Göran Persson är inte trovärdig | Fria.Nu

Debatt


Olle Ljungbeck
Fria.Nu

Göran Persson är inte trovärdig

Terrordåden skulle aldrig ha behövt hända om vi hade haft politiker med omdöme, anser Olle Ljungbeck.

När Göran Persson med darr på rösten står och beklagar de oskyldiga offren i Madrid är han inte trovärdig. Man kan aldrig försvara terrordåd mot oskyldiga människor. Men dessa terrordåd skulle aldrig ha behövt hända om vi hade politiker med omdöme.

Även om Sverige inte skickat trupper till Irak kan Göran Persson, regeringen och en stor del av riksdagen inte svära sig fria. Anna Lindh (ja det måste sägas) förordade bombning av Bagdad. Göran Persson ansåg att lite civila offer måste man ta och sanktionerade därmed bombning av Bagdad. Ni är alla medansvariga. Allt sedan inträdet i EU har ni agerat på ett sätt, så att Sverige och oskyldiga svenska medborgare har och kommer att drabbas.

När Persson talar om att demokratin är hotad är detta ett understatement. Allt sedan EU-inträdet har det skett en avdemokratisering av Sverige. Sverige är inte längre en rättsstat. Nu bestraffar ni misstänkta människor utan att de fått sin sak prövad inför domstol.

För EUs så kallade friheter (som bara är frihet för kapitalet och marknaden) offrar man folkhälsan. Man offrar en stor del av vår ungdom på alkoholens altare. Man smutsar ner Sverige med salmonella, trots att Persson med flera lovade oss frihet från detta gissel även i fortsättningen.

Man vill ta ifrån oss vår frihet genom att hindra oss att folkomrösta om EUs grundlag. Hur vill man förklara att svenska folkets nej till EMU ska fortsätta att gälla, då det står skrivet i förslaget till EUs grundlag att euron ska vara unionens valuta? Lögn och inget annat.

I fråga efter fråga ljuger man och för svenska folket bakom ljuset. Nu vill man också skicka ut svenska flickor och pojkar i stridande förband vart som helst i världen så snart EU och Bryssel bestämmer.

Nej, Göran Persson, det är du, dina regeringsmedlemmar och flertalet riksdagsmän som är hotet mot demokratin och vår trygghet.

Sverige har aldrig varit så tryggt som under den tid allians-och neutralitetspolitiken var en realitet.

Din politik är lika omdömeslös och farlig som Asnars. Du arbetar målmedvetet för att ta ifrån svenska folket dess frihet, välfärd och nationella oberoende.

Vi kan mycket väl drabbas av terroristers våld. Men då ska du veta att det är du och dina medansvariga som ska ställas inför rätta av folket.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Fria Tidningen
Debatt
:

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Fria Tidningen
Debatt
:

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Fria Tidningen
Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Fria Tidningen
Debatt
:

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu