Erik har tid att hjälpa Växjö | Fria.Nu
  • Ett av Erik Malms många möten hittills har varit med Shabnam Saba från Mehradi Kulturellt lab. De pratar om den interaktiva föreställningen Eat, Feel, Talk där han och andra ska spela upp situationer från svenskt vardagsliv som åskådarna sedan får diskutera.
  • Växjöbor tar vara på aroniabär under en så kallad ”jam session”. Kommande jam sessions arrangeras den 12 och 26 november.
  • Kontakten med naturen och att få vistas i den har många hälsoeffekter på oss människor. Bara vi har tid för den.
Landets Fria

Erik har tid att hjälpa Växjö

I projektet Jag har tid jobbar Erik Malm ideellt för ett mer hållbart samhälle i tre månader.

– Det är väldigt häftigt att det här går att göra och att så många människor vill se en förändring i samhället, säger han.

Sedan projektet började den 18 oktober har Erik Malm bland annat haft möten med studenter och frivilligorganisationer i Växjö och ordnat flera så kallade jam sessions, där människor tar vara på frukt och bär som annars skulle gå till spillo.

– I går plockade vi aroniabär i ett bostadsområde. Det var fem från Omställning Växjö och så en grupp från Iran som höll på med en språkutbildning. Det var jättekul att de var där. När man plockar bär börjar man att prata om andra saker än om man ses över en öl på stan.

Jag har tid handlar dels om att ge tid och hjälp till dem som behöver den.

– Det kan vara vad som helst och vem som helst. Jag vill lyfta det medmänskliga i att vem som helst behöver hjälp.

Och dels om att stötta dem som redan engagerar sig på olika sätt, exempelvis ideella organisationer.

– Svenskar ger ungefär fyra timmars arbete i veckan av sin tid till ideellt arbete. I Växjö händer det hur mycket som helst och det finns redan många jag kan samarbeta med. Jag har bland annat träffat en diakon från Svenska kyrkan som jag hoppas samarbeta med, och Röda korset och Nätverket SIP där jag kan ge min tid genom att hjälpa deras olika verksamheter.

Jag har tid finansieras helt av donationer – hittills i form av pengar, mat, träning samt en dator och en kalender. Erik Malm har räknat ut att om 400 personer skänker 50 kronor var så får han ihop 20 000 kronor, vilket räcker för att täcka hans utgifter i tre månader.

– Jag tänkte att om jag kan få andra att förstå att det jag gör är bra för samhället, kanske de är beredda att betala en peng. Jag vill också visa att man inte behöver så mycket pengar för att göra det här och att det går att klara sig på mindre.

Men det finns många fler syften med Jag har tid, varav det mest centrala är att visa vad vi kan göra för att skapa ett mer hållbart samhälle när vi får mer tid.

– Jag hoppas kunna lyfta att det finns mycket behov i samhället men också visa, genom mig och andra som gör saker, hur lösningarna kan se ut. Jag vill inspirera människor att se att det finns saker som varje person kan göra, och visa hur stor påverkan de här små handlingarna har.

Ett annat är att lyfta fram tidsbristen som många upplever.

– Det är en kritik till hur samhället ser ut. Vi står vid ett stup men ingen har tid att rädda sig därifrån. Det måste till en samhällsförändring – man kan leva på mindre pengar, men det kanske också behövs en politisk förändring.

Dessutom vill Erik Malm gärna knyta samman personer med olika erfarenheter och från olika generationer.

– Jag har läst lite innovationsskap och det visar sig att när man börjar träffa folk från olika delar av samhället skapas det mycket idéer. De som vi har mest att lära av är de som inte är med i samhället så mycket – de som har levt ett helt liv och de som har flytt hit.

Och så är projektet en reaktion mot dagens besatthet av att skapa jobb.

– När man hör partier prata i tv handlar allt om att skapa jobb, men det finns så mycket som behöver göras i samhället.

Projektet är ett sätt att visa hur en del av de behoven kan mötas, och därigenom spara samhället pengar och kanske till och med skapa företag.

– Vi slösar bort så mycket resurser i vårt samhälle. Mat – saker som växer i naturen eller slängs från mataffärer, idéer som inte tas till vara för att ingen har tid, och människor.

Framöver kommer Erik Malm att samarbeta med föreningen Vardagens civilkurage i en aktionsgrupp för att sprida kärlek, glädje och budskap i Växjö.

Det blir också en julklappsverkstad på första skyltsöndagen där deltagarna kan göra julklappar som bygger på att de ger bort sin tid, exempelvis frukost på sängen eller laga middag.

Och så hoppas han kunna arrangera en reparationsmässa i januari som samlar yrkesmänniskor och volontärer som kan reparera allt från cyklar och kläder till brustna hjärtan.

Dessutom håller han på att hjälpa en familj som bott i Sverige i två år, där båda föräldrarna har femåriga universitetsutbildningar bakom sig, att hitta jobb.

– Det känns som att leva sin dröm. Man får en sådan kick av att få träffa människor i samhället och mår så bra. Jag får utlopp för mina idéer, göra något betydelsefullt, hjälpa till, lära mig av människorna jag möter och diskutera de här sakerna.

När de tre månaderna tar slut i mitten av januari planerar Erik Malm att bjuda in till ett föredrag och en workshop, för att berätta om konceptet, få andras input och se hur han kan gå vidare med det. Ännu är det för tidigt att säga vad han ska ägna sig åt efter det.

– Om jag får drömma hoppas jag att Jag har tid kan fortsätta på andra platser i Sverige där det finns omställare. Jag kanske kan föreläsa om det, starta en ideell organisation kring det eller hitta företag som tycker att deras anställda kan få en eller två timmars betald arbetstid i veckan för att kunna göra detta.

Fakta: 

Fler idéer och aktiviteter i projektet

Återvinningshus

Folkkök på matsvinn

Flytta in på ålderdomshem/servicehus

Morgonmeditation

Workshoppar på [email protected] och Inspire

Få stammishaket att göra en hållbar falafelrulle

Stötta i skolklass

Informera på mässa för ideell organisation

Medborgarförslag

Tidsbank

Lära känna mina grannar

Äta middag och lunch med Växjös medborgare

Samarbete med byn Tolg, Vi är Växjö och fritids

Uppmärksamma:

hoffice

couchsurfing

WWWOOF

workaway

Fritidsbanken

Läs mer på jaghartid.wordpress.com eller www.facebook.com/jaghartid

Annons

Rekommenderade artiklar

Växjö får återbruksby 2018

2018 får Växjö en återbruksby, efter några års försening. Där kan saker som invånarna inte längre vill ha få nytt liv och skapa jobb.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu