EU-städer möts i Göteborg: “Satsa på rättigheter för alla” | Fria.Nu
  • Eurocities är en organisation som grundades 1986 och utgörs städer som har fler än 250 000 invånare. Den 25-26 oktober möts organisationen i Göteborg.

EU-städer möts i Göteborg: “Satsa på rättigheter för alla”

140 europeiska storstäder möts i Göteborg just nu och antog i dag det gemensamma kravet på sociala rättigheter för alla. Kravet skickas med till det kommande EU-toppmötet.

Det behövs ett mer integrerat och sammanhängande Europa där alla garanteras sociala rättigheter. Det menar 140 europeiska storstäder som den 25-26 oktober möts i Göteborg, inom ramen för Eurocities Social Affairs Forum. Göteborg är en av de deltagande städerna, som på torsdagsförmiddagen antog ett gemensamt uttalande, som ska skickas med till EU-toppmötet som hålls i Göteborg den 17 november.

– Fattigdomen har ökat i Europa. Fler européer lever i fattigdom jämfört med före den ekonomiska krisen. EU och alla regeringar måste investera i jämlikhet för att undvika barnfattigdom och utsatthet. Vi behöver de europeiska institutionerna för att ändra EU: s ekonomiska modell så att vi kan stödja långsiktiga sociala investeringar, sa Andreas Schönström, vice ordförande för Eurocities Social Affairs Forum och vice borgmästare i Malmö, i ett tal under konferensen.

– Social sammanhållning har för länge försummats på EU-nivå på bekostnad av ekonomisk tillväxt – det är dags att agera nu. Vi är redo att samarbeta med EU-institutionerna och medlemsstaterna för att på ett konkret sätt förbättra våra medborgares liv, sa Andreas Schönström, enligt ett pressmeddelande.

Eurocities är en organisation som grundades 1986 och utgörs städer som har fler än 250 000 invånare. Göteborgs stad blev medlem 1995.

Bakgrunden till det gemensamma uttalandet är att EU har fått en ny så kallad pelare. EU har tidigare sagts vila på tre pelare: Europeiska gemenskaperna, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och polisiärt och straffrättsligt arbete. Men Jean-Claude Juncker presenterade 2015 idén om att EU också borde ha en pelare för sociala rättigheter och den 26 april i år antog kommissionen förslaget.

Eurocities menar att “det är städerna som kan se till att de tjugo rättigheterna blir verklighet, men då behöver Europas städer stöd och erkännande från EU och medlemsstaternas regeringar”.

Marina Johansson, kommunalråd för sociala frågor i Göteborgs stad, talade på konferensen:

– Sociala rättigheter borde garanteras för alla invånare i EU genom att vi bygger ett mer integrerat och sammanhängande Europa. I Göteborg satsar vi långsiktigt genom Jämlikt Göteborg för att skapa bättre sammanhållning och välfärd som når alla. Städer och kommuner har en nyckelroll i arbetet för ett social hållbart Europa, sa Marina Johansson, enligt ett pressmeddelande.

Fakta: 

Eurocities uppmaning till EU

• Säkra att städerna får ett meningsfullt deltagande i beslutsfattandet.

• Ta resurser från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att genomföra de 20 rättigheterna i den sociala pelaren och kanalisera dessa resurser direkt till den lokala nivån där de behövs mest.

• Länka genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter till den urbana agendan för EU.

• Anta en rekommendation från Europeiska rådet för att stärka rätten till prisvärda bostäder för alla.

• Ändra och förnya EU:s ekonomiska modell så att man ersätter åtstramningsåtgärder med sociala investeringar.


 

20 rättigheter i EU:s sociala pelare

    Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

    1. Rätten till utbildning och livslångt lärande.

    2. Jämställdhet mellan könen.

    3. Lika förutsättningar oavsett exempelvis ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

    4. Aktivt stöd för att hitta sysselsättning.

    Rättvisa arbetsvillkor

    5. Säker och anpassningsbar anställning.

    6. Löner som garanterar en anständig levnadsstandard.

    7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning.

    8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och att löntagare involveras i frågor som berör dem.

    9. Balans i arbetslivet mellan jobb och fritid.

    10. Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser.

    Social trygghet och inkludering

    11. Rätt till barnomsorg och skydd mot barnfattigdom.

    12. Social trygghet

    13. Rätt till skälig arbetslöshetskassa.

    14. Minimiinkomst.

    15. Skäliga pensioner.

    16. Tillgång till överkomlig, förebyggande och botande sjukvård av god kvalitet.

    17. Inkluderande i samhället av personer med funktionsnedsättningar.

    18. Rätten till långsiktig vård.

    19. Stöd och boende till hemlösa.

    20. Tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi.

Källa: https://www.europaportalen.se/teman/sociala-fragor-i-eu

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu