Trafiken lockar till flest medborgarförslag | Fria.Nu
  • Fri kollektivtrafik är det Göteborgsförslag som kom in under de första dagarna som har fått flest röster. Nu ska frågan tas upp av politikerna.
Göteborgs Fria

Trafiken lockar till flest medborgarförslag

Frågan om fri kollektivtrafik är åter på tapeten som ett av de första Göteborgsförslagen som nått så många röster att det går vidare till politikerna. Tre månader har precis gått sedan webbsidan lanserades och över 300 förslag har hittills trillat in.

Fri kollektivtrafik, att låta motorcyklar och mopeder köra i busskörfälten och att se till att högtalarna verkligen är igång på bussar och spårvagnar. Tillsammans med förslaget att sätta upp belysning genom Ruddalen är det de fyra Göteborgsförslag som kom in under de första dagarna och nu efter 90 dagar har lyckats nå de 200 röster som krävs för att gå vidare till politikerna.

Nu är det upp till respektive nämnd att hantera förslagen, säger projektledaren Agneta Attar på Göteborgs stad.

– De ska ta upp det på nästa möjliga nämndmöte för att sedan ta ställning till det. Några kan kanske komma upp redan på majmötet. Det kan också bli så att de tar upp det för att sedan säga att de vill att en tjänsteman bereder det. På det sättet kan det upplevas som lite långdraget för förslagslämnaren, säger hon.

Vad förslagen som hittills har gått vidare handlar om stämmer väl överens med det totala antalet förslag som kommit in. Trafik och kommunikation är utan tvekan det som göteborgare har mest förslag kring – följt av den ganska närliggande kategorin gata, park och lekplatser.

– Det väntade vi oss för det har vi sett i andra kommuner också. Trafiknämnden kan få många ärenden men det är en nämnd med brett ansvarsområde så de var beredda på det, säger Agneta Attar.

Totalt har 324 förslag lämnats in mellan den 16 januari då sidan lanserades och den 16 april. Särskilt toppade det under de första veckorna, och Agneta Attar säger att det verkar som att det fanns ett uppdämt behov som genererade många förslag just i början.

– Det har varit över förväntan i engagemanget, både vad det gäller antal inkomna förslag men också att väldigt många har röstat och lämnat kommentarer på andras förslag.

Nu gäller det att bibehålla intresset och att sidan inte ska falla i glömska. Agneta Attar tror på att fortsätta kommunicera med dem som har lämnat förslag och att under vägens gång berätta vad som händer och vad som väntar.

– Vi kan inte veta vad politikerna kommer att bestämma, och det beror ju helt på vad det är för förslag. Men jag hoppas att några av dem kommer att bli verklighet och att man på så sätt visar att processen fungerar.

Ett annat steg är att titta lite mer noggrant på vilka det är som har lämnat förslag, kanske framför allt för att hitta dem man inte har nått hittills.

– Det har varit ganska bra spridning både när det gäller kön och ålder. Men det finns större skillnader kring var man bor, och av dem som har lämnat förslag bor fler i de centrala delarna av Göteborg.

Därför ska det nu satsas mer på information till invånare utanför centrum. Men Agneta Attar tror också att det handlar om att ge det lite tid att växa och etablera sig som en kontaktväg till politikerna.

– Det kan behöva landa, att man ser att det fungerar och att det inte är en tillfällig satsning.

Fakta: 

Så lägger du förslag:

Du behöver varken vara röstberättigad eller ens boende i Göteborg för att få lämna förslag – det enda som krävs är att registrera sig och logga in på goteborg.se/goteborgsforslaget. Hittills finns 9 500 registrerade konton.

Flest röster:

Totalt har nästan 17 000 röster lämnats under de tre första månaderna. Av de förslag som kom in under de tre första dagarna är det fyra stycken som har nått gränsen på 200 röster.

Fri kollektivtrafik: 388 röster

MC i busskörfälten: 349 röster

Belysning genom Ruddalen: 211 röster

Verka för att högtalarna på bussar och spårvagnar är på: 207 röster

Flest förslag:

Av de totalt 324 förslag som kommit in under de 90 första dagarna är tre kategorier mest populära:

Trafik och kommunikation: 88 förslag

Gata, park och lekplats: 78 förslag

Kultur och fritid: 43 förslag

Annons

Rekommenderade artiklar

”Göteborg osynliggör diskrimineringen”

Forskare och aktivister vill att jämlikhetsdata införs i Göteborg. Det för att visa på skillnader i livsvillkor utifrån olika diskrimineringsgrunder som etnisk tillhörighet eller religion.

Göteborgs Fria

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2019 Fria.Nu