Svårt att arbeta och studera för funktionshindrade | Fria.Nu

Debatt


Helena Engström
  • Den som har ett funktionshinder hamnar lätt utanför.
Fria.Nu

Svårt att arbeta och studera för funktionshindrade

Den som är funktionshindrad hamnar lätt utanför. Det är svårt att studera och många förlorar till och med pengar på att ta ett arbete, skriver Helena Engström.

Vad är egentligen en fullvärdig medborgare? För de allra flesta är det någon som har en egen inkomst och betalar skatt. Det handlar om att göra rätt för sig och betala tillbaka. Men vad händer om vi inte har någon möjlighet till det?

Funktionshindrade tenderar att hamna i ett utanförskap och i många fall blir detta livslångt. Ett utanförskap som präglas av arbetslöshet och maktlöshet. Samhällets normer kräver att vi ska vara på ett visst sätt för att bli accepterade som fullvärdiga medborgare, det blir man medveten om när man hamnar i en utsatt position. Skrämmande likheter går att se med flyktingars och homosexuellas vardagssituation. En slags desperation och frustration skapas hos oss när vi inte kan delta i det som för många anses som normalt och vardagligt.

Det flesta funktionshindrade klarar inte av att läsa i samma takt som alla andra på grund av sin fysiska nedsättning, därför väljer många att studera på något som kallas för halvfart. För det mesta får du inte behålla din aktivitetsersättning eller sjukersättning (före detta sjukbidraget) vid studier på högskola eller universitet.

Du måste också ta ett mycket större studielån eftersom du inte klarar av att läsa på heltid som alla andra. Rädslan att inte ska klara av att betala tillbaka sitt lån blir enorm, eftersom du efter dina studier inte kan jobba mer än på halvtid. Hela vårt studielånsystem bygger dessutom på att du kan förvärvsarbeta under studietiden, vilket du inte klarar av på grund av din fysiska nedsättning.

Risken att du lägger ner alla dina förhoppningar om att kunna påverka ditt liv i någon annan riktning än bidragsberoende är därför enorm.

Du som är sambo har inte heller några stora möjligheter att gå ner i ersättning om du vill studera. Hur ska du kunna studera när du ska ta hänsyn din sambos ekonomi? Ändå värre blir det om din sambo också är funktionshindrad och lever på bidrag.

Faktum är att alla skulle tjäna på att ge oss möjlighet att studera med fortsatt bidrag från försäkringskassan. Samhället har faktiskt möjlighet att i förlängningen bli av med en hel del bidragstagare. I stället tvingar de oss att gå kvar i vårt bidrags-tillstånd och det vinner ingen på.

Oftast när du som funktionshindrad har med försäkringskassan att göra så förlorar du pengar om du börjar att arbeta. Bidraget som vi får är indelat i tre delar: handikappersättning, bostadstillägg och aktivitetsersättning eller sjukersättning. Den ynka del som lämnas orörd ifall att du får ett jobb är handikappersättningen, vilket max rör sig om 2000 kronor. Konkret innebär detta att försäkringskassan först drar av procentsumman som du jobbar av din aktivitetsersättning eller sjukersättning; sedan drar de ännu mer pengar från ditt bostadstillägg. Som dessutom är en obestämd summa eftersom bostadstillägget är inkomstbaserat.

Kontentan av detta blir alltså att som funktionshindrad uppmuntras man inte att skaffa jobb. Den som försöker att ändra på sin utanförskapsroll blir genast slagen på fingrarna av myndigheterna.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu