papperstidningen. Men du kan kommentera på www.stockholmsfria.nu

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu