Riksdagsledamot – hindrar du en global katastrof? | Fria.Nu

Debatt


Krisberedskap

Landets Fria

Riksdagsledamot – hindrar du en global katastrof?

Är du beredd att göra allt för att bli omvald i nästa val? Har du funderat på vad det innebär?

Vet du att cirka 400 kärnreaktorer riskerar att smälta ner om en stark solvind når vår planet? I juli 2012 var jorden en vecka från att träffas av en sådan enligt NASA. Ingenting har gjorts sedan dess för att förhindra en sådan global katastrof. Vet du att den fjärde industriella revolutionen, som just startat, kommer att förändra samhället mer de kommande 10-15 åren, än under hela 1900-talet? Är er politik utformad för att hantera denna revolution, inklusive de hot som kan förgöra vår civilisation? Vet du att de sammanlagda globala systemriskerna innebär en hög risk för att vår civilisation skall kollapsa? Hur väl förberett är Sverige för längre avbrott i energitillförsel, transporter och livsmedelsförsörjning? Hur väl förberett är Sverige för ett längre internetavbrott? Hur väl förberett är Sverige inför en internationell ekonomisk kris, ett stort vulkanutbrott på planeten, eller ett större meteoritnedslag? Dessa är bara några av möjliga händelser.

Vet du att Sverige är ett av ganska få länder som har förutsättningar att spela en avgörande roll i den globala styrningen genom att vara en förebild? Det är inte storleken på landet som betyder mest, utan det rykte man har, de radikala förslag man implementerar i sitt eget land, och de kloka idéer man för fram i internationella sammanhang.

När du funderar på hur du prioriterar dina politiska val, bör du djupt begrunda ovanstående. Som du nog inser framstår blockpolitik och verbala politiska gräl som ganska futtiga i jämförelse med de verkliga utmaningar som borde diskuteras i riksdag och regering. Om inte ni skärper till er och tar ansvaret, vem skall då göra det?

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu