Uppiggande om stimulanter | Fria.Nu

Recension


Konst
Stimulantia, cirkulation och eufori Var: Tabakalera, San Sebastian Pågår till: 17 juni

  • Installation av den mexikanskfödde konstnären Erick Beltrán som ingår i utställningen Stimulantia.
  • Målning av Maruja Mallo, en spansk avantgardekonstnär som tillhörde samma krets som Salvador Dalí, Garcia Lorca och Luis Buñuel.
Fria Tidningen

Uppiggande om stimulanter

Fria Tidningen besöker San Sebastian och utställningen Stimulantia som handlar om droger och stimulantia, som kaffe och choklad, tobak och socker och deras sociala, ekonomiska och politiska dimensioner.

”När jag ger mig själv en dos testosteron så tillför jag mig i själva verket en kedja av politiska tecken som materialiseras tills den kan tas upp av min kropp. Det som jag ger mig själv är inte bara hormonet, molekylen, det är också historien om moderniteten, jag kommer i kontakt med det nätverk av strömningar och utbyten som livet består av; ekonomiska transaktioner, elektricitet, genetiska forskningsprogram, uppfinningen av nya laboratorieämnen, fåret Dolly, spridandet av ebola, aidsvirusets mutation och överföringen av information via bredband. Sålunda blir jag en av de kontakter genom vilka kraft, lust, frihet och uppror cirkulerar.”

Så citeras den baskiska filosofen och queeraktivisten Paul B Preciado i texten om De tre cirkulationerna som är en del i utställningen Stimulanter. Med dem menas; metabolismen, alltså den biokemiska cirkulationen i våra kroppar; den globala cirkulationen av varor och tjänster över världen och den kosmiska cirkulationen; planeternas rörelser, månen, solen och tidvattnet.

Premissen för utställningen, som sattes igång redan hösten 2015 med ett omfattande program av seminarier, filmvisningar, föreläsningar och workshops, var att tänka på kulturen genom filtret stimulanser. Kaffe, socker, choklad och tobak är något som alla har ett förhållande till och därför är det ett utmärkt ämne att förstå och se vår egen tid igenom, enligt curatorn Oier Etxeberria.

Att denna utställning äger rum just i den gamla tobaksfabriken Tabakalera i baskiska San Sebastian är inte heller en slump. Arton konstnärer, både levande och döda, är representerade. I utställningens första och intressantaste avdelning som handlar om de tre cirkulationerna hittar jag ett för mig hittills obekant namn, Maruja Mallo (1902–95), en spansk avantgardekonstnär som tillhörde samma krets som de mer namnkunniga Salvador Dalí, Garcia Lorca och Luis Buñuel. De fem små målningarna Viajeros del Éter (Resenärer i Etern) från 1982 får representera den kosmiska cirkulationen. En fin representant för den metaboliska cirkulationen återfinns i teckningarna av den spanske nobelpristagaren i medicin 1906, Santiago Ramón y Cajal. Hans fina bläckteckningar av nervsystem och lymfkörtlar visar också på projektets ambition att överskrida gränsen mellan konst och vetenskap.

Längre in i utställningen i den del som kallas En kanal för olydnad finns ett verk av den mexikanskfödde konstnären Erick Beltrán. Hans installation, Pärlorna i halsbandet, består av elva delar, ett vanligt nummer i de magiska konsterna. Han vill berätta om det kollektiva psyket, hur makt konstrueras och sakers symboliska värde. Hur man kan förstå världen inte bara genom vetenskapen, att det finns något som den inte ser.

I avdelningen Världens dolda matematik finns en annan nutida konstnär; Otobong Nkanga från Nigeria, verksam i Belgien. Hon arbetar med många olika uttryck som installation och performance men här visar hon teckningar och collage. Bilden Choices we make ingår i serien Social Consequences och avbildar med kirurgisk precision löst svängande armar vars händer ersatts av olika instrument; som gaffel, kniv, piska eller pistol. Bilderna är både precisa och poetiska. Hon tittar som en vetenskapsman på föremål och miljöer som utlöser minnen, tankar och känslor.

Minnen, säger hon i en intervju, är inte bara något självbiografiskt utan också något viktigt i relation till saker som lämnar spår. Inget är som det verkar, allt är tecken och beteckningar. För Nkanga är poesi och etik tätt sammanvävda och hon menar att vardagen består av den kamp vi alla har att utkämpa om att finna ett sätt att vara i den här världen. Den politiska sfären tillåter oss att fatta beslut, att slåss för något medan den poetiska sfären låter oss se allt på ett annat vis.

Så kan också hela projektet Stimulanter sammanfattas; vad ska konsten tjäna till om inte till att reflektera, ifrågasätta och konstruera berättelser som tillåter oss att uppfatta världen på ett nytt, annorlunda vis?

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Mångtydigt om samiska kvinnor

Recension

Stark utställning om samiska kvinnors berättelser, drömmar och arv, skriver Margareta Johansson om utställningen Interruptions.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu