Mycket omställning i bokhyllorna | Fria.Nu
Landets Fria

Mycket omställning i bokhyllorna

Forn sed, ekosystembaserat skogsbruk samt konsten att sälja sitt hjärta. Det är några ämnen för aktuella böcker med omställningsanknytning.

Jordens ande – Om nordisk naturreligion
Författare: Henrik Hallgren
Mimers källas förlag

Många människor söker sig till skogen eller havet för att finna stöd vid livskriser eller bara för att finna lugn, ro och kraft. Naturen upplevs som ett heligt rum. Även det faktum att vi lever i en tid av ekologisk kris har gjort att naturreligioner fått en särskild lockelse och en brännande aktualitet.

Naturreligion innebär ett uråldrigt sätt att leva där Jorden ses som helig och dess olika livsformer behandlas med respekt. Den sätter människan som en del i ett större sammanhang.

De senaste årtiondena har rörelser vuxit fram som medvetet vill verka för den nordiska naturreligionen forn sed, som även kallas asatro eller hedendom, som ett andligt alternativ i dagens samhälle.

Det är en andlighet med gamla rötter och den syftar till att återupprätta ett liv i balans med naturen och dess makter.

Henrik Hallgren ger i boken en inblick i den forna seden och hur den utövas av hedningar i dag.

 

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar 
Författare: Mikael Karlsson
Eget förlag

I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som i dag finns mellan skogsbruk och miljöskydd.

Att förena miljö och produktion är en helt avgörande fråga i ett hållbart samhälle, menar författaren. Vi behöver en frisk natur och ett fungerande ekosystem men också någonstans att bo, mat att äta och kläder som värmer. Till att framställa, frakta och paketera detta behövs råvaror som bland annat kan komma från skogen.

Boken ger en inblick i skogen och skogsbrukets betydelse för klimatet och naturen samt i de problem och de möjligheter som är knutna till brukandet av skogen. Den visar också genom handfasta tips hur du kan tjäna pengar på att arbeta med, i stället för mot, naturen.

 

Skogsträdgården – Odla ätbart överallt
Författare: Philipp Weiss och Annevi Sjöberg
Eget förlag, utgivning planerad våren 2018

Vad är skogsträdgårdsodling? Väldigt kortfattat handlar det om odling av fruktträd, bärbuskar, ätbara blad, blommor, rötter och nötter i ekosystemliknande samplanteringar.

Boken kommer att omfatta beskrivningar av runt 150 olika vedartade växter och minst ett hundratal örter som fungerar i stora delar av landet.

Växtporträtten utgör stommen i boken, men författarna har även lagt mycket möda på att ge en bred naturvetenskaplig bakgrund till odlingstekniken och går igenom jord, vatten, biologisk mångfald, mikroklimat och inte minst vad ekologisk succession innebär och varför det är så viktigt att ha koll på den inom skogsträdgårdsodling.

Även designkapitlet med allt från platsanalys till design av fungerande samplanteringar har fått mycket utrymme i boken.

Växtporträtten kompletteras med en handfast genomgång av alla tänkbara förökningstekniker så att du kan bygga upp en framgångsrik skogsträdgård utan att behöva bli ekonomiskt ruinerad.

 

Ecological masculinities
Författare: Martin Hultman och Paul Pulé
Routledge förlag, utgivning planerad mars 2018

Världen runt går otyglad industrialisering hand i hand med sociala (o)ordningar som resulterar i enorm ojämlikhet. För att göra det hela värre leder vår arts samlade tryck på planetens levande system till ökande temperaturer, stigande havsnivåer samt förluster av biologisk mångfald på land och i haven i en alarmerande takt. Som flertalet ekofeministiska analyser har visat är det främst rika vita män i det Globala Nord som utövar detta långsamma våld mot planeten och det uppväxande släktet.

Med ekofeministisk kunskap som bas ägnas huvuddelen av denna bok åt möjligheterna att ta oss bort från industrimoderna och ekomoderna maskuliniteter till något som kan ge positiva avtryck, nämligen ekologiska maskuliniteter. Möjligheten att använda en analys av maktordningar som utsätter både kroppar och vår planet för övergrepp i en framåtriktad rörelse mot relationer av omtanke och jämlikhet är nödvändig för att komma tillrätta med 2000-talets ekologiska och sociala utmaningar.

Boken bygger vidare från fyra akademiska fält: maskulinitetsstudier, djupekologi, ekologisk feminism samt feministisk omsorgsteori. Till detta synliggörs föregångare, vardagspraktik och en process för att röra sig till ekologiska maskuliniteter i en modell som kallas för ADAM-n. Boken öppnar upp för en mångfald av olika sätt som ekologiska maskuliniteter kan förespråka och förkroppsliga en bredare och djupare omsorg för det gemensamma från global till lokal (”glokal”) nivå.

 

The art of selling your heart – En handbok i konsten att leva på det du älskar
Författare: Linda Kowalski Nordfors
Planerad utgivning under 2018

Under 2018 kommer Linda Kowalski Nordfors bok om värdemetoden för kreatörer, entreprenörer – och hållbarhetsaktörer. Det är en inspirerande och okonventionell handbok i konsten att sälja, prissätta och driva vad hon kallar för värdegrundsbaserad affärsutveckling.

– Bestämmanderätten över jordens resurser ska inte vara koncentrerad till några få. Ett steg i rätt riktning är att fler passionerade och engagerade människor får möjlighet att försörja sig på vad de tycker är viktigt, säger Linda Kowalski Nordfors.

Linda Kowalski Nordfors är själv konstnär och entreprenör. Hon har drivit Sveriges första konstbyrå i 15 år och föreläst i hela landet om konsten att förverkliga sina visioner utan att kompromissa. I dagsläget är hon vd för organisationen Kultur och näringsliv och hon skapar även just nu en ekoby i Sörmland.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu