Osäker väntan på uppehållstillstånd | Fria.Nu
  • Demonstranter protesterar mot den nya asyllagen utanför riksdagen förra året.
Fria Tidningen

Osäker väntan på uppehållstillstånd

Asylsökande som förra året fick tillfälliga uppehållstillstånd har nu börjat ansöka om förlängning. Än så länge har de flesta fått stanna. Men kritiker varnar för att asylsökande kan drabbas av att belastningen på Migrationsverket ökar igen.

5 100 personer som beviljades tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige förra året har ansökt om förlängning. Hittills har Migrationsverket behandlat runt 370 fall och av dem har 310 – drygt 80 procent – fått förlängt uppehållstillstånd, rapporterar Svenska Dagbladet.

Över 30 000 asylsökande har beviljats tillfälliga uppehållstillstånd i enlighet med den nya asyllagen som trädde i kraft förra året.

Lagen ska vara tillfällig och gälla till och med juli 2019. Den innebär att de flesta som söker asyl i Sverige numera bara kan få tillfälliga uppehållstillstånd; 3 år som flykting och 13 månader som alternativt skyddsbehövande. De senare inbegriper framför allt personer som flyr väpnad konflikt, exempelvis i Syrien. Deras uppehållstillstånd kan efter första året förlängas med ytterligare två år.

Tobias Lohse, ordförande för Refugees Welcome Sverige, tror att allt fler ansökningar om förnyade uppehållstillstånd kommer att innebära ökad arbetsbelastning för Migrationsverket.

– De flesta vi möter är fortfarande i processen att ansöka om sitt första uppehållstillstånd. Jag är rädd att de kommer att drabbas om Migrationsverket blir hårt belastat ännu en gång. Någonstans måste det påverkas av att tiotusentals personer ska förnya sina uppehållstillstånd, säger han till Fria Tidningen.

Tobias Lohse berättar också att de asylsökande han träffar har svårt att sätta igång med sina liv på grund av det osäkra läget och den långa väntan.

– Det är svårt för dem att veta om och hur de ska integrera sig i Sverige. Samtidigt måste exempelvis barn påbörja sin skolgång och skaffa vänner. Ju längre processen drar ut på tiden desto svårare är det om beslutet blir negativt. Det är otroligt påfrestande för dem som befinner sig i processen.

Annons

Rekommenderade artiklar

Så blev sommartorkan

Med historiskt låga grundvattennivåer såg flera svenska kommuner ut att gå mot akut vattenbrist i somras.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu