Världen skulle vara bättre utan religion | Fria.Nu

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria.Nu

Världen skulle vara bättre utan religion

De gamla urkunderna har skapats av män för att hålla kvinorna i schack. Så länge man följer skrifterna kan kvinnan inte bli fri, skriver Olle Ljungbeck till Pia Kocahârzem.

Du gör det verkligen enkelt för dig. Jovisst står det någonstans i bibeln att 'Du skall älska din nästa som dig själv'. Men det står mycket annat också. Till exempel 'Öga för öga, tand för tand.' 'Kvinnan tiger i församlingen'. Enligt koranen skall en kvinna stenas om hon är 'otrogen'. Etcetera etcetera.

De här gamla urkunderna har skapats av män för att hålla kvinnorna i schack. Inte är allt bra i Sverige och heller inte på långa vägar för kvinnorna i vårt land. Men det drivs från samhällets sida en medveten linje för att frigöra kvinnan och också göra henne jämställd med mannen.

Detta ser du inte något av i de stater där urkunderna upphöjts till statsreligion.

Visst kan man säga att kvinnan i det svenska samhället, i reklamen med mera i alltför hög grad exponeras som kön.

I länder där religionen är en del av statsmakten är könsfixeringen minst lika stor, fast på ett annat sätt. Kvinnorna måste dölja sina kroppar för att inte bryta mot dina urkunder. De får inte heller utöva sporter eller göra det männen gör. Sommartid kan man få se kvinnor tillhöriga dessa religioner påbyltade för att inget av deras kvinnlighet ska synas. Männen däremot får gå i bara skjortan och behöver inte svettas i hettan. Jag är helt övertygad om att utan en dogmatisk tillit till dessa urkunder skulle världen vara bättre att leva i.

Så länge dessa urkunder ska vara rättesnöre för människorna kommer kvinnorna aldrig att nå frigörelse.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Fria Tidningen
Debatt
:

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Fria Tidningen
Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Fria Tidningen
Debatt
:

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu