Vårdförbundet: ”Det blir ett tufft år på BB” | Fria.Nu
  • Efter flytten är det oftare fullt så att nyförlösta tvingas dela rum och eventuell partner oftare skickas hem. ”Skapar frustration för både patienter och personal”, säger Carina Deréus, barnmorska och skyddsombud.
Göteborgs Fria

Vårdförbundet: ”Det blir ett tufft år på BB”

BB-flytten från Mölndal till Östra gör att färre medföräldrar får stanna över natten. Samtidigt vittnar Vårdförbundet om en stressig arbetsmiljö och siffror som GFT tagit fram visar på överbeläggningar under sommaren.

– Politikerna måste ta situationen på allvar, säger Carina Deréus, barnmorska och skyddsombud på Östra sjukhuset, som jobbar deltid fackligt för Vårdförbundet.

Den 1 maj flyttade Mölndals förlossning och BB till Östra sjukhuset. Samtidigt utökades Östras avdelningar så att det är lika många platser som innan. Vårdförbundet är inte kritiska till flytten i sig, men till att personalen inte involverats i tillräcklig utsträckning och till de problem som uppstått när flytten tidigarelades ett år. Från början skulle flytten ägt rum i maj 2018 och det är inte förrän till våren som alla lokaler står färdiga. Tills dess finns färre BB-enkelrum än innan flytten, vilket gör att den som fött barn kan få dela rum med en annan nyförlöst och att eventuella medföräldrar inte lika ofta som innan kan stanna över natten.

Annons

– Det skapar frustration, så väl bland patienter som personal, säger Carina Deréus.

Hon berättar om föräldrar som ”bönar och ber om att få stanna över natten”.

– De säger att de kan sitta på en stol eller ligga på en madrass, men det går inte. Vi tvingas skicka hem dem.

Corinne Pedroletti, verksamhetschef för Obstetrik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger att man från ledningens håll vill att alla medföräldrar ska få stanna kvar över natten och att det i princip ska gå att garantera från och med våren 2018.

För personalen innebär flytten nya rutiner att lära sig i en redan ansträngd arbetsmiljö.

– Det är ett nytt sjukhus där man kanske inte satt sin fot innan och så ska man veta vad man ska göra i snabba situationer. Det kommer bli ett tufft år för alla inblandade.

Underbemanning är ett problem, som leder till många extrapass, enligt Vårdförbundet.

– När vi kommer till jobbet en morgon vet vi inte om vi kommer få gå hem klockan 16 eller klockan 22, säger Carina Deréus. Man vill inte behöva gå med en klump i magen och känna ”kommer jag hem i dag”. Dubbelpassen gör en jättetrött, det är inte hållbart i längden. Men samtidigt är vi väldigt lojala mot arbetskamraterna och patienterna så det är svårt att säga nej.

Sommaren är en extra skör tid då ungefär en tredjedel av personalstyrkan är på semester åt gången, medan antalet vårdplatser är konstant. Det innebär mer jobb för den personal som är på plats, enligt Carina Deréus. I juli arbetade barnmorskorna 459 extrapass och hittills i augusti arbetades 223 extrapass (till och med 13/8).

Det kan också vara svårt att hinna ta rast mellan patienterna, enligt Carina Deréus.

– Ibland är det många förlossningar på gång och då är det svårt att lösa av varandra, man kan ha flera patienter på en gång också om det vill sig illa. Ofta känner vi samvetsstress, man hinner inte göra ett så bra jobb som man vill.

Enligt Arbetsmiljöverket bör beläggningsgraden ligga på runt 90 procent för att arbetsmiljön ska vara rimlig, men under juni-augusti har den legat inom förlossningen på 99–102 procent.

Hur många vårdplatser som är belagda mäts tre gånger per dygn. På de tre förlossningsavdelningarna var det i juli överfullt vid respektive 52, 33 och 40 procent av mättillfällena. På BB syns inte samma överbeläggning, men även där är arbetsmiljön stressig, enligt Carina Dereus.

Oftast går beläggningen att lösas i samma hus, genom flyttar mellan avdelningarna eller mellan förlossningen och BB. Men vid 11 tillfällen under juni-juli har patienter hänvisats till andra sjukhus, framförallt till Varberg.

Enligt Corinne Pedroletti har det inte varit någon extrem sommar, snarare har flytten gjort det lättare när allt är samlat i ett hus.

– Det är så här det ser ut. Sommaren är tuff, den har alltid varit tuff och är tuff även i år, säger Corinne Pedroletti.

Vårdförbundet vittnar om stress, extrapass och att det är svårt att ta rast?

– Vi behöver förbättra arbetsmiljön, framförallt för barnmorskor där vi inte är fullt ut bemannade. Vi jobbar på många sätt med att förbättra arbetsmiljön men vi är inte i hamn.

– Förlossningsvården i Sverige har varit underfinansierad, nu ska få extra statliga pengar och det behövs för att bemanna upp.

Den 20 augusti hålls demonstrationer för en bättre förlossningsvård på flera orter i Sverige, något som Carina Deréus välkomnar.

– Jag tycker att det är bra att patienter säger ifrån och talar om att det inte är acceptabelt med den vården som bedrivs, jag tror att det är det som politiker tar till sig. Vi har gjort våra försök som medarbetare att tala om vad vi tycker, men politikerna lyssnar inte tillräckligt på oss.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Demonstrerar mot BB-kaoset

Fullt på förlossningen, ett BB som stängs och kurser i bilförlossning. Organisationen Födelsevrålet har fått nog och arrangerar protester i Göteborg och runt om i landet den 20 augusti.

Göteborgs Fria

Barnmorskor kräver mer personal

Vi kräver en barnmorska per födande kvinna. Det handlar om kvinnors rättigheter, sa barnmorskorna Eva-Maria Wassberg och Marianne Weichselbraun under dagens stormöte.

Göteborgs Fria

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu