”Det viktigaste för oss är att kunna påverka arbetet” | Fria.Nu
  • Peter Annerback och Robert Lindelöf vill att Hamnfyran ska bli en jämbördig part på arbetsplatsen.
Göteborgs Fria

”Det viktigaste för oss är att kunna påverka arbetet”

Från interna småbråk till att bli en fråga för regeringen. Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter att klättra till nya nivåer. Men enligt Hamnarbetarförbundet borde frågan gå att lösa utan politiker.

– Det är tur att vi är många så att humöret hålls uppe. Det är lätt att bli bitter, säger Peter Annerback som är ordförande i Hamnarbetarförbundet i Göteborg.

Han har levt med den uppmärksammade konflikten i Göteborgs containerhamn det senaste året.

Grunden i konflikten är att fackförbundet Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning fyra – Hamnfyran – saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation. Detta trots att de organiserar majoriteten av de anställda i Göteborgs containerhamn. Arbetsköparen APM Terminals har ett kollektivavtal och samarbete med minoritetsfacket Svenska Transportarbetareförbundet, men till för ungefär ett år sedan fick ändå Hamnfyran delta i förhandlingar. Man sågs som en jämbördig part trots att man inte hade något kollektivavtal. Nu vill de att arbetsköparens attityd gentemot de anställda förbättras och att de återigen får vara med och påverka arbetsplatsen.

– Men APM Terminals menar att det i slutändan är de som bestämmer. Det är hela problemet, ett dåligt förhållningssätt, säger Peter Annerback.

Robert Lindelöf är förtroendeman i Hamnarbetarförbundet. Även han menar att situationen var bättre förr då förbundet, trots avsaknad av kollektivavtal, fick vara med och förhandla.

– Det hade gått att leva med den praxis som fanns tidigare. Då hade det inte behövt bli en avtalsfråga. Men vi upplever att det inte finns någon vilja från arbetsledarsidan, säger Robert Lindelöf.

De interna bråken blev allt tydligare under våren 2016. Arbetstagarna upplevde att besked om föräldra- eller kompledighet dröjde, fastän man meddelade två månader i förväg. Många anställda har berättat att de sedan fick avslag på sina ansökningar. Peter Annerback säger att det innan sommaren samma år även blev bråk om vilka som skulle få lov att vara med under de arbetstidsförhandlingarna som är viktiga för fackförbundet då de direkt påverkar arbetstagarna. Försöken att lösa problemen innan sommaren gick i stå och till hösten kom nästa bakslag, enligt Peter Annerback skulle bara Transport få utse skyddsombud.

– APM Terminals hade utformat en ny skyddsorganisation och talade bara om för oss att våra skyddsombud inte längre var skyddsombud. Vi har haft skyddsombud sedan 70-talet så vi tyckte att det var väldigt konstigt. Efter det har situationen varit låst, säger Peter Annerback.

I dag har konflikten letat sig hela vägen till regeringen. Det har tillsatts en utredning om hur möjligheterna att ta till stridsåtgärder i konflikter som denna ska regleras. Man menar att en arbetsköpare ska vara skyddad om det finns ett kollektivavtal, vilket ju APM Terminals har med Transport. Mellan kollektivavtalets parter råder så kallad fredsplikt då ingen har rätt att vidta stridsåtgärder. Men eftersom Hamnfyran saknar avtal kan de i dagsläget när som helst vidta stridsåtgärder, som till exempel strejk.

– Det går att lösa på annat sätt än att ändra Sveriges lag. Man blir ju lite frustrerad i och med att det fungerar på alla andra ställen. Hamnarbetarförbundet har inga problem med arbetsgivare på andra orter, säger Peter Annerback.

Ett alternativ för Hamnfyran är att skriva på ett så kallat hängavtal till det befintliga avtalet mellan APM och Transport. Det skulle innebära att förbundet får samma rättigheter som Transport, men enligt Robert Lindelöf fortfarande ingen möjlighet att förhandla. Fredsplikt skulle i så fall även gälla för Hamnfyran.

– Då blir vi bara åskådare. Det är konstigt att vår fredsplikt skulle vara mindre värd än andra fackförbunds. Fredsplikt kommer ju genom att man får något tillbaka, och det viktigaste är möjligheten att påverka arbetet. Att bara titta på när andra tar beslut som berör oss är liksom inte värt någonting, säger Robert Lindelöf.

Fakta: 

Konflikten i korthet

Konflikten handlar om arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor och rätten att påverka sitt arbete.

Under våren 2016 dröjer APM Terminals med att ge besked om begärd semester, komp- och föräldraledighet. När besked väl kommer nekas ofta ledighet.

Under hösten 2016 slutar Hamnfyrans skyddsombud att accepteras.

Hamnfyran saknar kollektivavtal med APM Terminals, trots att de organiserar ungefär 85 procent av arbetarna i containerhamnen. Detta innebär att de när som helst och på vilka grunder som helst kan vidta stridsåtgärder mot arbetsköparen. Huruvida detta ska vara fortsatt tillåtet utreds nu av regeringen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

SD storsatsar på kyrkovalet

Sverigedemokraterna väntas växa i kyrkovalet på söndag. Experten: Oklart vad de driver för politik.

Göteborgs Fria

Ny odlingsmark ska locka stadsbönder

En lägenhet i stan stoppar inte längre den som vill odla kommersiellt när kommunen öppnar upp för stadsbönder på nya testbäddar vid Angereds gård och i Skogome.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu