Svenskt gruvföretag stäms av arsenikoffer | Fria.Nu
  • Barn leker i sanden utanför staden Arica i Chile som förorenats av gruvavfall från Sverige.
Fria Tidningen

Svenskt gruvföretag stäms av arsenikoffer

Nästan 800 personer från staden Arica i norra Chile stämmer det svenska gruvbolaget Boliden efter att ha blivit förgiftade av arsenik. På tisdag inleds rättegången vid Skellefteå tingsrätt.

Advokaten Göran Starkebo företräder de nästan 800 Aricabor som stämmer det svenska gruvföretaget Boliden. De vill hålla bolaget ansvarigt för hälsoproblem som de fått till följd av exponering för arsenik som företaget exporterade till Chile för 30 år sedan.

– Det är flera av våra klienter som inte längre lever. Åtskilliga andra har fått sin livskvalitet kraftigt försämrad på grund av olika cancerformer och många barn har fått utvecklingsrubbningar, berättar Göran Starkebo.

I mitten på 1980-talet skeppade Boliden runt 20 000 ton avfall till Chile. Det chilenska företaget Promel skulle bryta ner det i sitt smältverk vid kuststaden Arica. Men Promel fick aldrig det tillstånd som krävdes från de chilenska myndigheterna. Avfallet, fullt av tungmetaller, blev liggande och i början på 90-talet uppfördes en ny stadsdel i samma område.

– Exporten föregicks inte av något tillstånd från svenska myndigheter. I Arica har avfallet inneburit enormt lidande för befolkningen, säger Göran Starkebo.

– Ett skadestånd skulle göra stor skillnad för de skadelidande som inte har råd att flytta därifrån.

Enligt Bolidens kommunikationsdirektör, Klas Nilsson, ansökte bolaget inte om ett svenskt tillstånd eftersom det inte krävdes på den tiden. Han menar att de försiktighetsåtgärder som företaget vidtog översteg vad som förväntades då.

– Vårt smältverk var inte anpassat för att processa materialet, men vi hittade anläggningen i Chile som var det. Det är en fullt normal affär, utifrån filosofin att utvinna så mycket material som möjligt av restprodukter för att minska den mängd som deponeras.

Varför skickade ni avfallet till ett land på andra sidan världen, som på den tiden dessutom var en diktatur?

– Det fanns inga handelsrestriktioner vid den tidpunkten. Chile är världens största kopparproducent och deras berggrund innehåller höga halter av arsenik. Så vill du hitta en fabrik med kompetens att hantera det är det logiskt att leta där.

Vad säger ni till de Aricabor som har drabbats av arsenikförgiftning?

– Det är naturligtvis beklagligt att de har drabbats av en sådan här situation. Men den beror på att smältverket lämnades utan att någon tog ansvar och att de chilenska myndigheterna valde att anlägga bostäder när de visste vilken typ av verksamhet som ägt rum där. Eventuella skadeståndsanspråk borde riktas mot de parterna.

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu