Terroristerna agerade logiskt | Fria.Nu

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Terroristerna agerade logiskt

Alla som inte har tagit ställning mot kriget borde skämmas, menar Alvaro Diaz Ibarra, som anser att det är många som tillsammans har ansvar för blodbadet i Madrid.

Förra lördagen kunde man se människor som protesterade utanför Partido Populars högkvarter i Madrid. Många ansåg att partiet bar en stor del av ansvaret för blodbadet i Madrid. Men ansvaret stannar inte där, även krigsivrarna i Sverige bör inkorporeras. Men ansvaret slutar heller inte där. Jag anser även att privatpersoner som inte medvetet tog ställning mot kriget borde stå och skämmas under de tysta minuter som hölls för att hedra offren.

För att belägga detta utgår jag från ett antal premisser, nämligen:

A) att människor har ett egenvärde. Alltså, du som människa har ett antal rättigheter, endast genom att vara människa, inget annat krävs av dig.

B) Kriget var ett imperialistiskt projekt. Detta är ganska självklart för de flesta människor, och man bör vara mycket dum eller korrupt för att inte inse detta i dag. Genom att exempelvis betrakta utförsäljningen ('privatiseringen') av Irak, frånvaron av massförstörelsevapen och så vidare, kan vi lätt se att kriget aldrig var tänkt som ett humanistiskt projekt för att rädda liv.

C) Att döda en spanjor är en lika stor orätt som att döda en irakier.

Människor som inte medvetet tog ställning mot kriget, speciellt i Spanien som bidrog med soldater till kriget, har bidragit till dödandet av många oskyldiga människor (även om jag anser att det självklart är fel att döda även så att säga 'skyldiga' människor). Man försökte aldrig skipa rättvisa, utan bidrog i stället till att döda för ekonomisk eller politisk vinning. Dödandet i Irak har pågått i över ett år, och ifall Partido Popular suttit kvar i regeringsställning hade den spanska politiken fortsatt med oförändrad styrka. Man bör då vara medveten om hur många människor som ändå faktiskt röstade på detta parti. Dessa anser jag bär ett direkt ansvar för dödandet, både av irakier och av spanjorer.

Men det jag vill klargöra att terroristerna, om de nu står för ett befriande av Irak, faktiskt är de som agerat konsekvent och logiskt. När terroristerna bombar Madrid blir effekten av detta att det krig som utspelar sig från Spaniens sida i Irak blir lika verklig för spanjorerna som för de irakier som lever med USA och dess allierades invasion. Genom att bidra till att Partido Popular avlägsnas från makten och att de spanska soldaterna åker hem, kan de faktiskt rent av ha bidragit till antalet döda totalt sett minskat. Alltså kan de försvara sin krigshets med samma argument som USA och Spanien, när de invaderade Irak, nämligen den 'preventiva' kriget.

Om man nu anser att människor har ett egenvärde, att kriget var ett imperialistiskt projekt, samt att spanjorer och irakier är lika mycket värda, inser man att felet ligger hos den part som påbörjade kriget, och inte hos den som förde kriget hem till dem som krigar. Därför bör Aznar och alla andra krigsivrare, även här i Sverige, stå och skämmas, för de står ansvariga för blodbadet i Madrid.

Men även vi - personer som jag, som suttit och rullat tummarna när imperialistisk dödande pågår och pågått i olika delar av världen - är medskyldiga. Vi håller tysta minuter för européer som dör, men när irakier dör, så anser vi detta vara av 'nöd'.

Detta ansvar, att ständig kritisera och agera mot dödandet, oavsett om det gäller statlig eller annan terror , åligger självklart bara oss som anser oss vara humanister. Men vi måste vara konskekventa och inte bara, som krigsivrarna, vända oss mot den 'andra' parten i konflikten.

Alvaro Diaz Ibarra

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu