Bangladeshs huvudstad kan dränkas i regn | Fria.Nu
  • Även mindre kraftiga regn leder till att Bangladeshs huvudstad Dhaka drabbas av översvämningar – och situationen riskerar att förvärras i framtiden.
Fria Tidningen

Bangladeshs huvudstad kan dränkas i regn

Tusentals familjer i Bangladesh har drabbats av översvämningar. Problemen återkommer varje år och nu krävs snabba åtgärder för att inte hela huvudstaden ska hamna under vatten om tio år.

Under årets monsun har Bangladeshs huvudstad Dhaka drabbats av stora problem med översvämningar på grund av städernas bristande avloppssystem. Dhaka drabbas återkommande av svåra vatten- och avloppsproblem och varje år utsätts staden för översvämningar i samband med monsunen.

Staden har en mycket dålig beredskap för hård nederbörd. Som exempel kan nämnas att avloppssystemet kollapsade efter att 42 millimeter regn hade fallit under loppet av 90 minuter under hösten 2015. Främst beror vattenproblemen på den snabba och oplanerade inflyttningen, förstörelsen av våtmarker och den bristande stadsplaneringen.

Lokala experter har sedan länge varnat för att om inte myndigheterna snabbt genomför åtgärder så är risken stor att alla större gator och många bostäder i Dhaka inom tio års tid kommer att ligga under vatten efter hård nederbörd. En situation som riskerar att förvärras på grund av den globala temperaturhöjningen.

– Om stadsplaneringen fortsätter på samma sätt som nu så kommer alla stadens gator inom tio år att bli översvämmade under monsunen – folk kommer att tvingas lämna staden, säger stadsplaneraren Maksudur Rahman.

Bangladesh har drabbats hårdast på senare tid, men landet är knappast ensamt om att ständigt behöva hantera brist på vatten – eller ett överskott i form av översvämningar. Enligt FN är flera av de viktigaste gränsöverskridande floderna i regionen, däribland Ganges, Indus och Brahmaputra utsatta för mycket hårda påfrestningar av industriell utveckling, urbanisering, befolkningstillväxt och föroreningar. För att bemöta problemen kommer det att krävas samarbete över landgränserna. Förra veckan möttes ministrar och representanter för organisationer och näringsliv i Dhaka för att diskutera nya lösningar för att bemöta Sydasiens vattenkris.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2022 Fria.Nu