Hörselskadad femåring nekas skolskjuts | Fria.Nu
  • Förra veckan skrev vi om en hörselskadad pojke som inte får skolskjuts till stadens enda dövskola. Men skolskjutsen måste få kosta, då döva eller hörselskadade barn i vanliga skolor riskerar att leda till språkdeprivation och psykisk ohälsa, skriver Teckenspråkets röst.
Göteborgs Fria

Hörselskadad femåring nekas skolskjuts

”Vi följer skollagen,” förklarar de ansvariga beslutsfattarna. Konsekvensen av det är att ett hörselskadat förskolebarn inte kan gå i Göteborgs enda dövskola.

En 5-årig pojke i Bergsjön med en medfödd, grav hörselskada nekas både skolskjuts och färdtjänst för att ta sig till Göteborgs enda förskoleklass för döva – Kannebäcksskolan i Tynnered.

– Vi fick nej och de sa att det är vår plikt som föräldrar att skjutsa pojken till skolan, säger pojkens pappa som inte vill medverka med sitt namn i tidningen.

Från familjens närmsta spårvagnshållplats Teleskopgatan är restiden till Opaltorget närmast Kannebäcksskolan 50 minuter enkel resa enligt tidtabellen.

– Jag har ingen bil, jag har inte råd att sätta pojken i taxi varje dag han ska till skolan och två timmars resa med spårvagn både på morgonen och eftermiddagen hinner jag inte om jag ska hinna med mitt jobb, säger pappan.

SDN Östra Göteborgs ansvarige för beslut om skolskjuts gav avslag eftersom förskola inte är obligatorisk och därmed inte omfattas av skollagen. Den gäller endast för årskurs ett till nio.

– Vi följer lagen och går strikt på vad den säger. Vi kan inte börja göra undantag, säger Claes Strand, verksamhetssekreterare inom Göteborgs stad utbildning Östra Göteborg.

Familjen hänvisades istället till färdtjänsten. Men även där blev det avslag. Reglerna för om barn ska beviljas färdtjänst säger bland annat att det ska beviljas om barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning förväntas kunna göra samma resa på egen hand.

I det aktuella fallet hänvisas avslaget till att sexåringar inte förväntas kunna göra spårvagnsresan från Bergsjön till Frölunda själva.

Anita Almqvist är tillståndschef på färdtjänsten i Göteborg:

– Jag kan inte kommentera enskilda fall men vi stöder oss alltid på de lagar och skrivelser som finns när vi fattar beslut. När vi ger avslag medföljer alltid information om hur det kan överklagas tillsammans med beslutet.

Färdtjänstens avslag kan överklagas till förvaltningsrätten. Det finns också möjlighet att gå vidare och titta på om det kan bli aktuellt att bevilja färdtjänst på ytterligare grunder, och i så fall är det socialtjänsten som fattar beslut. En väg genom byråkratin som inte är lättframkomlig.

– Vi överklagade en gång men fick nej även då, säger pappan.

Pojken har en äldre bror som får färdtjänst till särskolan han går på. Pappan föreslog att bröderna kunde dela taxi från bostaden till sina olika destinationer, men fick nej.

– Det finns alltid lösningar, men det verkar inte som om kommunen vill hitta dem.

Pojken, som inte klarar sig utan hörapparat dygnet runt och blir stressad och störd av miljöer med hög ljudnivå, kommer istället för Kannebäcks förskola tvingas gå i en vanlig skola i sin stadsdel.

– Jag blir riktigt bekymrad om barn som är i behov av teckenspråk i undervisningen berövas det. Det är nästan ogreppbart och jag tror att varje familj kan förstå hur de skulle känna inför att deras barn inte får en förskoleklassmiljö där de förstår språket, säger Anna Karlsson, specialpedagog på Kannebäcksskolan, och fortsätter:

– Göteborgs stad har gett västra Göteborg uppdraget att ordna med skolgång för döva. Jag skulle vilja veta på vilket sätt stadsdelarna erbjuder en relevant miljö för döva barn om de inte erbjuder skolskjuts åt dem hit.

Medzit Selamani är områdeschef inom sektor utbildning i Östra Göteborgs stadsdelsnämnd.

– Vi har en avdelning på Tellusgatans förskola där det finns kompetens för att jobba med hörselskadade. Men självklart inte lika bra som Kannebäcksskolan som är specialiserade på hörselskadade kan.

Trots att inga andra skolor i Göteborg kan erbjuda en lika bra förskolemiljö som Kannebäcksskolan nekas 5-åringen från Bergsjön skolskjuts dit.

– Vi följer skollagen, säger även Selmani om det.

När det är dags att börja årskurs ett kan en ny ansökan om skolskjuts göras. Vid det laget kan de enligt Anna Karlsson redan ha kommit långt efter klasskamraterna som fått möjlighet att gå i förskoleklass för döva.

– På sikt kan det leda till språkdeprivation, att inte kunna få ett så rikt språk man behöver för att må bra som människa, säger Anna Karlsson.

Pojkens pappa är förtvivlad och uppgiven.

– Det handlar om hans framtid. Han klarar inte av skrikiga miljöer. Kommer han efter sina jämnåriga redan nu får han inte samma chans i livet som dem, säger han och fortsätter:

– Det känns för jävligt helt enkelt. Jag är också rädd för vad han kommer att säga till mig när han blir stor. Jag är rädd att han ska anklaga mig för att jag inte kämpade tillräckligt för honom.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Politisk osämja efter vårdmöte

Underbemanning på Östra sjukhuset får undersköterskrona att kritisera Sahlgrenskas styrelse. I styrelsen är poltikerna oense om hur situationen ska lösas.

Göteborgs Fria

Göteborg tappar i miljörankning

2015 var Göteborg landets tredje bästa kommun i tidningen Aktuell Hållbarhets granskning av kommunernas miljöarbete. I år har Göteborg halkat ner till plats 12.

Göteborgs Fria

Observatoriets framtid i fara

Pengarna börjar ta slut för Slottsskogsobservatoriet och hittar man inte en lösning snart kan höstterminen bli den sista möjligheten att se stjärnhimlen från obeservatoriet.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu