Arbetsrättsreform möter motstånd i Brasilien | Fria.Nu
  • Brasilianska lärare deltar i en sittande manifestation under en generalstrejk förra fredagen. Generalstrejken var den andra på kort tid i protest mot regeringens försök att luckra upp arbetsrätten.
Fria Tidningen

Arbetsrättsreform möter motstånd i Brasilien

Över 14 miljoner är arbetslösa i Brasilien. Regeringen vill införa en mer flexibel arbetsrättslagstiftning för att minska kostnader för arbete. Det kritiseras hårt av fackförbunden.

Regeringen hävdar att det handlar om att skapa fler jobb utan att försämra rättigheterna för arbetstagare. Kongressens underhus har godkänt reformer som senaten ska ta ställning till inom kort. 

Ricardo Antunes, professor i sociologi vid Campinas-universitetet i delstaten São Paulo, menar att reformerna kan leda till att skyddet av arbetstagarnas rättigheter fullkomligt undermineras.

– Otrygga anställningar kommer att bli resultatet, säger han.

I mars trädde en lag i kraft om möjlighet till utkontraktering som innebär att arbetare när som helst kan flyttas från en arbetsplats till en annan. Regeringen vill även få igenom en socialförsäkringsreform, men ett godkännande är inte troligt med tanke på att det krävs en två tredjedels majoritet i båda kamrarna. 

Ricardo Antunes menar att reformerna är en del av en global trend. Samma utveckling finns i andra länder men går olika snabbt beroende på om det finns starka fack som gör motstånd. I Tyskland och Frankrike har facken visat ett starkt motstånd medan fackföreningarna i Storbritannien och USA inte kunnat bjuda ett lika starkt motstånd. 

Den ekonomiska krisen i Brasilien under de senaste två åren har bidragit till att antalet arbetslösa ökar och trenden visar inga tecken på att vända. Enligt landets statistikbyrå, IBGE, hade arbetslösheten nått rekordhöga 13,7 procent under de tre första månaderna i år. 

Drygt 24 procent av de 103 miljoner brasilianare som är i arbetsför ålder är inte fullt sysselsatta och arbetar deltid eller bara några timmar per vecka, enligt IBGE.

President Michel Temers högerregering, som har stöd av en övervägande majoritet i kongressen, är på offensiven mot arbetsrätten. För närvarande är dock presidenten och andra ledare i koalitionen upptagna med de korruptionsanklagelser som riktas mot dem. Kongressen ska avgöra om presidenten ska utredas av landets högsta domstol. 

Wagnar Santana, ordförande för stålarbetarfacket i São Paulo, menar att regeringens förslag om avregleringar tyder på okunskap eller illvilja.

– Den här typen av avregleringar har inte ökat sysselsättningen i länder som Spanien, Mexiko och Portugal, utan har i stället lett till en ökning av andelen informella arbeten. I Mexiko behöver de som arbetar för Volkswagen ytterligare ett jobb för att kunna ha en anständig levnadsstandard, säger Wagnar Santana som arbetar för den tyska biltillverkaren i São Paulo. 

Regeringens förslag om att ställa kollektivavtal över arbetsrättslagstiftningen kommer leda till att arbetarnas rättigheter undermineras, menar han. 

– De starka och bäst organiserade fackföreningarna, som de som finns i de stora industristäderna, kan förhandla fram bra avtal och se till att dessa respekteras, men många andra kommer inte ha möjlighet till det. Det kommer att försvaga oss alla. 

Ricardo Antunes menar att de transnationella företagens nya produktionsmetoder och finanskapitalets dominans har haft en negativ effekt när det handlar om att främja grundläggande arbetsnormer. Han kallar det ”tjugohundratalets slaveri” med en ökning av andelen informella arbeten och otrygga anställningsförhållanden. 

Han nämner bland annat så kallade nolltimmarskontrakt, vilket innebär att arbetsköparen inte behöver garantera någon arbetstid.

I exempelvis Storbritannien har en miljon arbetare sådana kontrakt där de måste stå till förfogande och kan bli inringda när det behövs. De tjänar bara pengar de timmar som de arbetar och får inte fullt skydd enligt arbetsrättslagstiftningen.

– Förr såldes slavar, nu hyrs de ut. Osäkra anställningar brukade vara undantaget, i dag har de blivit regel, säger Ricardo Antunes. 

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ett OS kantat av protester

I skuggan av spelen i Rio bubblar missnöjet mot Brasiliens tillförordnade högerpresident Michel Temer.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu