Lev på det du brinner för | Fria.Nu
  • ”Jag tror att ju fler på denna jord som får möjlighet att förverkliga sina visioner och vara i sitt rätta element, desto härligare blir det att dela planeten med varandra”, säger Linda Kowalski Nordfors.
  • ”Jag hoppas ge människor redskapen för att förverkliga sina idéer, visioner och projekt – att bygga sina egna vingar. Men jag vill inte lägga mig i vart de ska flyga. Det är alltid ett personligt ansvar”, säger Linda Kowalski Nordfors.
Landets Fria

Lev på det du brinner för

Vad vill du – egentligen? Med Linda Kowalski Nordfors metod kan du översätta dina drivkrafter till något som hjälper dig att hitta finansiering och uppdragsgivare.

Försäljning, kunder, prissättning. Metodiken The art of selling your heart innehåller en rad ord som är laddade för många.

Men den bygger på tron att om människor får ägna sig åt det de verkligen vill göra, är det sådant som är positivt för samhället och bidrar till förändring.

– Min erfarenhet är att människan är mycket mindre egoistisk än många tror. Jag är övertygad om att när människor gör saker som känns bra för dem är det även bra i en större kontext. Det finns så många i dag som är inlåsta i olika organisationer eller företag och som längtar till något annorlunda. Jag tror att de är en jätteviktig samhällsförändringskraft.

Linda Kowalski Nordfors håller ofta workshops för aktivister och kreatörer och upplever att många av dem har en komplicerad relation till pengar.

– Ett stort problem är att människor som gör saker som inte är av värde för samhället är jätteduktiga på att sälja. Vår planet far väldigt illa av att pengarna stannar hos dem som inte har öppna hjärtan. Jag skulle hellre vilja att de kreativa och de eftertänksamma ägde bergen och skogarna.

The art of selling your heart fungerar lika bra för ideella projekt som för mer marknadsmässiga varor och tjänster.

– Om vi är duktiga på att beskriva värdet av det vi gör kommer vi att ha lättare att få resurser till det. Det handlar om försäljning oavsett var pengarna kommer ifrån.

Metodiken stärker också andra med samma engagemang eller yrke som du, menar Linda Kowalski Nordfors.

– De som beskriver värdet av det de gör hjälper alla andra som gör samma sak. Hur vi beter oss har kollektiva effekter och det finns ett ansvar i det.

Hon tar upp följande tanke som ett exempel: ”det här är så roligt att jag kan göra det gratis”. Den tanken bygger på en idé om arbete som ett lidande och betalning som kompensation för det lidandet.

– Den idén blir väldigt problematisk för oss som arbetar med det vi själva vill, där vi är i vårt rätta element. Vi behöver tänka om, från att motivera betalning med hur lång tid eller hur mycket arbete något är för oss, till vad arbetet ger till den som köper, tar emot eller får det.

Det går absolut att ge bort en del varor eller tjänster gratis som en del av sin prissättningsstrategi.

– Men den vanligaste tabben är att utgå ifrån sig själv som kund och tänka att ”jag skulle aldrig ha råd med det här”. Du själv och dina vänner är inte kunden.

Varför utvecklade du den här metodiken?

– När jag startade min konstbyrå 2001 upplevde jag att de konventionella sätten att sälja var oanvändbara för mig. Om jag skulle lyssna på dem måste jag bli någon annan än den jag var. Jag ville bygga en egen plattform som passade mig och mitt konstnärskap.

Därför är hon också noga med att de som använder sig av metodiken behöver anpassa den efter sig själva.

– Det är viktigt att vara väldigt ärlig med vem jag är och vad som passar mig. De som är kompromisslösa i det och lyssnar inåt är de som oftast når de resultat de vill ha. Att ”lyssna på marknaden” är sällan en framgångsfaktor.

Vilka aspekter av metodiken brukar ge flest ”aha”-upplevelser?

– Dels behovet av en översättningsresa. När man ser metoden förstår man ofta det som inte fungerat historiskt för en själv, ”just det, jag glömde att översätta så att den som jag pratade med förstod.”

– Och dels finns det ofta ett stort ”aha” när man upptäcker att det man själv vill faktiskt skapar värde för den uppdragsgivare som man vänder sig till. Det är lite magi i det. Man förstår att vi har mycket mer gemensamt med våra uppdragsgivare än vi först tror. Common ground är mycket mer centralt i försäljning än att vara unik. Vi behöver ett samhälle som mer beskriver vad vi har gemensamt.

Fakta: 

Linda Kowalski Nordfors är konstnär, entreprenör, författare, vd för organisationen Kultur och näringsliv, driver en konstbyrå sedan 2001 och håller på att skriva en bok om ”The art of selling your heart”. Läs mer på Facebooksidan The art of selling your heart.

Värdemetoden

1. Gröna rutan: Personligt värde – jag vill...
Vad är av värde för dig, vad är din drivkraft? Var ärlig mot dig själv! Att kombinera två olika ”jag vill” ger ofta spännande resultat.

2. Röda rutan: Kompetensvärde – jag kan...
Det här handlar inte om ditt CV, utan om vad du kan som har förankring i din drivkraft.

3. Orange rutan: Kundvärde – kunden får...
Vem är den tänkta uppdragsgivaren, och vad får den? Det kan vara exempelvis ett internt, ekonomiskt, positionellt eller medialt värde. Vad kan uppdragsgivaren göra med det den får? Det kan du och uppdragsgivaren svara på i dialog. Den ultimata kundrelationen är när det som du ger dem matchar deras gröna ruta.

4. Blåa rutan: Försäljningsvärde – det kostar...
Det blir ett köp när uppdragsgivaren upplever att den får ett värde som är mer än vad det kostar. Om uppdragsgivaren är nöjd och du är nöjd, då är det bra. ”Det är jättelätt att vi som är passionsdrivna går direkt från Jag vill till Vad ska det kosta och då har vi ingen aning, det är ett för stort kliv.”

Mellan varje ruta översätter och konkretiserar du värdet. Ju mer konkret du är i första rutan, desto mer konkreta blir svaren i övriga rutor. Det som är avgörande är att visa sambanden mellan rutorna – uppdragsgivaren kan inte själv översätta det som du kan ge till vad den får och vad det innebär.

Glöm inte steg fem, där du går från den blåa rutan tillbaka till den gröna rutan och ser om metodiken har lett dig till ett svar som känns bra. Hjälper den här prissättningsstrategin dig att göra det du verkligen vill?

Utveckla gärna svaren i varje ruta i dialog med bekanta såväl som med presumtiva uppdragsgivare.

Grundprinciperna i The art of selling your heart

1. Vad du än önskar – kan du sälja det så får du göra det. – ”Om du gör något du inte vill göra har du sålt fel grej.”

2. Ju viktigare något är för dig – desto mer värde skapar det och desto mer kan du ta betalt (om du lyckas kommunicera det värdet). – ”Det är ditt ansvar att beskriva värdet av det du håller på med.”

3. Din inspiration och lust är de viktigaste framgångsfaktorerna, långt viktigare än slit och tvång. – ”Om det är kul blir det gjort. Om vi gör saker vi inte har lust med tror jag att vi skapar resultat vi inte vill ha.”

4. Ära din gröna ruta – för din skull och andras. Vad du än värdesätter skapar det ett kundvärde för någon annan. – ”Det är lika viktigt att definiera vad du inte vill.”

5. Att arbeta med försäljning är att vara översättare. – ”Hur översätter du till någon annan som du inte känner så väl och lär känna den värld som uppdragsgivaren verkar i?”

6. Du väljer dina kunder, och du väljer dem med omsorg.

7. Om dina kunder inte har förstått är det du som inte gjort ditt jobb.

8. Att driva en säljprocess är att agera från den framtid som du ser är möjlig.

9. Priset står alltid i relation till det upplevda kundvärdet. – ”Rätt pris är det som passar din uppdragsgivare och känns rätt för dig.”

10. Att följa sitt hjärta med affärsmässighet är inget mindre än en samhällsrevolution. – ”Det går att vara entreprenör och förändringsagent samtidigt.”

Frågor att ställa

  • Vad har du som du vill sälja? – Du har många gånger mer att sälja än du tror!
  • Till vem vill du sälja det? – Att hitta de uppdragsgivare och samarbeten som är rätt för dig.
  • Hur vill du sälja det? – Genomför försäljningen på ett sätt som passar dig.
  • Hur mycket vill du ta betalt? – Prissättning handlar dels om siffran på prislappen, dels om hur, när och för vad du väljer att ta betalt.

Myter om försäljning enligt Linda

Falskt: Bara jag är tillräckligt stark/fantastisk/kreativ behöver jag inte sälja, då säljer det sig självt.

Sant: Om du inte kan sälja får du aldrig visa hur bra du är.

Falskt: Någon annan som är bättre på det ska sköta min försäljning.

Sant: Du måste själv förstå hur du förmedlar värdet i det du gör.

Falskt: Lösningen är att tvinga mig själv att sälja.

Sant: Du behöver hitta ett sätt att sälja som passar dig. Det är den absolut viktigaste framgångsfaktorn.

Annons

Rekommenderade artiklar

Omställning Gävle får pris

Månadens omställningsinitiativ har just vunnit ett miljöpris. I höst satsar de på visioner, mat, energi och kommunikation.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu