Protestera mot nedskärningarna | Fria.Nu

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Protestera mot nedskärningarna

Vem ska ta hand om nyanlända flyktingar? Migrationsverket eller ideella föreningar? Det undrar representanter för fyra invandrarföreningar i Linköping.

Ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle ska självklart ge individerna samma möjlighet att utvecklas. Detta oavsett vilken ras, hudfärg, religion eller kön individen har. Ett demokratiskt samhälle ska använda alla sina möjligheter att lära individerna att förstå varandra och vara toleranta gentemot varandra. Så är inte är fallet i dagens Sverige. Många individer och invandrare diskrimineras i samhället; på arbetsmarknaden, på arbetsplatsen, i föreningslivet, boendet med mera. Man får ofta höra vackra ord från politikerna men i praktiken händer ingenting när det gäller diskriminering och problem i samhället.

Politikernas huvudvärk i allmänhet och i synnerhet i Linköping (alliansen s+c) är att spara på de svaga i samhället. Det saknas långsiktighet i politiken. Välfärdssamhället försvagas dagligen och klyftorna mellan politiker och väljare blir större och större. Detta är mycket beklagligt.

Invandrarföreningarna i Linköping kallades till ett informationsmöte onsdagen den 28 jan. Två representanter från den berörda nämnden öppnade mötet genom att 'informera om integration och villkoret för att erhålla föreningsbidrag'. Enligt detta måste föreningar först och främst ta hand om 'de ny anlända flyktingar som varit i Sverige mellan 2002-2004 och försöka få dessa människor att bli integrerade i samhället samt att samverka med sfi-skolan dvs svenska språk-undervisningen för invandrare'

Är det Migrationsverket eller ideella föreningar som ska ta hand om nyanlända flyktingar?

Enligt brevet som skickades ut till invandrarföreningarna skulle detta vara ett informativt möte, en dialog mellan föreningar, politiker och tjänstemän. Mötesordföranden avslöjade politikernas dolda syfte genom att öppet säga att rätt till föreningsbidrag ej föreligger gällande italienska föreningen då denna förening inte sysslar med 'flyktingfrågor och nyanlända invandare'. Samtidigt sades att detta bara var ett förslag - inget beslut hade fattats.

Men om det är ett diskussions-möte och inga beslut är fattade, varför sägs det att den ena eller andra föreningen inte får beviljas bidrag?

Det är orättvist och diskriminerade när politiker skamlöst föro-

lämpar en gammal invandrargrupp som under 50 år aktivt deltagit i produktionen för att bygga upp dagens samhälle. Var har de tidigare föreningslivsidealen och målsättningarna tagit vägen? 'Att behålla sin identitet och kulturella arv'. Att bygga en länk mellan invandrarföreningar och svenska föreningar för att underlätta integrationen av nya invandrare.

Det var några viktiga uppgifter som alla föreningar ideellt skulle sträva efter... Kommunen betalar i dag 100 kr per medlem och år plus 2 500 kr grundbidrag per för en förening för att den ska kunna bedriva sina aktiviteter. Är detta mycket pengar att spara? Totalt finns i dag ett 40-tal bidragsberättigade invandrarföreningar i Linköping. Beloppen har varit oförändrade de senaste 20 åren...

Tyvärr är politiker och tjänstemän på informationskontoret på fel spår och de vill under olika täckmantel cementera föreningsbidraget.

Därför bör alla invandrarföreningar, oavsett nationalitet, enas mot nedskärningen och protestera mot kommunens reaktionära besparingspolitik. Hur länge ska politikerna vara misstänksamma mot invandrare och invandrarföreningar? Finns det något slut?

Nikos Konstantinidis

Grekiska föreningen i Linköping

Miodra Smiljanic

Serbiska föreningen i Linköping

Faramarz Davoudi

Iranska föreningen i Linköping

Renato Fonovich

Italienska Föreningen i Linköping

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu