"Du behöver inte ha ordning på ditt liv för att få en bostad" | Fria.Nu

Debatt


Debatt: Hemlöshet

  • Ny forsning visar att det är större andel som får psykisk ohälsa och missbruk av att inte ha bostad än tvärtom, det om något visar väl på vikten av fler bostäder, säger Annika Ström Öberg från Räddningsmissionen.
Göteborgs Fria

"Du behöver inte ha ordning på ditt liv för att få en bostad"

Hemlösheten i Göteborg ökar, och det är dags att vi börjar titta på forskning och vad som faktiskt funkar, säger Annika Ström Öberg på Räddningsmissionen som ordnar nätverksträff i Göteborg nu i dagarna.

Hemlösheten fortsätter öka i Göteborg men även i Europa. Enbart Finland visar minskande siffror och en fallande hemlöshet. Vad beror det på att just Finland har lyckats vända den negativa trenden? De har gjort en nationell satsning på Bostad först och därmed på fler bostäder. Göteborgs Kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson säger att det finns stora planer för att bygga fler bostäder de närmaste åren, men för att den akuta hemlösheten i Göteborg ska minska tror vi att det krävs snabbare tempo. Som Marcus Knutagård forskare vid Lunds Universitet säger, visar forskning från Australien att det är större andel som får psykisk ohälsa och missbruk av att inte ha bostad än tvärtom, det om något visar väl på vikten av fler bostäder?

I dagarna arrangerar Göteborgs Räddningsmission tillsammans med Social resursförvaltning och Göteborgs kyrkliga stadsmission den nationella nätverksträffen för kommuner och organisationer som arbetar med Bostad Först. Modellen som innebär att du inte behöver få ordning på ditt liv för att få en bostad, vi tror på att du genom att få en bostad först får förutsättningar för att ta tag i livets utmaningar. Seminarierna under dagen har på olika sätt vittnat om att modellen funkar, något som även forskning visar Tydligast blir det kanske för oss alla när Fredrik från Malmö uttalar sig. Han berättar att han varit missbrukare sen barnsben, och utan Bostad Först tror han att han fortfarande varit kvar på gatan eller kanske inte längre levt. Det som Fredrik lyfter upp som den främsta fördelen med Bostad Först är att ett misstag innebär inte att du förlorar allt, utan att du får en ny chans.

Alla människor har rätt till ett värdigt liv och genom bostad först kan vi erbjuda det men det krävs bostäder först och en ökad byggtakt. Och inte minst ser vi att det är dags för en nationell satsning för att sätta hemlöshetsfrågan i fokus.

Boendechef, hemlöshetsstrateg på Göteborgs Räddningsmission

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu