Nytt säkerhetsavtal för textilarbetare i Bangladesh | Fria.Nu
  • Räddningspersonal arbetar efter en explosion som inträffade på en textilfabrik utanför Dhaka för två veckor sedan.
Fria Tidningen

Nytt säkerhetsavtal för textilarbetare i Bangladesh

Ännu en olycka i en textilfabrik i Bangladesh har lett till fackliga krav på ett utvidgat säkerhetsavtal. Nu har klädföretagen gått med på kraven trots protester från regeringen och fabriksägarna.

13 människor dog och över 50 skadades då en ångpanna exploderade i en textilfabrik utanför Bangladeshs huvudstad Dhaka för drygt två veckor sedan. Det har gett fackföreningarna ytterligare incitament att kräva att det säkerhetsavtal som finns – som ska förhindra sådana olyckor – utökas.

Fabriken hade inspekterats före olyckan men i avtalet finns inga krav på kontroller av ångpannor, vilka har orsakat ett stort antal fabriksolyckor. Fackföreningarna menar att avtalet måste utökas till att bland annat även omfatta ångpannor. Både Bangladeshs regering och fabriksägarna har varit emot en förnyelse av avtalet, men fackföreningarna lyckades ordna ett möte i hemlighet med klädföretagen där det nya avtalet skrevs under.

– Avtalet är just nu det enda trovärdiga alternativet för hälsa och säkerhet i Bangladeshs textilfabriker. Det visar att industriella relationer kan användas för att rädda liv och förbättra globala försörjningskedjor, säger Valter Sanches, ordförande för den globala fackföreningsorganisationen IndustriALL till Daily Star.

Olyckor i textilfabriker är inte ovanliga i Bangladesh. Många fabriksbyggnader är gamla och dåligt underhållna. Fackföreningarna i Bangladesh har kämpat i många år för att få till ett avtal som rör byggnadernas säkerhet, men det var inte förrän efter den katastrofala Rana Plaza-olyckan år 2013 – då 1 100 människor dog när en fabriksbyggnad rasade samman – som klädföretagen gick med på kraven. Avtalet om brand- och byggnadssäkerhet, Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, skrevs under i maj 2013 och beskrivs som banbrytande. Ramavtalet är juridiskt bindande och ställer krav på inspektioner av säkerheten i ett stort antal fabriker men har alltså visat sig ha brister.

Det nya avtalet inkluderar utökat skydd för arbetare och garanterar att många fler fabriker ska inspekteras och renoveras. Avtalet börjar gälla när det nuvarande går ut i maj 2018 och ska gälla i tre år.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu