Fler länder bör följa Spaniens exempel | Fria.Nu

Inledare


Kicki Bobacka
  • Ickevåld och inte terrorism är vägen till fred och verklig frihet från förtryck.
Fria.Nu

Fler länder bör följa Spaniens exempel

Bombattentaten på morgontågen i Madrid i förra veckan har nu lett till att Spanien högst oväntat får en socialdemokratisk regering efter PSOEs valseger i söndags. Vad än våldsverkarna ville uppnå med sitt massmördande tycks det som de delvis får gehör med sin massaker på människor.

Spanien har under de senaste årens konservativa regering slaviskt följt USAs antiterrorpolitik i världen, en politik som nio tiondelar av spaniens befolkning inte stödjer. Det har varit och är en politik som genom USAs egna krigs- och våldshandlingar ger igen enligt principen öga för öga...

Spaniens tillträdande premiärminister José Luís Rodrígues Zapatero lovar nu att ta hem de spanska styrkorna från Irak till sommaren. Härmed har PSOE indirekt sagt att al-Qaida ligger bakom attentaten och att landet tänker bryta med USAs terrorpolitik eftersom Spanien inte accepterar att bli offer i USAs (och tidigare även det egna landets) politiska terrorspel.

Om det handlar om ren populism eller en helomvändning i Spaniens utrikespolitik återstår förstås att se. Fram till i dag har Spaniens regeringspolitik, vare sig socialdemokratisk eller konservativ, inte gett efter en tum för terrorism inom nationen. ETA har bekämpats hårt men inom lagens utrymme och den politiken lär ligga fast.

Det är knappast troligt att ETA ligger bakom de fullständigt sanslösa tågbomberna. Bomber som dödar 200 människor utan koppling till makten. Även om ETAs terror är oacceptabel så har den sällan varit totalt urskiljningslös utan riktats mot systemets och samhällets företrädare i första hand. Det gör den inte på något sätt mer försvarbar för mig som pacifist, dock förståelig i ett minoritetsfolksperspektiv.

Ingen kamp som använder våldet som vapen kommer någonsin att lyckas skapa verklig fred och frihet från förtryck. Genom att använda mord och terror kommer man alltid att skapa fiender hos dem som drabbas rent personligt. En fiendskap som är omöjlig att bygga upp ett solidariskt system ifrån, eller grannsämja med.

Varje människa har sin familj, sina nätverk och sina vänner som alltid kommer att vara närmare och viktigare än vilka system och vilken politik det vara månde. Antingen bombattentatet nu förövades av

al-Qaida, dess likar i Marocko eller ETA, vilket som sagt verkar otroligt, så har många, många tusen människor i Spanien förlorat en familjemedlem, en släkting, en vän eller en kamrat. Alla kommer att ha svårt att förlåta sitt lands inblandning i den terrorpolitik och de krig som förs långt borta i ett annat land, där andra människor har drabbats av USAs invasioner.

Många spanjorer röstade socialdemokratiskt i söndagens val för att de vill ha en förändring i sitt lands politik gentemot USA. Det låter visa sig den närmaste tiden. Det återstår också att se om fler europeiska länder kommer att följa den väg som Spanien nu tycks ha slagit in på. Det vore inte en dag för tidigt om samtliga USAs lydregeringar världen över inser att det är dags att låta USA stå för konsekvenserna av sitt eget handlande. FN måste få mandatet att skapa fred och åter-uppbyggnad i Irak och Afghanistan på villkor som är brett förankrade - om USA inte accepterar detta måste de lämnas ensamma ute i kylan.

Folk i gemen har för länge sedan lärt sig av historien, att våld aldrig löser konflikter. Ska världens makthavare och regeringar någonsin förstå att rädsla och hat bara leder till våld? Jag ger inte upp hoppet om att Mohandas Gandhis och Nelson Mandelas röster fortfarande hörs. Icke-våld är faktiskt den enda framkomliga vägen om vi inte accepterar dödande - och vem gör det?

ANNONS

© 2021 Fria.Nu