Framåt för förnybart | Fria.Nu
  • Fler solceller än någonsin tidigare installerades under 2016. Solenergi står dock endast för 1,5 procent av elproduktionen i världen.
Fria Tidningen

Framåt för förnybart

Kapaciteten för förnybar energi tog ett stort steg framåt under 2016 och på många håll är förnybar el nu billigare än el som produceras med fossila bränslen. Men utvecklingen går alldeles för långsamt för att hindra den globala uppvärmningen, visar en ny omfattande rapport.

Under 2016 ökade kapaciteten för solenergi med 75 gigawatt, vilket motsvarar nyinstallationen av 31 000 solcellspaneler i timmen. Storsatsningarna på solenergi bidrog till att kapaciteten för förnybar energi ökade med nio procent förra året, vilket är den största ökningen under ett år hittills. Detta visar årets upplaga av den omfattande rapporten Renewables 2017 Global Status Report från det globala nätverket Ren21, som består av offentliga och privata organisationer som täcker 155 länder och 96 procent av världens befolkning.

Enligt rapporten var investeringarna i produktionskapacitet för femte året i rad dubbelt så hög för förnybara energikällor som för fossila bränslen. Utvecklingen drivs av allt lägre investeringskostnader och en högre efterfrågan av grön el. I länder som Danmark, Egypten, Indien, Mexiko och Förenade arabemiraten är priset på elektricitet från förnybara energikällor nu lägre än el som produceras med fossila bränslen eller kärnkraftverk.

– En global energiomställning är på god väg, med rekordökningar i kapaciteten för förnybar energi, snabbt fallande kostnader och en frikoppling av ekonomisk tillväxt och energirelaterade koldioxidutsläpp för tredje året i rad, säger Ren21:s ordförande Arthouros Zervos i ett uttalande.

Takten på energiomställningen är dock alldeles för långsam om målet i Parisavtalet, att hindra den globala uppvärmningen till två grader, ska nås. Mellan 2011 och 2015 ökade andelen av den totala energikonsumtionen i världen som produceras av förnybara källor från 19 till 19,3 procent. Sett till den totala elproduktionen står förnybart för 24,5 procent.

Investeringar i förnybar energi har minskat med nästan en fjärdedel sedan rekordåret 2015 och låg i fjol på totalt 242 miljarder dollar. Detta beror främst på minskade investeringar i Kina som fortsatt står för omkring en tredjedel av världens investeringar i förnybar energi.

Framstegen hindras även av de fortsatt höga subventionerna av fossila bränslen. Vid 2016 års slut hade fler än 50 länder åtagit sig att fasa ut subventioner till fossila bränslen. Men andelen subventioner för fossila bränslen är globalt sett fortsatt hög: för varje dollar som regeringar lägger på förnybart läggs samtidigt fyra dollar på fossila bränslen.

Rapportförfattarna uppmanar världens regeringar att göra mer för att påskynda omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Världen tävlar mot tiden. Den snabbaste och mest kostnadseffektiva åtgärd vi kan ta till för att minska koldioxidutsläppen är att fasa ut kolen samtidigt som vi ökar investeringarna i energieffektivitet och förnybart, säger Christine Lins från Ren21 i ett uttalande.

– Att Donald Trump vill dra USA ur Parisavtalet är beklagligt. Men tåget mot ett förnybart samhälle har redan lämnat stationen och de som ignorerar dess centrala roll i att begränsa klimatförändringarna riskerar att bli kvarglömd.

Fakta: 

Ren21

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (Ren21) är en global koalition av regeringar, ickestatliga organisationer och finansiella institutioner som lanserades 2004 för att främja förnybar energi. I onsdags släpptes den årliga rapporten som sammanställer läget för förnybar energiproduktion i världen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu