Donald Trump belyser frihandels hyckleri | Fria.Nu

Debatt


Margret Stab
  • Donald Trumps bestörtning över att andra nationer kunnat sko sig på handelsavtal med USA visar att frihandel först och främst ska tjäna den egna nationens suveränitet och inte samarbete mellan stater, skriver Margret Stab.
Fria Tidningen

Donald Trump belyser frihandels hyckleri

President Trump är förfärad över att Kina och EU tjänat på exporthandel med USA, som han menar hotar den amerikanska ekonomin. Detta visar att frihandel främst finns för att tjäna den egna staten och inte för att främja samarbete, skriver Margret Stab.

Utan att visa någon respekt för internationella avtal, diplomatiska umgängesformer och den politiska och ekonomiska eliten inom USA, avslöjar Trump en del sanningar om den kapitalistiska världsekonomin och staterna. Han respekterar inte längre amerikanska investeringar på världsmarknaden. Kapitalen ska naturligtvis vara ute efter profiten, men de ska främst använda land och folk i USA; alltså tjäna nationens rikedom.

Regeringar som förvaltar kapitalistiska samhällen bestämmer över kapitalets konkurrensvillkor inrikes, utomlands har de ingen rätt till det och därför finns handelsavtal med andra stater. Det är en imperialistisk lag att de vill rätta till resultaten av konkurrensen på världsmarknaden till sin fördel.

Om internationella avtal och regler inte är till USA:s fördel, utan lett till att andra nationer kan utnyttja landet, ta amerikanska arbetsplatser och bli rika och mäktiga på världsmaktens bekostnad, så är det orättvist: handelsavtal måste garantera USA:s fördel, ”America first!”. För Trump är världsmarknadens export- och importregler ”miserable deals” för USA. Kina och EU:s utveckling till ekonomiska och politiska stormakter är oförenlig med USA:s roll som supermakt. Och ”miserable deals” måste landet med den största marknaden i världen, med den bästa valutan och den största militärapparaten på jorden inte finna sig i.

I 30 års tid har politiker påstått att den ”anonyma globaliseringen” tvingat kapitalistiska regeringar att sänka nationernas lönenivå, så att företagen har konkurrenskraft på världsmarknaden. Politiken vore tvungen att tjäna kapitalen och ge dem fri fart: TTIP-avtalet skulle göra slut på statliga regler som misstänks diskriminera kapitalets affärsverksamhet. För Trump är skandalen att frihandel diskriminerar USA:s intressen – exempelvis för mycket import från EU, istället för lönsam tillverkning inom USA.

Trump avslöjar alltså att det inte finns några överstatliga lagar, som staterna måste hålla sig till. Världsmarknadens regler står inte över nationernas, utan är uppgörelser mellan statliga suveräner som gäller så länge staterna förväntar sig fördelar av dem och som kan sägas upp. USA:s negativa handelsbalans (mer import än export) bevisar att handelsavtalen måste vara orättvisa. Trumps etikettsbrott avslöjar sanningen om världsmarknaden: alla handelsavtal ingås med syfte att utnyttja andra staters resurser, även om de ömsesidiga fördelarna uttalas i preamblarna.

Detta avslöjar inte minst Trumps vilja att använda USA:s övermakt som påtryckningsmedel i förhandlingar om nya handelsavtal: den politisk-militära makten kan avtvinga förhandlingsparten respekt och samarbetsvilja inför en stormaktstatus. Se Mexiko. Utan att skönmåla blottläggs hur den kapitalistiska världsmarknaden, civil imperialism, fungerar. Han lanserar inget som inte funnits hittills: chocken han utlöste beror på hans öppna uttal om den våldsamma och motstridiga grundvalen till hur staterna agerar gentemot varandra: tillväxt skapas på andras bekostnad, det är kapitalismens princip.

Det var USA som införde de liberala reglerna för världsmarknaden efter andra världskriget: hela världen blev investeringsplats för dollar och Wall Street till centrum för världskapitalismen. Samtidigt har den amerikanska ekonomin konfronterats med en motsättning på världsmarknaden som uppstått just genom varuhandeln: USA:s investeringar i andra länder fick ekonomin där att växa, de blev allvarliga konkurrenter till USA som skaffade sig egna världsvalutor och egen politisk och militär makt, som kan ge dem möjligheten att undandra sig USA:s dominans.

USA har enligt Trump alltså tagit skada av att andra stater har blivit rika och mäktiga på dess bekostnad. Därför ska det inte förhandlas multilateralt längre utan bilateralt med enstaka länder: därför måste EU bekämpas, då är Brexit en bra sak, som Trump säger, och han hoppas att flera stater ska lämna EU snart. Det ska gynna ”America first”.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu