”En myndighet i Angered gör ingen skillnad” | Fria.Nu
  • Nu står det klart att den nya jämställdhetsmyndigheten placeras i Angered – ett beslut som alla inte ser som positivt.
Göteborgs Fria

”En myndighet i Angered gör ingen skillnad”

Den nya jämställdhetsmyndigheten kommer att ligga i Angered, och blir därmed Göteborgs första myndighet utanför centrum. Positivt för medborgarnas tillit menar vissa men forskaren Nazem Tahvilzadeh menar att placeringen bara blir symbolisk och snarare riskerar att fördjupa segregation.

– En myndighet på Angereds torg kommer varken att göra från eller till.

I fjol kom beskedet att den nya jämställdhetsmyndigheten kommer att placeras i Göteborg, och nu står det klart att det blir i vårdcentralens gamla lokaler på Angereds torg. Därmed blir det den första statliga myndighet i Göteborg som inte placeras i centrum.

Ali Moeeni Taghavi, S, är ordförande i Angereds stadsdelsnämnd och tycker att beskedet är väldigt glädjande.

– Det är väl inte så känt ännu men efter hand som folk får veta att staten placerar en myndighet utanför Stockholm och att den inte bara hamnar i Göteborg utan dessutom i Angered tror jag det betyder jättemycket. Att Angered ses som en viktig plats att placera en myndighet på.

Han hoppas också att det 70-talet personer som ska arbeta på myndigheten kommer att bidra till fler arbetstillfällen runt omkring.

– 70 personer som behöver äta varje dag skapar mer handel och ringar på vattnet.

Men alla är inte lika positiva. Nazem Tahvilzadeh är forskare vid institutionen för samhällsplanering och miljö inom urbana och regionala studier på KTH, och han menar att flytten av myndigheter till utsatta områden mest bara blir en symbolisk fråga.

– Det sägs att det ska motverka segregation, men det finns inte belägg för att det gör det utan det snarare befäster den. Vad förflyttningen av förvaltningar eller myndigheter gör är att vit, svensk medelklass tar spårvagnen dit på dagarna och sedan hem på kvällarna. Det förändrar inte livet för dem som bor där.

Han jämför med till exempel Flemingsberg där Södertörns högskola och Huddinge sjukhus har placerats, och säger att det knappast har gett några långtgående positiva effekter.

– Det har snarare bidragit till en urban miljö som i mikroformat blir djupt segregerad. Människor åker till arbetsplatserna från välbärgade delar av staden, och vid sidan av dem finns de utsatta områdena kvar och genomgår inga direkta lyft.

Nazem Tahvilzadeh tycker dessutom att placeringen är extra märklig med den typ av expertmyndighet som jämställdhetsmyndigheten är.

– Man kan ju tänka sig att de skulle sitta nära regeringen, men istället för att lägga myndigheten med agenterna för ett feministiskt Sverige i maktens hjärta lägger man den i Angered. Det riktar också en annan signal som kan uppfattas som att Angered har ett extra behov av en jämställdhetsmyndighet.

Effekten på handeln av ett 70-tal myndighetsmedarbetare ser Tahvilzadeh som marginell, och att flytta ut enstaka myndigheter eller kommunala förvaltningar tror han inte på. Dock är det skillnad på service som antingen sysselsätter eller faktiskt riktar sig till människor i närområdet, och att Angered fick ett närsjukhus ser han som ett sådant exempel.

– Det var jättebra, det har människor behov av. Men hela debatten om att förlägga enstaka myndigheter till förorter är bara löjlig, det gör ingen skillnad som isolerade insatser. Låt säga att man bygger 4 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser och flyttar ett par myndigheter eller förvaltningar – då kan det vara bra.

Fakta: 

Förutom länsstyrelsen, universitet och två AP-fonder – som för övrigt också ligger i Centrum – finns bara två myndigheter sedan tidigare i Göteborg. Det är Statens museer för Världskultur samt Havs- och vattenmyndigheten, och både ligger i Centrum.

Även när det kommer till kommunala funktioner är Göteborg ytterst centraliserat. Drygt två tredjedelar av stadens fackförvaltningar och kommunala bolag ligger i stadsdelen Centrum, medan resterande nio stadsdelar får dela på resten. Trots att det totala antalet fackförvaltningar och bolag uppgår till 49 stycken finns det fortfarande stadsdelar som inte har något av det: både Västra Göteborg och Örgryte-Härlanda. 12 av stadens 17 fackförvaltningar och 22 av 32 kommunala bolag ligger i Centrum.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2018 Fria.Nu