Endast politik kan stoppa terror | Fria.Nu
Fria.Nu

Endast politik kan stoppa terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SFT skall i en serie artiklar närma sig kriget mot terrorismen ur en annan synvinkel än den vanliga - nämligen språkets.

Analys Terrorism: del 2

Den 23 februari 1998 publicerade den Londonbaserade tidningen Al-Quds al-"Arabia en krigsförklaring undertecknad av Usama bin Ladin och flera andra ledare för islamistiska grupper i Egypten, Pakistan och Bangladesh.

I krigsförklaringen, som kommit till tidningen via fax, stod det att heligt krig mot 'judarna och korsfararna' var en plikt för alla muslimer. Nu var det fritt fram att 'döda amerikaner och deras allierade - civila och militära - i vilket land som helst där det är möjligt att göra det.' Målet var att 'befria al-Aqsamoskén i Jerusalem och den Heliga moskén i Mecka.'

Krigsförklaringen, som bland annat följdes av attentaten mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania, framstod som ett bevis på att de teser som Harvardprofessorn Samuel Huntington hade presenterat några år tidigare var riktiga.

I en uppmärksammad artikel i Foreigin Affairs 1993 hade han hävdat att världen var på väg in i en ny era. Konflikten mellan kommunism och kapitalism var över och skulle efterhand ersättas med konflikter mellan olika kultursfärer - främst av konflikter mellan västvärlden och den islamska världen.

Rubriken på artikeln var talande: 'The Clash of Civilisations'.

Samuel Huntingtons idéer har fått massiv kritik. De flesta bedömare har avfärdat föreställningen om konkurrerande kultursfärer som en fantasiprodukt. I den nyutkomna boken Tro, terror och tolerans (2004) går diplomaten Ingmar Karlsson till hårt angrepp på Samuel Huntington. Enligt Ingmar Karlsson finns det inga belägg för den bild av världen som Samuel Huntington presenterar. Däremot finns det en rad bevis för att världen inte består av skilda civilisationer uppbyggda kring religion och geografi, skriver han. Ett viktigt sådant belägg är att handel och migration ofta sker över civilisationsgränserna. Ett annat är att de flesta människor identifierar sig med sitt land eller sin hembygd och inte exempelvis med islam eller västerlandet.

Men trots kritiken fortsätter föreställningen om civilisationer i konflikt med varandra att dyka upp i den offentliga debatten och den politiska retoriken. Förmodligen biter sig bilden av en konflikt mellan västvärlden och islam fast för att den stämmer bra överens med såväl bin Ladins som George W Bushs retorik.

Enligt krigsförklaringen, som publicerades i Al-Quds al-"Arabia, är den islamska världen angripen av USA och dess allierade som en följd av 'korsfararnas' imperialistiska strävan att underkuva och dominera andra religioner och kulturer. Enligt Bush angriper islamisterna USA och Europa för att de 'hatar vår frihet' och 'vår livsstil'.

I vår medialiserade värld är det endast dessa enkla och slagkraftiga budskap som når fram.

Men bakom talet om gott och ont, väst mot öst, kristendom mot islam och demokrati mot tyranni finns en annan bild av kriget mot terrorismen som har svårt att tränga igenom.

Ingmar Karlsson försöker ge den bilden uppmärksamhet. I sin bok beskriver han den militanta islamisten och USA:s krig mot terrorismen som en klassisk konflikt om resurser och makt, och inte som en konflikt mellan civilisationer.

Ingmar Karlsson skriver bland annat: 'De båda Bushkrigen mot Saddam Hussein var inga civilisationskrig, civilisationer för inte krig, utan i första hand en kamp om olja och om den strategiska balansen i Mellanöstern, även om sonen Bush motiverade sitt angrepp mot Irak som en kamp mot internationell terrorism.'

Detta är en bild som Mellanösternexperten Fred Hallidy har fördjupat. Även han avfärdar föreställningen om en pågående konflikt mellan olika civilisationer. Han vill i stället sätta fokus på de interna problemen inom den islamska världen. Enligt Fred Hallidy skall orsakerna till de senaste årens terrordåd sökas i våldsamma konflikter inom Mellanöstern. Konflikter mellan män och kvinnor, fattiga och rika, militärer och civila, korrumperade statsmän och offer för korruptionen - konflikter som ofta underblåsts av en hänsynslös amerikansk och europeisk realpolitik i området (Två timmar som skakade världen, 2002).

Ingmar Karlssons och Fred Hallidys syn på terrorismen har positiva konsekvenser. Sociala problem och maktmotsättningar går att lösa med politiska medel. Det gör aldrig en konflikt som handlar om det onda mot det goda och om civilisation mot civilisation.

Annons

Rekommenderade artiklar

Maktlöshet bakom helig terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SF har i en serie artiklar närmat sig kriget mot terrorismen ur en språklig synvinkel. Det här är den sista delen i serien.

Allt politisk våld är terror

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss?

Varifrån? Och varför? Detta är tredje delen av en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

Maktlöshet bakom helig terror

Vägen från terrorism och våld handlar om att stötta demokratisering och om att stötta ekonomisk, kulturell och social utveckling i världen. Detta är fjärde och sista analysen av terrorism ur ett språkligt perspektiv.

Bara politik kan stoppa terror

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss?

Varifrån? Och varför? Detta är andra delen av en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

Myten om terrornätverket

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss? Varifrån? Och varför? Det här är början på en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

© 2020 Fria.Nu