"USA ut ur Irak" | Fria.Nu

Debatt


Martin Kehlmeier
Fria.Nu

"USA ut ur Irak"

Den 20 mars kommer människor över hela världen att protestera mot USA:s och Storbritanniens ockupation av Irak. Demonstranter kommer att kräva ett militärt tillbakadragande samt ett fritt och oberoende Irak. Martin Kehlmeier, Studenter mot krig, förklarar varför Irak skulle må bättre utan ockupationen.

Även här i Göteborg kommer det att demonstreras. Vi är många som minns de fantastiskt stora fredsdemonstrationerna som hölls innan kriget bröt ut. Men sedan hände något. Kriget bröt ut och förklarades avslutat några veckor senare av en nöjd president. Ockupationen var ett faktum och en enorm propagandakampanj iscensattes för att legitimera kriget i efterhand.

Det tydligaste tecknet för hur lyckad denna kampanj har varit är det faktum att många tvekar inför att delta i protesterna mot ockupationen. Att det "saknas alternativ" och "amerikanerna behövs i Irak" är inte helt ovanliga kommentarer idag. Detta är ett både märkligt och farligt sätt att resonera. Det är farligt då det skänker just den legitimitet till kriget som protesterna inför krigsutbrottet så effektivt berövade Bush, Blair och deras anhang.

Det är också ett märkligt sätt att se på politisk makt. Som civilsamhälle och fredsrörelse har vi till uppgift att kräva alternativ till den orättfärdiga och kriminella ordning som råder i dagens Irak. Ockupationsmakten har brutit mot otaliga internationella lagar och förordningar och fortsätter att göra så i vad som ofta kallas "det största rånet någonsin". Att påstå att de utgör ett alternativ som leder till fred och demokrati är helt enkelt inte rimligt.

Var den sovjetiska ockupationen av Afghanistan en väg mot demokrati för afghanerna? Knappast, men Sovjets propagandaapparat fungerade dåligt i jämförelse med dagens britt-amerikanska. Den amerikanska militära närvaron i Irak skapar mer problem än den någonsin kan lösa. Detta skulle vara klart för oss alla om det inte vore för den undermåliga rapporteringen av situationen i Irak. Det påstods t.ex. att infångandet av Saddam Hussein skulle ha en dämpande effekt på motståndet mot ockupationen. Istället har tiden efter fängslandet av Saddam varit den blodigaste sedan motståndet inleddes.

Tack vare det massiva motståndet mot kriget kunde Bush och Blair avslöjas som lögnare. Spaniens premiärminister Aznar har i dagarna fått betala priset för att han gick emot folkets vilja och skickade trupper till Irak. Vi som är motståndare till krig och imperialism måste kräva att ett alternativ utarbetas av andra aktörer än de som stod för lögnerna och våldet. Vi måste inte formulera lösningen, men vi kan och bör kräva en lösning som har en rimlig möjlighet att utmynna i ett fritt och demokratiskt Irak. USA:s och Storbritanniens regeringar är inte kapabla att utgöra en sådan lösning. Därför ska vi demonstrera på lördag.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu