Därför lämnar FI rödgrönrosa ledningen i Göteborg | Fria.Nu

Debatt


Ensamkommande

  • Det är en sak att kompromissa om kostnader och justeringar av olika förslag och en annan att helt överge sin ideologiska övertygelse, skriver FI som lämnar rödgrönrosa ledningen i Göteborg i protest mot S behandling av ensamkommande.
Göteborgs Fria

Därför lämnar FI rödgrönrosa ledningen i Göteborg

Efter tre år i samverkan med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar Feministiskt Initiativ den rödgrönrosa ledningen i Göteborg. Anledningen är S ovilja att ta ansvar för ensamkommande, skriver FI.

Hållbar stad - öppen för världen. Vår stads slogan vittnar om ett Göteborg som är tillgängligt för alla. Det står också uttryckligen på stadens hemsida att alla, oavsett vem man är, ska behandlas likvärdigt och få tillgång till välfärdstjänster.

Sedan vi tog plats i kommunfullmäktige 2014 har vi arbetat för att föra in vår antirasistiska och feministiska politik i stadens budget och på så vis säkerställa att stadens löften efterlevs i praktiken. Vi har i rödgrönrosa budgetar fått fram mer resurser till arbetet mot våld i nära relationer, förbättrat livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, genomfört arbetsmiljösatsningar mot socialsekreterare samt höjt friskvårdsbidraget för stadens anställda. Vi har också, med konventionerna om mänskliga rättigheter och socialtjänstlagens vistelseprincip som utgångspunkt, drivit igenom satsningar för att säkerställa mänskliga rättigheter för stadens utsatta EU-medborgare och papperslösa.

För oss är det viktigt att staden har ett hållbart styre och därför har vi gjort vårt yttersta för att behålla ett gott samarbete med övriga partier i den rödgrönrosa ledningen. Under de tre år som gått sedan valet har vi kompromissat, precis som alla andra.

För ungefär två månader sedan påbörjade vi processen för att komma överens om Göteborg Stads budget inför 2018. Från första dagen var vi tydliga med att det fanns en fråga som var avgörande för oss, nämligen ensamkommande barns rättigheter. Vår utgångspunkt är att dessa barn har samma behov och rättigheter som barn som inte befinner sig i asylprocessen och vårt krav är att Göteborgs stad ska ta ansvar för alla ensamkommande barn som befinner sig i staden.

Detta ska gälla även för de barn som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket utan att detta vunnit lagakraft och nu lever i hemlöshet. Det handlar om unga individer som förlorat sina boenden och sina gode män. Många flyttas till Migrationsverkets anläggningar långt från Göteborg, trots att deras skolgång och enda sammanhang i Sverige finns i vår stad. En stor andel av dessa individer väljer att stanna kvar eller återvända för att leva på gatan eller hänga i Nordstan, där de löper stor risk att komma i kontakt med kriminell aktivitet, droger och prostitution. Flera barn har begått självmord.

Under förhandlingarna var V och MP på vår sida, men S satte sig emot. Vi var tillmötesgående i att kompromissa men till slut blev kompromissförslaget alldeles för tunt och utan innehåll. För det är en sak att kompromissa om kostnader och justeringar av olika förslag och en annan att helt överge sin ideologiska övertygelse.

Trots att vi kämpade in i det sista med att säkra ensamkommandes rättigheter vägrade Socialdemokraterna att möta oss andra. Därför valde vi att bryta vår samverkan. Det handlar inte om prestige. Det handlar om det faktum att det bor hemlösa utsatta barn i vår stad som saknar ett socialt skyddsnät och vars öde ligger i våra händer.

Genom att vägra kompromissa om våra värderingar och vår fasta övertygelse om att mänskliga rättigheter ska gälla för alla hoppas vi att barnens situation uppmärksammas och att fler går med i rörelsen som bland annat Vi står inte ut och Agape driver.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu