Politisk osämja efter vårdmöte | Fria.Nu
  • Underbemanning drabbar vården i sommar.
Göteborgs Fria

Politisk osämja efter vårdmöte

Underbemanning på Östra sjukhuset får undersköterskrona att kritisera Sahlgrenskas styrelse. I styrelsen är poltikerna oense om hur situationen ska lösas.

Personalbrist i vården har länge varit en sommarföljetong. När vikarier går in för att täcka upp för ordinarie personal på semester blir det akut brist på ersättare till sommarvikarierna.

Kommunal arrangerade den 21 juni ett möte mellan ett 20-tal undersköterskor på medicinkliniken på Östra sjukhuset och SU Sahlgrenskas politiskt tillsatta styrelse. Undersköterskorna vädrade sitt missnöje med situationen.

”Vi är redan slut, hur ska vi orka med den här sommaren”, menade en undersköterska. Ett yttrande grundat i att personalbrist och underbemanning det senaste året inte bara varit ett sommarfenomen. Situationen har bestått även under vinterhalvåret, menade undersköterskorna.

–Det är resultatet av en väldigt dålig personalpolitik och att den grönblå majoriteten i regionen duttat med kortsiktiga lösningar. Moderaternas senaste förslag om höjda ob-ersättningar bara till vissa utvalda grupper är ett exempel på det. Vi Socialdemokrater hade hellre lagt pengarna på högre grundlöner, säger Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande i SU Sahlgrenskas styrelse.

Johny Bröndt (M), styrelsens ordförande invänder:

–Bilden av att det är personalflykt är inte helt entydig. Det var ett bra möte på SU Östra som jag är nöjd över att ha fått delta på, och där var det förvånansvärt många som jobbat väldigt länge som var med. Jag respekterar att kommunal och deras medlemmar upplever situationen på ett sätt, men jag delar inte deras bild av läget helt och hållet.

– Det pratas om att det fanns ett antal ej besatta arbetspass inför sommaren, men det rör sig ändå om relativt få, fortsätter Bröndt.

I Kommunals protokoll från mötet framkommer vittnesmål om utarbetade undersköterskor som dessutom tvingas lägga arbetstid på att sitta i telefon och leta ersättare. ”Jag kan ringa 20 personer, men ingen vill komma in och jobba. Var är patientsäkerheten när jag ska sitta och ringa istället för att ta hand om patienterna?”, frågade sig en av undersköterskorna.

Cecilia Dalman Eek och Johny Bröndt säger båda att de vill se en ”uppvärdering av undersköterskornas kompetens” och göra arbetet mer attraktivt för att komma åt personalberisten.

Hur vägen dit ser ut har de dock olika uppfattningar om:

–Jag tycker att nattsatsningen vi gör, med ökade ob-tillägg åt de som jobbar då det är allra svårast att få personal att vilja arbeta är bra. Sedan kan man tycka att det inte är alla som får, men det finns inte obegränsat med pengar, säger Bröndt och syftar på den M-initierade satsningen på ökade ob-tillägg åt nattarbetande personal.

–Vad jag vet så har Cecilia Dalman Eek och oppositionen inte kommit med några egna konkreta förslag, fortsätter Bröndt.

–Under den här mandatperioden med den moderatledda majoriteten i regionen finns det inte så mycket vi kan göra. I vårt budgetförslag har vi lagt mer pengar men det är en större fråga än så. Det krävs en grundlönesatsning och att regionledningen tar ansvar för universitetsjukhusets framtid. Jag kommer för min del att gå med ut på arbetsplatser för att lära mig mer om personalens situation efter det här mötet, säger Cecilia Dalman Eek.

Kommunal skriver i ett pressmeddelande att mötet kommer att följas upp.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Göteborg tappar i miljörankning

2015 var Göteborg landets tredje bästa kommun i tidningen Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete. I år har Göteborg halkat ner till plats 12.

Göteborgs Fria

Svenska myndigheter ger olika besked om extremism

Enligt Säpo utgörs så kallade våldsbejakande extremister till största del av islamister. Men kommuner rapporterar att det är vit makt-miljön som dominerar. Deras olika definitioner ger vitt skilda bilder av läget.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu