Vattenbristen når upp till Västernorrland | Fria.Nu
  • Thorsten Laxvik är orolig för hur det ska gå för hans kor om vattenbristen fortsätter under hösten och vintern.
Landets Fria

Vattenbristen når upp till Västernorrland

Flera myndigheter har gått ihop för att varna för konsekvenserna av årets vattenbrist. Nytt för i år är att vattenbristen numera även hotar delar av Norrland. Men länsstyrelsen i Västernorrland är inte orolig, trots att brunnar redan sinat på sina håll.

Redan nu har bland annat Halland och Kalmar infört bevattningsförbud och flertalet län antas följa efter. Efter två ovanligt torra år skriver bland andra SMHI och Sveriges geologiska undersökning, SGU, i en rapport att grundvattennivån är kritiskt låg.

För en del län är en vattenbristvarning inget nytt. Kalmar län gick förra året ut med uppmaningar om sparsamt konsumerande av dricksvatten och Gotland började med avsaltning för att skapa dricksvatten av havsvatten istället för grundvatten.

Det som däremot är nytt för i år är att bristen är mer utbredd än tidigare. 276 av landets 290 kommuner ligger under eller mycket under de normala nivåerna.

SGU:s kartor över grundvattenläget visar på bekymmersamma nivåer även i inre Götaland och i östra Sverige ända upp till mellersta Norrland. Det är en skillnad från förra året då det främst var sydöstra Sverige som var drabbat.

– Via SGU och SMHI har vi sett att delar av Västernorrland hotas av vattenbrist, säger Martin Neldén, beredskapshandläggare på länsstyrelsen Västernorrland.

På länsstyrelsen har man gått ut med information om att grundvattennivåerna är lägre än vanligt men man är samtidigt inte orolig.

– Det beror på vad man menar med vattenbrist. Det är låga grundvattennivåer enligt SGU men samtidigt är det ingen av våra vattentäkter som är beroende av grundvatten, säger Martin Neldén.

Han berättar att de inte har hört om sinande brunnar än så länge men håller med om att det finns en risk, främst för de med egen vattenhållning.

– Vi har inte fått några indikationer på att det är några problem här. Men ute på landsbygden är det många som har brunnar så det kan det bli problem med. I första hand är man själv ansvarig för brunnen. Men man kan ta hjälp av kommunen och vi kan eventuellt lösa det genom att placera ut vattentankar om det skulle behövas.

Thorsten Laxvik är bonde i Edsele i Sollefteå kommun. För tillfället har han arrenderat ut sin mark men har runt 30 kor. Som många andra bönder och lantbrukare i både Norrland och i resten av Sverige kommer hans vatten från egen brunn. För två veckor sedan tog vattnet slut.

– Nu när det är sommar kan vi släppa ner dem till älven så att de kan dricka, det är värre när hösten och vintern kommer.

Det är första gången brunnen sinar och Thorsten Laxvik var inte förberedd på att det kunde ta slut.

– Det har jag aldrig tänkt på. Som bonde är man van vid att ta tag och lösa sådana här problem. Det är värre för de som inte är bönder, som till exempel stadsbor. Vi bönder klarar oss alltid på något sätt. Men nu när allt är så centraliserat så blir problemen också centraliserade. De som nu får problem får jättestora problem, säger Thorsten Laxvik.

De låga grundvattennivåerna handlar om låg nederbörd, både under sommar- och vinterhalv-året. Även om rikliga skyfall skulle komma, har vattennivån svårt att höjas då växtligheten tar upp det mesta under sommarmånaderna.

Sedan hösten 2015 har stora delar av södra Sverige fått 100–200 mm mindre nederbörd än normalt. Nederbördsunderskottet medförde att vi under 2016 upplevde det torraste året på 40 år. Källa: SGU

Annons

Rekommenderade artiklar

Vindelälven kan bli biosfär

Vindelälven-Juhtatdahka hoppas att Unesco ska utse regionen till ett biosfärområde för hållbar utveckling.

Landets Fria

© 2018 Fria.Nu