De prisades på Landsbygdsgalan | Fria.Nu
  • Ullbaggepriset för integration gick till Ny på landet. Femton mentorer med ursprung i olika länder har genom projektet lärt sig allemansrätten, sociala koder, kläder för väder och fått nätverk som lett till sysselsättning. De reser från sin bas i Mjölby till olika delar av landet för att sprida sin kunskap. "Priset skapar förutsättningar att lära fler ungdomar om säkerhet i naturen, integration i samhället, skriva CV, gå på intervju", berättar en av mentorerna Muin Gholami. Från vänster: Mirza Ali, Stefan Uner, Muin Gholami, Abdulaziz Hassan och Hassan Jamshidi.
  • Unga i landsbygdsutveckling: Älvkarleby idrottsklubb. Ur motiveringen: Projektet visar att ett engagemang med idrotten som verktyg för bygdeutveckling, ungdomsarbete och integration knyter samman budskapet att en levande idrottsförening ger en levande landsbygd. "Det är ett bevis på uppskattning och att vi gör rätt, jag hoppas att vi kan inspirera andra och inkludera fler grupper", säger projektledaren Markus Oksanen.
  • Samtliga vinnare av Ullbaggepriserna, tillsammans med kvällens underhållare Kalle Moraeus.
Landets Fria

De prisades på Landsbygdsgalan

Bärodlare, ekokaféägare, bygdefixare och samhällsintegrerare. Alla prisades de när Landsbygdsnätverket delade ut årets Ullbaggepris i Dalarna under förra veckan.

Under onsdagskvällen den 8 november hölls Landsbygdsgalan för första gången utanför Stockholm, på Klockaregården i Tällberg, Dalarna.

– Det känns att vi är i en lite mindre by, nära åkrar och skog, då känns det mest landsbygd för mig, säger Nils Lagerroth från Landsbygdsnätverket.

Under veckan arrangerades även Landsbygdsnätverkets årliga nätverksträff. Temat var landsbygdernas roll i utvecklingen av cirkulär och biobaserad ekonomi och fokus låg på att skapa och bevara sysselsättning på landsbygden.

– En av Landsbygdsnätverkets viktigaste uppgifter är att informera och sprida kunskap om inspirerande exempel. Genom tävlingen Ullbaggepriset får de som hanterar programmen ute i landet nominera satsningar. Det är viktigt att lyfta fram, hedra och hylla hjältar som verkar för en bra utveckling på våra landsbygder.

Priset i kategorin landsbygdsinnovation gick till Uppgrenna Naturhus, med motivering: "…en tydlig vision och uthållighet har utvecklat ett unikt kretsloppshus för återhämtning, inspiration och möten. Bodil visar på ett hållbart sätt att bygga och bo samt bedriva verksamhet. Mötesplatsen rymmer delar som ekokafé, odling, kultur, friskvård, konferens och logi".
– Det är jättestort och jag är otroligt stolt och glad. Det är viktigt att uppmärksamma de olika näringarna som finns på landsbygden. Det är en bra push, säger Bodil Antonsson som driver Uppgrenna naturhus.

Ytterligare motiveringar och information om vinnare finns på www.landsbygdsnatverket.se.

Fakta: 

Samtliga vinnare av Ullbaggen 2017

Årets sysselsättningspris i gröna näringar: Färna odlingar

Årets sysselsättningspris i blå näringar: Störodling i Strömsnäsbruk

Årets sysselsättningspris i övriga landsbygdsnäringar: Arbetskooperativet Fixarna i Hambrunge

Årets landsbygdsinnovation: Uppgrenna naturhus

Årets integrationspris: Ny på landet

Årets klimat- och miljöpris: Peckas naturodlingar

Årets pris Unga i landsbygdsutveckling: Älvkarleby idrottsklubb

Årets pris för internationellt samarbete: Time for interaction

Folkets pris: CUL i Tun

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu