”Nu behöver det hända saker” | Fria.Nu
  • Det övergripande målet med Smice är att bygga en alternativ infrastruktur baserad på cirkulär ekonomi och gynna lokal utveckling.
  • Nina Österlöf har gjort en turné runt länet för att berätta om projektet och efterfråga idéer.
  • Här möts några nyckelpersoner från projektet Smice. Från vänster Karolina Nätterlund, Erik Noaksson, Nina Österlöf och Annika Noaksson.
  • Smice deltog nyligen på föreningen Push Sveriges årliga konferens Power shift i Östersund. Då bildades flera framstegsteam, som ett som vill skapa en klädbytarbuss.
  • Utgångspunkten för framstegsteamen är att se ett problem och vilja lösa det med andra.
Landets Fria

”Nu behöver det hända saker”

Smice är ett nytt projekt för att stärka cirkulär ekonomi i Jämtland Härjedalen och norska Tröndelag.

– Vi tror att människor behöver mötas och samverka för att nå målen kring hållbar utveckling, säger verksamhetsutvecklare Nina Österlöf.

Förkortningen Smice står för Samskapande mittnordisk innovationsarena för cirkulär ekonomi. Projektet startade i maj och fungerar som en plattform och ett nätverk för att stödja olika satsningar på hållbarhet.

Tanken är att samla engagerade från både civilsamhälle, näringsliv, forskning och offentlig sektor och att stötta det arbete de själva vill driva.

Varje grupp eller ”framstegsteam” formulerar själv ett mål, som kan vara allt från att få upp cirkulär ekonomi på agendan inför valet till att starta en klädbytarbuss.

Alla teamen kommer ur frågan hur vi kan jobba för en mer blomstrande bygd och för cirkulär ekonomi, men svaren blir extremt diversa. Vissa har bredare perspektiv kring hållbar utveckling, andra mer konkret, berättar Smice verksamhetsutvecklare Nina Österlöf.

Projektet stöttar med exempelvis kontakter, fortbildning, metoder och lokaler. Exempelvis har Vuxenskolan lokaler i varje kommun i länet och kan hjälpa till med digitala verktyg för att kommunicera över stora avstånd.

I projektet används processen Design thinking, som bygger på att testa, utvärdera och använda erfarenheterna för att planera nästa steg, samt metoden Appreciative inquiry eller uppskattande frågande. Där läggs fokus på det positiva snarare än det negativa, vad som redan finns och hur det kan byggas vidare på.

– Vi jobbar efter en designprocess där vi testar och sedan utvärderar vi och så leder det oss till nästa steg. Det finns oerhörda styrkor i metodiken vi jobbar med. Det är en väldigt konstruktiv ingång i problemen – vad har vi och hur kan vi bygga vidare på det? säger Smice koordinator Maja Blomqvist.

Att knyta ihop gräsrötter med företag, akademi och offentliga aktörer är en nyckel i projektet.

– Min upplevelse är att när vi möter någon som tänker annorlunda än oss eller har andra utgångspunkter, då väcks verkligt intressanta tankar och man kan skapa tillsammans. Det här är inget vi hittar på, utan det finns forskning på att det går att skapa fantastiska saker när människor får mötas, säger Nina Österlöf.

– Här har vi dubbla lager av stuprör vi vill få bort. Vi vill att privat och offentlig sektor och företag ska mötas, samt stad och land. När man delar kunskap börjar det hända grejer och kontakten bygger tilliten som vi behöver för att kunna nå fram. Vi behöver kontaktytor, tillägger Maja Blomqvist.

Inspirationen kommer ifrån en amerikansk satsning, Sustainable (hållbart) Cleveland, som jobbar på liknande sätt.

– Sustainable Cleveland har väldigt positiva erfarenheter av att ha med hela samhället, att diversiteten ger styrka. Det återkommer i forskning kring Appreciative inquiry, berättar Maja Blomqvist.

– En önskan om den här typen av mötesplatser kring hållbar utveckling har dykt upp i Jämtland Härjedalen i flera år. Det här är något som många uttrycker längtan efter – det behövs en metod och någon som tar tag i det och fogar ihop det, säger Nina Österlöf.

Varför tycker ni att ett sådant här projekt behövs?

– Vi har pratat om hållbar utveckling i samhällets alla skikt i många år. Vi vet på många sätt vad som behöver göras. Nu behöver det hända saker. Vi tror att människor behöver mötas och samverka med varandra, oavsett roll i samhället, för att nå målen kring hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi och Appreciative inquiry är metoder vi tror är bra men det är gemenskapen och det gemensamma målet som är det absolut viktigaste, säger Nina Österlöf.

Maja Blomqvist håller med om att detta är det viktigaste för projektet, och tillägger att det även finns sekundära mål.

– Vi måste hitta metoder för ekonomisk bärkraft för det lokala näringslivet, och cirkulär ekonomi uppfyller även det kravet.

Ett annat mål är att skapa samarbete med Norge och på sikt Mittnorden och Finland för att skapa en innovationsarena för cirkulär ekonomi. Regionerna Jämtland Härjedalen och Tröndelag har många likheter. Båda har en stark centralort, Östersund respektive Trondheim, omgiven av glesbygd.

– Det mesta landar i centralorten men folk måste kunna leva överallt. Vi är ett regionutvecklingsprojekt och vill kunna skapa hållbara förutsättningar för människor att leva här, säger Maja Blomqvist.

Smice är ett treårigt projekt, men målet är att arbetet ska kunna stå på egna ben efter att EU-stödet tar slut 2020. Hittills har Nina Österlöf hunnit göra en turné runt länet för att berätta om projektet och efterfråga idéer, och så deltog Smice på föreningen Push Sveriges årliga konferens Power shift i Östersund den 9–10 september.

Under konferensen Åre sustainability summit som hålls den 22–23 september blir det workshops där deltagarna kan generera idéer kring hållbar förändring utifrån cirkulär ekonomi. Det finns också möjlighet att delta online för dem som inte kan vara på plats, se aresustainabilitysummit.se/paverka-pa-distans-under-ass.

Vad gäller om någon i exempelvis Blekinge vill vara med i Smice?

– Så länge tanken har med Jämtland Härjedalen-Tröndelag att göra är det inte omöjligt. Om någon sitter i Blekinge på brutal kompetens som behövs av ett befintligt team är det självklart att vi vill ha den inputen. Och det finns garanterat projekt runt om i landet som är relevanta att utbyta erfarenheter med och som vi gärna vill inkludera i Smice samskapande, säger Nina Österlöf.

– Vi skulle säkert också kunna ha ett digitalt event med Blekinge för att starta ett eget Smice där. En kärna i projektet är att jobba med kunskapsdelning. Det går jättebra att kontakta oss, vi svarar väldigt gärna på frågor och delar med oss av kunskap och kontakter, tillägger Maja Blomqvist.

Fakta: 

Cirkulär ekonomi

Ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre.

I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre.

Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Det görs genom att återanvända, reparera, återvinna, uppgradera, hyra och dela.

Allt görs på ett sätt som är giftfritt, resurssnålt, klimatsmart och som inte skadar människor, djur, natur, vatten eller luft.

Källa: www.regeringen.se

Svenska samarbetspartners

Region Jämtland Härjedalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Mittuniversitetet, Mittnordenkommittén och Hushållningssällskapet i Jämtlands län.

Svenska framstegsteam hittills

Fotbollsturnering. Arrangera fotbollsturnering i byn för att öka gemenskapen.

Mötesplats. En mötesplats som tidigare fanns på den jämtländska landsbygden har stängt. Framtidsteamet vill öppna det igen som en mötesplats för alla.

Grönt samskapande. En stödförening för människor som vill leva hållbara liv och/eller genomgår en personlig omställning.

Samskapande skola. Stärka skola, kunskapsutveckling och lärande utifrån ett cirkulärt tänkande.

Samskapande livsmedelsproduktion. Utveckla hållbar matproduktion.

Push Sverige internationella gruppen. Utveckla föreningens kommunikationsarbete för att påverka på plats före, under och efter FN-konferenserna.

Power Shift 2018. Arrangera ett fantastiskt Power shift 2018.

Klädbytarbuss. Ett mobilt klädbibliotek, lagningscenter och loppis, en buss som även erbjuder kurser och information kring återbruk till skolor.

Växthus i samarbete med skolor. Alla elever deltar i planering, uppbyggnad och skötsel, för att minska avståndet mellan producent och konsument.

Framtidsvalet. Målet är att hållbarhetsfrågan är viktigast vid valet 2018, de viktigaste påverkarna pushar för hållbarhet i sin vardag och de viktigaste vallöftena relaterar direkt till hållbarhet.

Enkla appen. Hjälper fler att enkelt välja hållbar mat från restauranger och butiker.

Cykel på alla tåg. Påverka SJ och andra tågbolag så att det blir möjligt att ta med cykeln på alla resor.

Framsyn2050. Smice rådgivande referensgrupp som driver ett idé- och visionsarbete om framtidens gränsöverskridande region 2050 med fokus på cirkulär omställning, digitalisering, samskapande, ”crowdad” företags- och kompetensutveckling och Nordens Gröna Bälte.

Norska framstegsteam hittills

Värdeskapande Fossen/ON EL ROAD. Utveckling av hållbar ekologisk mat och matproduktion samt elektrifierade transporter i Tröndelag och Fossen.

Meldal: Trä/Grønn Verksted. Utveckling av hållbara material och produkter baserade på trä och andra förnyelsebara råvaror för att främja bioekonomi.

www.smice.nu

www.facebook.com/besmice

www.sustainablecleveland.org

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Appreciative_inquiry

www.circulardesignguide.com/

www.designkit.org/methods

https://openideo.com/

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu